(20.20 hodin)

(pokračuje Grégr)

Nyní přichází Mostecká uhelná s cenou, která je řádově vyšší než cena, kterou nabízejí zbývající dvě uhelné společnosti. Je to široký problém. Já ho tady nechci příliš rozebírat, ale i ČEZ jsou ve velmi obtížné situaci, a to ze dvou důvodů. Klesá spotřeba elektrické energie a je třeba si představit určitý řetězec, tzn. průmysl, hutě, elektrárny a na konci jsou doly. Jestliže v celém tomto řetězci docházelo k velmi výraznému útlumu, klesala spotřeba elektrické energie i spotřeba uhlí. K tomu si připočtěte, že sice v minulém roce byl uzavřen velmi zajímavý a velmi potřebný program z hlediska ekologie, tzn. odsíření elektráren. Je třeba vzít v úvahu, že tento program reprezentoval částku 45 mld. Kč. Program odsíření při příslušné účasti českých podniků mohl význačným způsobem rozhýbat národní hospodářství, ale bohužel české podniky se na tomto programu podílely minimálně. Zato zůstal dluh 45 mld. Kč, který musí začít ČEZ v příštím roce splácet, tzn. úroky a umořování základní jistiny. Ta společnost není právě v nejlepší situaci a musí přijímat opatření, která zajistí konkurenceschopnost v ČEZ, aby nenásledovaly řady dalších podniků, které jsou v bankrotu nebo se k němu blíží. Obchodní politika ČEZ je, že svoji orientaci zaměřují na export. K tomu ale potřebují spolupráci dodávajících uhelných společností. Zaměřují se na politiku "cena vstupů plus vlastní náklady" a počítá se s minimální mírou zisku.

Jestliže zbývající dvě uhelné společnosti šly na snížení cen a Mostecká uhelná setrvala na svém požadavku a prezentovala to, že musí vyprodukovat, aby pokryla potřeby Mostecké uhelné ziskem 2,5 mld. Kč, tak se nedomnívám, že je to vnímání obtížné situace, ve které se jak ČEZ, tak celý tento region nachází.

Myslím, že po jednání na ministerstvu i dalších impulsech ze strany ČEZ se situace v Mostecké uhelné mění. Já jsem nechal prověřit tuto situaci hned po tomto zasedání dozorčí radou ČEZ, která se sešla, vyhodnotila cenové nabídky a konstatovala to, co jsem také řekl. Dozorčí rada se bude scházet ještě jednou a já svolávám během 14 dnů - nebo je to možná příští týden, přesně nevím - představenstvo a dozorčí radu ČEZ za účasti pracovníků ministerstva, kde tuto situaci budeme řešit.

Předpokládám, že i Mostecká uhelná, pokud chce zachovat zaměstnanost a určitý sociální smír, pochopí obtížnost situace a bude přistupovat k napjaté situaci na Mostecku právě tak jako zbývající dvě uhelné společnosti.

Tolik na vysvětlení. Myslím, že naše ministerstvo společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí se v této záležitosti maximálně angažuje. Sklízí dík odborářů Mostecké uhelné a sklízí plivnutí ze strany pana Falbra, takže se naskýtá otázka proč.

Chtěl bych ubezpečit jak interpelující, tak ostatní členy sněmovny, že tento problém vnímáme a snažíme se v rámci kompetencí a možností státu tento problém řešit tak, aby zaznamenával co nejnižší sociální dopady. Znovu bych upozornil, že právě pro Mostecko je určeno několik programů. Je to program severozápadní Čechy, je to záležitost rozvíjení průmyslových zón, je to program podpory malého a středního podnikání, je to program podpory exportu. Všechny tyto a další programy nabízíme Mostecku. Chtěl bych jen říci, že dříve se říkalo "štěstí přeje odvážným". Já jsem to změnil a zastávám heslo "štěstí přeje připraveným". Bohužel v programu, který jsme vyhlásili v tomto roce, to je 250 milionů severozápadním Čechám, nepředložila mostecká oblast ani jediný připravený projekt, který by mohl být tímto způsobem profinancován. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi a uděluji slovo přihlášenému panu poslanci Martinu Starcovi.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Pan ministr průmyslu mi už v lecčems odpověděl na otázku, ale já se domnívám, že se k ní můžeme vrátit, protože je k tomu v tuto chvíli vhodná příležitost. Myslím si, že jí i sociální demokracie věnuje maximální pozornost. Svědčí o tom to, že jsou tu oba ekonomičtí ministři a čtyři poslanci sociální demokracie ze severozápadních Čech.

Asi před čtrnácti dny jsem si přečetl v novinách článek pana starosty z Mostu, který se vyjádřil rozmáchlým gestem k tomu, co dělá nebo nedělá sociálně demokratická vláda pro severozápadní Čechy. Zcela pochopitelně, protože je příslušníkem jedné z pravicových stran, došel k závěru, že nedělá nic. Vzápětí se ho pan redaktor začal ptát, co dělá město Most. Z tohoto článku a z několika jiných podobných jsem se dozvěděl, že město Most už konečně zlevnilo pozemky a nechce horentní sumy, takže už možná teď naláká podnikatele. Jen škoda, že je to v době, kdy už mnozí podnikatelé podnikají jinde a situace byla nenávratně ztracena.

Poslanecká sněmovna bude zanedlouho probírat zákon o investičních pobídkách. Víme, že do republiky se za poslední rok hrne rekordní množství investic. V tomto smyslu jsou trhány rekordy. Příliv je tak silný, že je třeba činit opatření ke změně kurzu koruny, resp. k takovému kurzu koruny, aby nebyl zlikvidován export. To všechno za stále se opakujících tezí některých pravicových poslanců a zastupitelů měst a obcí o tom, jak sociálně demokratická vláda zlikvidovala investice. Když si pak vezmu argumenty, které někdy slyším zleva, jindy zprava, dám si je na papír a snažím se hledat paralely k minulosti, tak musím říci, že ke každé paralele najdu, že je to nějaký nesmysl.

Kdyby tu dnes seděl pan starosta z Mostu, mohl bych mu třeba odpovědět, že zrovna dnes probíhalo jednání sociálně demokratického poslance z Teplic na ministerstvu průmyslu. Před čtrnácti dny možná probíhalo jiné. Závěr je ale vždy jednoznačný - pracovní místa. Vláda přišla s několika projekty, do rozpočtu dala velkorysé navýšení těchto projektů, ať už je to aktivní politika zaměstnanosti, kde je o 75 % více, ať už jsou to zmíněné průmyslové zóny nebo peníze pro severozápadní Čechy. Nesmíme zapomínat na dopravní obslužnost, na kterou jdou velké peníze, protože kdo má šanci se za prací dopravit, je zaměstnatelný. Jsou tu velké peníze, které šly např. na rozšíření vlakových spojů atd.

Nesmíme však opomenout, že v letošním roce vybrané úřady práce, které mají problémy se zaměstnaností, dostaly navíc peníze. Jenom v našem okrese to znamenalo přes 1 300 míst aktivní politiky zaměstnanosti. Takto bychom mohli pokračovat.

Při této příležitosti si musím vzpomenout, že příští týden budeme probírat státní rozpočet, a aby bylo úplně jasno všem občanům bez ohledu na politickou příslušnost, seznámil jsem veřejnost s kompletním čtením rozpočtu v tom pohledu, jak se týká severozápadních Čech, mého okresu Louny, aby si každý mohl přečíst, co tam konkrétně je, jaké sumy se tam plánují a co bude např. znamenat, nebude-li tento rozpočet schválen. Když člověk poslouchá názory některých ekonomů o tom, jak vyrovnáme náš státní rozpočet způsobem, že z řádově 65 mld. Kč investic škrtneme 40 mld. dluh, tak si myslím, že rozdělit zbývajících 25 mld. nebude těžké. Možná se ale budeme muset bavit rozumněji.

Já jsem velmi rád, že jsme se k této otázce dostali, protože Mostecko je samozřejmě problém nejen Mostecka. Já jsem měl v 80. letech šanci mít studenty v Ústí nad Labem, takže jsem kompletně poznal všechny průmyslové podniky tohoto města.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP