(19.50 hodin)

(pokračuje Houzák)

A hned se nabízí která. A zde jsou jednoduché počty - pravděpodobně ta, kde podíl ČEZ je minimální. Na tento stav bezprostředně navazuje argumentace, že za to může vláda, která rozhodla o dostavbě Temelína, vláda, která nemá dobrou energetickou koncepci, vláda, která se nechová objektivně ke všem společnostem včetně zahraničních partnerů.

Je proto zcela zákonité, že jsou oprávněné obavy, že pokud tento dopad bude na Mosteckou uhelnou společnost, tzn. společnost, která výrazně ovlivňuje život v okrese Most a jeho okolí a která je rozložena prakticky na 50 % území okresu, může se velice rychle vyprodukovat 8 000 nezaměstnaných. Jestliže k tomu připočteme současných 11 000, jsme na reálném čísle 40% nezaměstnanosti v okrese. Tím dojde k tlaku na stát, potažmo na vládu, což znamená, že je zapotřebí dalších prostředků na sociální podpory a prostředků na vytváření pracovních míst. Je to bumerang. Jako bumerang se vrací prvopočáteční špatný přístup rozhodování při prodeji akcií měst a obcí, které ve snaze doplnit pokladny prodaly své podíly ve strategickém odvětví státu.

Již dnes je stávající situace s 19% nezaměstnaností nezvladatelná orgány místní samosprávy a státní správy, protože rozsah sociální krize a její další předpokládaný vývoj je nad rámec jejich sil. Je nutno říci, že uhelné společnosti nejsou v těchto podmínkách samy zdrojem nezaměstnanosti, ale že jako průvodní jev velkého propouštění se objeví úpadek středních a drobných podnikatelů. Jestliže by vývoj bez zásadního řešení měl pokračovat, tak hranice více než 40% nezaměstnanosti v okrese není hranicí nereálnou.

Proto nemohu souhlasit s názorem ministra Císaře, který nedávno navštívil okres Most a řekl, že nyní vše závisí na aktivitě jednotlivých měst.

Poslední kladenou otázkou byl dotaz, zda budou respektovány ekologické limity. U nás se tomu říká hranice porubních front, které ovlivňují perspektivu a životnost některých obcí. Potěšilo mě, že návrh energetické politiky projednaný v červnu letošního roku ve vládě byl údajně přijat na vědomí. V tomto návrhu připouští, že případné změny limitů budou provedeny na základě dohody se státní správou a samosprávou. A zde předpokládám i s dotčenými obcemi.

Vážený předsedo vlády, občané okresu Most, zaměstnance postižených společností, především tisíce nezaměstnaných, nezajímá na prvním místě, kdo tento stav zavinil, ale očekávají rychlou, jasnou a účinnou odpověď státu, potažmo vlády, protože krizová sociální a ekonomická situace je nad síly řešení místních orgánů a dobrovolných iniciativ.

Z těchto důvodů se plně stavím za požadavek Hospodářské a sociální rady Mostecka adresovaný místopředsedovi a ministru vlády panu Špidlovi, aby vláda urychleně projednala krizovou situaci na Mostecku a v celých severozápadních Čechách a přijala rychlá a účinná opatření do konce října letošního roku. Vývoj a situace a vlastní odpověď na písemnou interpelaci mě vedou ke stanovisku nesouhlasit s předloženou písemnou interpelací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi. Připraví se pan poslanec Vorlíček.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom toho, že okres Most je vedle okresu Karviná okresem nejvíce zasaženým nezaměstnaností. Jsem si vědom toho, jaká ekonomická i sociální zla nezaměstnanost přináší. Proto starost pana poslance Houzáka naprosto chápu.

Na druhé straně se domnívám, že pláče na nesprávném hrobě. Nebyla to totiž tato vláda, která ztratila většinový podíl v Mostecké uhelné společnosti, což by jí bylo možné právem vytýkat, ale byla to vláda předchozí. A my velmi dobře víme, že tam, kde neexistuje možnost dokupu akcií do majoritního balíku, je minoritní akcionář ve velmi nevýhodné pozici. Vidíme to v OKD na Ostravsku, viděli jsme to v Poldi Kladno, kde stát měl 49 % , ale přesto nemohl dělat téměř nic. Konečně, vidíme to i v Mostecké uhelné společnosti.

Chtěl bych pana poslance Houzáka i ostatní ujistit, že všude tam, kde vláda měla možnost dokoupit akcie na většinový balík, tak to udělala. Jako příklad bych uvedl asi osm energetických společností, protože samozřejmě že majoritní balík se privatizuje s prémií, kterou u minoritního balíku nemáme, ale zde to prostě možné nebylo.

V každém případě se domnívám, že některé formulace, které pan poslanec Houzák ve svých otázkách použil, jsou poněkud zavádějící. Dovolte mi, abych s ním před vaším hlasováním polemizoval.

Za prvé - pan poslanec Houzák mě položil otázku, zda vláda prověří skutečnou hodnotu MUS. A já se ptám, co je to skutečná hodnota. Šlo-li o cenu MUS, tak tato cena se zjišťuje na trhu na základě nabídek uchazečů. A tato cena, ať se nám to líbí nebo ne, není určována náklady, ať už na velkorypadla nebo další zařízení, ale je určena právě poptávkou po příslušném podniku. Když si pořídíme monstrum za 1 mld. korun, tak z toho ještě nevyplývá, že ho za 1 mld. korun prodáme. To, že mě to 1 mld. stálo, neznamená, že se mi to za tuto cenu vyplatí. Jsou samozřejmě případy odlišné. A dovolte mi, abych vzhledem k pokročilé večerní hodině na jednu minutu odlehčil toto zasedání sněmovny a připomněl případ úspěšného obchodu, kdy pes podvraťák byl prodán za 100 000 korun. Ovšem pouze tou formou, že jeho majitel za toho voříška dostal dvě poloslepé kočky po 50 tisíci korunách. To je naturální směna, která nemá nic společného s tržní směnou. Skutečná hodnota jakéhokoli objektu, a tedy i jakéhokoli podniku se, pane poslanče, určuje zpravidla na trhu.

Za druhé. Začlenění dolu Koh-i-noor do jiné uhelné společnosti s většinovým podílem státu. Znělo by to hezky. Proč ne. Vy jste ale ve své interpelaci neuvedl jeden podstatný fakt, který já ve své odpovědi na vaši interpelaci uvádím, a sice, že důl Koh-i-noor je hluboce ztrátový, to znamená, že náklady na jednu tunu vytěženého uhlí výrazně převyšují cenu jedné tuny vytěženého uhlí. Podle zlých jazyků dokonce třikrát, ale tento údaj nemám ověřený, a proto ho uvádím pouze okrajově. A já se vás ptám, budeme-li dotovat tuto těžbu uhlí v tomto rozsahu, tak budeme dotovat buď z peněz daňových poplatníků, nebo za tu cenu, že nebudeme investovat do těch oblastí, kde peníze státu přinášejí výraznější efekt, např.do staveb silnic, železnic, bytů pro mladé začínající rodiny apod. apod.

Smiřme se s tím, že u nás existují neefektivní doly s nízkou výtěžností, stejně tak jako neefektivní podniky. Ani sociálně demokratická vláda nebude tyto podniky dotovat za každou cenu. Tolik peněz nemáme a ostatně nikdy nebudeme mít.

A teď se mě ptáte, pane poslanče, na to nejkrásnější: Proč jsme to prodali jenom za 650 mil. korun?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP