(20.00 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Chtěl bych citovat deník, který rozhodně neslyne láskou k této vládě a který uráží, kde může, deník Mladá fronta Dnes. Tento deník Mladá fronta Dnes napsal, že je ekonomický zázrak, že se vládě podařilo prodat tento svůj menšinový - opakuji menšinový - podíl za 650 mil. Kč.

Pane poslanče, tážete se mě, proč nebyla vypsána veřejná soutěž. Odpovím vám velice stručně - protože při rozeslání předběžné nabídky se do této veřejné soutěže nikdo nepřihlásil. Opakuji, nikdo. Uznávám, že prázdná množina je také množina, že organizovat veřejnou soutěž s nulovým počtem zájemců by byl jistý druh absurdního divadla, který v naší vyprahlé ekonomické realitě by dokonce mohl mít i jistý půvab. Ale konstatuji, že prodej předem určenému zájemci byl realizován až po tomto neúspěšném pokusu a že tento prodej byl nakonec realizován s prémií ve výši 24 %, třebaže šlo o minoritní balík, oproti ceně, která byla nabídnuta Fondem národního majetku ve veřejném návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií. To je § 183 písm. a) obchodního zákoníku. Tolik k této záležitosti.

Znovu opakuji, že vláda se snaží právě do postižené oblasti severozápadních Čech alokovat na základě investičních pobídek nové výrobní kapacity, založené pokud možno na moderní, nikoli antikvární technologii. Příkladem takové investiční pobídky, která byla schválena toto pondělí, je poměrně rozsáhlá investice v Litvínově a věřím, že přijdou investiční pobídky další. Vláda cítí svoji odpovědnost za budování dopravní infrastruktury, což by zvýšilo mobilitu pracovní síly, za vytváření průmyslových zón, za již zmíněné investiční pobídky. Rád bych upozornil, že pokud projde návrh státního rozpočtu na rok 2000, tak se v něm počítá s baťovskou částkou 1 mld. 999,7 mil. Kč právě na útlumový program v oblasti důlního průmyslu.

Takže ano, chápeme tyto sociální a ekonomické problémy, ale řešit je způsobem, který navrhujete vy, by podle mého názoru znamenalo tyto problémy naopak dlouhodobě prohlubovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády Miloši Zemanovi a udílím slovo panu poslanci Kohlíčkovi.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem Tepličák, tedy žiji takřka za humny ústeckého a mosteckého okresu. Z jedné strany vidím zbytek velkolomu Chabařovice, z druhé strany vidím Mariánské Radčice. A mezitím samozřejmě chodím kolem Krušnohorských strojíren, které v současné době mají velké problémy, mezitím jsem zván do Chomutova, abych viděl, jak se podařilo rozjet výrobu ve VTŽ, mezitím jsem informován svými bývalými kolegy, že ocelárna v Chomutově, která velmi dobře ještě před rokem a půl jela, je odstavena. Zároveň vidím, že ve všech těchto okresech je od 13 do 19 % nezaměstnaných. Pak samozřejmě, jestliže si to promítnu do zkušeností ze severní Francie, kde útlum těžby uhlí dodnes má za následek přes 25procentní nezaměstnanost v oblasti Lille, když si uvědomím, jak vypadá dnes Sársko, kde nezaměstnanost je analogická, musím se podivit, že naše vláda dosud nemá aspoň náznak programu, co dělat s touto oblastí. Jedná se tu opravdu o velmi závažný problém, to je strukturální nezaměstnanost v celém regionu.

Domnívám se na rozdíl od pana ministerského předsedy, že už jen tržní cena pozemků, na kterých Mostecká uhelná společnost v současné době pracuje a které obhospodařuje, které do jisté míry jí patří, dobyvatelné zásoby uhlí a v neposlední řadě i cena technologických celků - i kdybych je bral jako kvalitní tříděný šrot - bude velmi dobře srovnatelná s dosaženou cenou za minoritní balík akcií.

Chtěl bych tady konstatovat, že i minoritní akcionář má možnosti, jak ovlivnit, jaký bude směr hospodaření podniku, jak se bude podnik vyvíjet, jakým způsobem bude případně restrukturalizován a které jeho části se budou rozvíjet. Koneckonců každý z nás v posledních deseti letech viděl desítky společností, které se tímto způsobem přetvářely. Pokud bych to chtěl přiblížit panu ministru Mertlíkovi, i banky byly rozděleny na zdravou a méně zdravou část.

Samozřejmě porovnání ceny na jedné straně tisíců nezaměstnaných a na druhé straně dotací do těžby uhlí a rozvíjení odvětví, která jsou navázána na zpracování uhlí, to je záležitostí technicko-ekonomickou, a dosud jsem neslyšel, že by se tím někdo významně zabýval.

Chtěl bych ještě jednou říci, že v této oblasti je řada velmi těžkých problémů, které do jisté míry plynou ze zpackané privatizace, viz VTŽ i ocelárny, a do značné míry plynou ze značných rozpaků nad tím, jakou energetickou politiku v tomto státě dělat. Chápu, že tato vláda nemůže přes noc vymyslet nějaké kouzelné řešení, ale tím samozřejmě není možné operovat. Pane premiére, zkuste to a uslyšíte, co vám lidé řeknou. Mobilita pracovní síly bohužel nebude asi tím pravým řešením, protože i kdybychom dokázali velmi rychle tuto pracovní sílu, těch více než 12 000 nezaměstnaných z Mostu, 9 000 nezaměstnaných z Teplic, 10 000 z Chomutova přepravit kamkoli, velmi obtížně bychom pro ně nalezli odpovídající anebo aspoň nějaké zaměstnání.

Domnívám se, že tady opravdu je jedna z mála možností ve strukturálních investicích, v zásadním obratu vlády od monitorování k naprosto jasnému zásahu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Nyní se mi přihlásili dva ministři najednou, ale ministr Grégr se hlásil dřív. Takže ministři se dohodli, že nejprve vystoupí ministr financí Pavel Mertlík, potom pan ministr Grégr. Pak se připraví pan poslanec Martin Starec.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, já se chci trochu omluvil panu ministru Grégrovi, že jsem spíše silou moci úřední, moci místopředsedy, ho předběhl, ale má poznámka bude velmi krátká. Chci pouze využít toho, co jsem teď slyšel, abych reagoval na to, co jsem slyšel od pana poslance Kohlíčka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP