(18.50 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Ano, připouštím, že to může v některých případech nastat. Nastalo to např. v případě italské firmy Cagiva ve Strakonicích, může to nastat i v jiných případech. Ale dovoluji si vás upozornit, že např. v případě mladoboleslavské automobilky došlo k výraznému zhodnocení, abych použil vaší terminologie, umu našich techniků a dělníků, a věřím, že se tomu tak stane i v tomto případě.

Konečně poslední bod - zda cítíme odpovědnost za ekonomickou politiku Českých drah, která likviduje české výrobce.

Vážení kolegové, pokud to nevíte, tak České dráhy byly v roce 1993 kompletně oddluženy. Od roku 1993 se kumulovala díky špatnému hospodaření jejich managementu v čele s tehdejšími generálními řediteli jejich ztráta, a tak tento oddlužený podnik se stal jedním z nejztrátovějších podniků v republice. Chtěl bych upozornit, že řešením není neustálé lití peněz do této černé díry při všem respektování nutnosti dotací na osobní veřejnou dopravu, ale razantní transformace Českých drah včetně nezbytných organizačních změn, odprodej přebytečného majetku, který zahrnuje několik desítek miliard korun a přitom vůbec není využíván, ať jsou to seřadiště, výtopny, kolejiště v centru velkých měst, které byly založeny na parní trakci, které dnes už České dráhy naprosto nepotřebují. V tomto je odpovědnost české vlády za politiku Českých drah. A já věřím, že až pan poslanec Vymětal se seznámí s novou verzí zákona o transformaci Českých drah, dá mně, při objektivitě jemu vlastní, zcela určitě za pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi vlády Miloši Zemanovi. Nyní je přihlášen místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, chtěl bych jen velmi stručně, na rozdíl od rozsáhlého expozé pana premiéra, doplnit jeho vysvětlení konstatováním jednoho faktu:

Kdyby měly být plně zodpovězeny všechny otázky, tak jak byly panem poslancem položeny, museli bychom říci některá fakta, která jsou předmětem obchodního tajemství. A je myslím téměř nesporné, že takový postup ze strany vlády by neprospěl situaci v oblasti zaměstnanosti či nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín, protože by to ohrozilo probíhající tendr, ohrozilo by to zájem investorů o vstup do podniku Vagonka Studénka a mohlo by to narušit plán, který v této věci vláda schválila svým usnesením na jaře tohoto roku a na jehož základě se podařilo situaci v podniku stabilizovat a připravit jej tak pro navození odpovídajícího kapitálově silného investora, což je skutečně jediné řešení pro podnik, jakým Vagonka Studénka je.

Vagonka Studénka se vyznačuje tím, že má kvalifikované techniky, má dělníky, kteří umějí svoji práci, ale nemá dostatek kapitálu. To je něco, co jim, bohužel, vláda po tolika letech vlády jiných stran než sociální demokracie v této zemi po roce 1990 ani v letech před rokem 1990 nemůže v odpovídající míře poskytnout.

Proto bych považoval za mnohem užitečnější pro ty poslance, kteří mají zájem o tyto problémy, si o tom popovídat s příslušnými zodpovědnými úředníky nebo třeba za to odpovědným ministrem, a nebrat tyto věci na program jednání parlamentu formou interpelace, protože sekundárním efektem tohoto kroku, bohužel, a to bych chtěl velmi podtrhnout, může být, že politizace této věci může zhatit dobře připravený prodej podniku Vagonka Studénka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji Pavlu Mertlíkovi a udílím slovo poslanci Karlu Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, pane předsedo vlády, chtěl bych říci, že můj názor na interpelaci je ten, že interpelace je věc veřejná, tak jako poslanec je osobou veřejnou. To znamená, nemyslím si, že je důležité, jestli já jsem pochopil celou šíři odpovědi z odpovědi napsané, ale zda jí rozumějí také občané i dělníci ve Vagonce Studénce. Proto jsem dal tuto záležitost do jednání Poslanecké sněmovny.

Jsem velmi pozorně vyslechl odpovědi pana premiéra, musím říci, že s některými jeho odpověďmi nesouhlasím, mám na ně jiný názor. Je samozřejmé, že je možno používat příklady, pokud jde o zahraniční investory, kladné, které tu byly použity, ale i záporné. A tu bych mohl uvést např. velmi moderní závod průmyslu mléčné výživy, bývalého, v Zábřehu na Moravě s moderní technologií, který byl prodán firmě Heinz, která po velmi krátké době fungování celý tento závod zavřela a odvezla si, včetně značky, výrobu např. Sunaru do Anglie, takže náš český Sunar, který jsme mohli vyrábět u nás z českého mléka, budeme dovážet ze zahraničí. Takže to je také pravda, pane premiére. Dovolte mi, abych k těmto některým otázkám měl jiný názor, než máte vy osobně nebo vláda. K tomu potom slouží interpelace, abychom mohli o těchto věcech hovořit.

Já se těším, že příště přece jen, když budu interpelovat i předsedu vlády v konkrétních otázkách, že dostanu v písemné formě odpovědi na tyto otázky a že nebudu muset již příště dávat takovéto věci do sněmovny. V tomto případě, kdy pan premiér už odpověděl na jednotlivé otázky, zaujal k nim stanovisko, tak já stahuji svůj návrh na nepřijetí sněmovnou odpovědi pana premiéra. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, udílím slovo panu poslanci Palasovi.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl velice krátce reagovat na uvedený příklad provozu, který vyráběl nebo vyrábí Sunar.

Já si myslím, že pan poslanec Vymětal nemá zcela přesné informace, protože způsob privatizace byl jiný, než on uvádí. Vláda, a to jedna z předešlých vlád, tento podnik mléčné výživy privatizovala, to je pravda, podstatnou část akcií dala zemědělcům, zemědělské prvovýrobě a právě díky tomu, že zemědělská prvovýroba prodala svůj podíl této americké firmě, získala kontrolu nad touto firmou tato americká firma. Tedy není pravda to, že by vláda, byť jedna z předešlých, zavinila to, že se podnik dostal do rukou Američanů.

Nicméně je potřeba také říci, že může nastat situace na trhu jak domácím, tak evropském, a ta situace bezesporu nastala tím, že se zhroutily východní trhy, především trhy v Rusku, a ten či onen podnik, v tomto případě podnik, který vyráběl Sunar, se dostal do problémů a může výrobu ukončit. Ale to je bohužel otázka jiná, je to také dáno tím, že jsme v tržním a konkurenčním prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, myslím, že by bylo dobře, abychom se poslouchali. Já jsem nehovořil o tom, že vláda má přímý vztah na vlastnictví bývalého průmyslu mléčné výživy v Zábřehu. O tom jsem neřekl ani slovo.

S panem premiérem jsme tu vedli debatu o vhodnosti a nevhodnosti zahraničního investorství. Pravda je, že v tomto případě se vlastníkem stal velmi slavný zahraniční investor a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A to je můj příklad. Já jsem nehovořil o celém procesu. To je to, o čem jsem hovořil - že ne vždy zahraniční investor je tím ideálním a nejlepším řešením. Asi nás rozsoudí jedině budoucnost. Jinak se tady všichni chováme jen jako prognostikové. A dovolte mi, abych měl jiný názor než vláda a pan premiér.

To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP