(19.20 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče Grebeníčku, vážené kolegyně a vážení kolegové. Chtěl bych se především omluvit, že moje odpověď bude stručnější než otázka. Možná že je to způsobeno tím, že se pokusím své argumenty kondenzovat. Koneckonců, i speciální teorie relativity byla napsána na šestnácti stranách a dosud žije, zatímco mnohá pětisetstránková díla upadla v zapomenutí.

Nedávno jsem si v jistém našem nejčtenějším deníku přečetl, že jsme zrádci NATO, protože právě kvůli stanovisku české vlády se málem vůbec nebombardovalo. Můj kolega a přítel a poslanec Pavel Dostál popsal vcelku věrohodně tuto scénu tak, že když z Bruselu přišel telefonický vzkaz, co se zde děje, proč se neozýváme, dostal odpověď, že se neděje nic, že v Praze pouze zasedá suverénní vláda České republiky, která diskutuje o tom - a na tuto noční diskusi si velmi přesně vzpomínám - zda seznam cílů je skutečně vojenský, a nikoli civilní.

A musím znovu konstatovat, že tento seznam - a říkám to s čistým svědomím - byl vojenský a pouze vojenský. Mohli jsme samozřejmě diskutovat o hraničních cílech, protože jsou cíle polovojenské, ale v žádném případě mezi tímto seznamem nebyl jeden jediný civilní cíl. A mohu vám říci, že bych se velmi bránil, kdyby jeden jediný civilní cíl na tomto seznamu byl. To říkám zcela odpovědně.

Údaj 0,02 % pochází z poměrně pečlivé analýzy, která hodnotí skutečně technické chyby, a chtěl bych říci, že upřímně, nikoli pouze formálně, lituji jakýchkoli civilních obětí. Ale nemůžeme trpět ztrátou historické paměti a nemůžeme si neuvědomit, co se dělo v Kosovu, a koneckonců nejen v Kosovu, předtím, než začala operace NATO. Nemůžeme si neuvědomit, že zde skutečně docházelo k masovému exodu kosovských Albánců. A musíme i tento fakt vzít v úvahu. Koneckonců, Mezinárodní soudní tribunál, který je instituce nezávislá na NATO, byl ten, kdo prezidenta Miloševiče prohlásil za odpovědného za tyto události a vznesl proti němu žalobu. I tento fakt bychom měli zaregistrovat.

Ptejme se, co se dá dělat pro to, aby se tato činnost neopakovala, protože nikdo z nás by nebyl šťastný, kdyby došlo k jejímu opakování. Podle mého názoru je na místě hluboká a zásadní reforma Organizace spojených národů, jejích bezpečnostních mechanismů včetně mechanismu Rady bezpečnosti. Odstranění práva veta jedné jediné velmoci, které právě v tomto případě výrazně bránilo, aby Rada bezpečnosti byla účinným nástrojem skutečného mezinárodního práva.

Toto je cesta k mírové Evropě, k Evropě, která nebude zasažena balkánskými poměry.

V závěru se mě pan poslanec Grebeníček ptá, zda vláda České republiky může zaručit, že čeští vojáci nebudou vysláni do zahraničí pro provádění operací, kde dojde i k civilním obětem.

Jsem nevoják a vlastním díky tehdejší srdeční vadě modrou knížku, takže se nemohu vydávat za militárního specialistu. Nicméně alespoň tolik z vojenské literatury znám, abych věděl, že při každé vojenské operaci bohužel dochází k civilním obětem a že jejich riziko se má minimalizovat, například i tím, že některé operace se podnikají v noci, právě proto, aby na místě nebyli přítomni civilisté. To se týkalo některých průmyslových objektů s vojenským využitím.

Domnívám se tedy, že tento úkol je nesplnitelný, protože při každé vojenské operaci je pravděpodobnost civilních obětí. Ale chtěl bych konstatovat, že ústava a zákony tohoto státu ukládají právě české Poslanecké sněmovně, aby rozhodla o případném vyslání našich vojsk do zahraničí. A chtěl bych jenom věřit, že nebude nutné, aby došlo k situaci, že o tom sněmovna bude hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji Miloši Zemanovi. Nyní má slovo pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, chtěl bych se vašimi ústy zeptat pana Grebeníčka, zda on a jeho soukmenovci z KSČM protestují stejně silně vůči Rusku a jeho postupu v Čečensku, protože zde řekl, že postup je stejný, jako provádělo NATO v Kosovu. Vyzývám ho tedy, ať používá stejná slova, stejnou demagogii i v tomto případě.

A položím mu dvě otázky. Jednu otázku, jestli položí stejné otázky vůči Rusku o útocích na civilisty, které se zde konají, a jestli položí stejné otázky vůči komunistům například v Koreji, kteří decimují svůj národ hladomorem, a zde nejde o desítky mrtvých, ale o miliony. A odpověď nežádám.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi a udílím slovo panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit panu Kořistkovi, aby, když chce hovořit k věci, tady aspoň celou dobu poslouchal. Podle toho, co řekl, vůbec nevěnoval pozornost přednesu kolegy Grebeníčka, který odsoudil zcela jednoznačně stejným způsobem útok ruské armády v Čečensku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu a ptám se pana poslance Grebeníčka, jaký návrh usnesení navrhuje Poslanecké sněmovně k této odpovědi.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Chci jenom učinit poznámku, že jsem záměrně upozornil na podstatu problému. Prostě jsem se zamýšlel nad hrubým…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ale po ukončení rozpravy je možné již pouze přednést návrh na usnesení.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Já chci dospět k návrhu usnesení, a to bude jedna poznámka. Čili jestliže jsem mluvil o hrubém porušení Ženevské konvence z roku 1949 o ochraně civilních osob při vojenském konfliktu, tak prosím vás, to nejde jenom o Balkán, ale kdekoliv na světě. Dál na toto téma nebudu pokračovat.

Se zájmem jsem si vyslechl slova pana premiéra. Můžeme mít na mezinárodní politiku odlišné názory, ale jeho odpověď považuji za konkrétní a nepovažuji za nutné, abychom se tady přetlačovali hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, v tuto chvíli jsem nepochopila, jaký je váš návrh usnesení.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Ještě jednou opakuji, že jsem s uspokojením vyslechl odpověď pana premiéra. Řekl jsem, že můžeme mít odlišné názory na zahraniční politiku České republiky. A za těchto okolností nepovažuji vůbec za nutné, abychom hlasovali o nějakém návrhu usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tomto případě budeme projednávat další interpelaci.

Předseda vlády Miloš Zeman odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Kořistky ve věci absence ministrů na jednáních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 360.

Otevírám k ní rozpravu a udílím slovo panu poslanci Kořistkovi.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane premiére, vážené dámy a pánové.

Vážený pane premiére, dnes asi naše povídání nebude tak vstřícné, jako když jsme tady hovořili například o zahraničních investorech nebo o investičních pobídkách, protože po přečtení vaší odpovědi na mou písemnou interpelaci, která se týkala neúčasti ministrů vaší vlády na jednáních hospodářského výboru, jsem zvažoval, zda má vůbec význam reagovat na vaši odpověď. Vaše nemístná ironie a zlehčování problémů, kde na jediném příkladě bezproblémového projednávání zákona o pojišťování a financování vývozu není na místě a neskutečně shazuje práci a postavení hospodářského výboru.

Pokud tedy nevíte, čím se tento výboru zabývá, tak pro vaši informaci sděluji alespoň některé normy, které projednával v posledních týdnech a které jsou dle mého názoru důležité, například živnostenský zákon, zákon o veřejných dražbách, o hospodářské soutěži, veřejné zakázky, zákon o dráhách, o telekomunikacích a další.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP