(20.30 hodin)

(pokračuje Starec)

Ale zase na druhé straně musíme vidět, že mnohé z nich měly ekologické zátěže, neperspektivní výrobu a že restrukturalizace průmyslu je prostě nutná. Ale rozhodně není v tom, že budeme podporovat to, co nemůže přežít, a to, co je neefektivní. Je to v tom, že budeme schopni přinést peníze investorů, budeme schopni pro ně připravit průmyslové zóny, přesvědčíme starosty měst a obcí, že se vyplatí do toho jít. Mohu se pochlubit, že máme na Lounsku vlastně čtyři města, z toho Podbořany průmyslovou zónu mají, v listopadu bude otevírat závod Logid se 150 místy, podbořanská radnice v tomto udělala absolutní maximum. A také se našla nebo byla schopna komunikovat s CzechInvestem a s dalšími agenturami. Okresní město má připraven projekt průmyslové zóny a poté, co se vyjasnily všechny problémy, které se týkaly právní stránky věci, tak rozpočet pamatuje 24 miliony na tuto zónu. Bojujeme o letiště v Žatci. Poděkoval bych tu ministru obrany, protože se vlastně podařilo po osmi letech nabídnout tento prostor. Víme, že investoři jsou připraveni a že o tento prostor zájem bude. Tady je samozřejmě otázka, jestli to bude letos v listopadu, nebo příští březen, nebo za dva roky. Důležité je, že prostor k dispozici bude a že se pokusíme udělat v této věci všechno.

Aby bylo ještě úplně jasno, je potřeba si uvědomit, že problém Mostecka, Litoměřicka, Lounska - protože tady je i poslanec z Litoměřic, já předpokládám, že vystoupí po mně - tak on ten problém má také jeden úhel a ten se týká i chuti pracovat a mít šanci na vytvořená místa lidi dostat. Samozřejmě, když lounský okres má 9 500 Kč průměrnou mzdu, tak není problém, když se tam rozjede aktivní politika zaměstnanosti, lidi pro práci získat, protože díky nízké příjmové úrovni je samozřejmě zájem obcí maximální.

Mostecko má ten problém, že je tam průměrná mzda o 3 000 Kč vyšší, a tím pádem už např. tento problém je tam velký, protože mnohdy zaměstnanci uhelného průmyslu, kde byl poměrně vysoký a zcela řekl bych odůvodněně vysoký koeficient mzdové úrovně, tak upřímně řečeno, dnes tam některé programy selhávají prostě proto, že lidé nechtějí pracovat za nižší mzdu, která tam reálně byla.

V tomto ohledu se domnívám, že to není jen otázka Mostecka, že je to otázka skutečně širšího regionu a je potřeba využít všechny regionální vazby. Myslím si, že v tomto ohledu za rok se událo maximum.

Mohu říci, že na mém okrese v podstatě za poslední rok byly položeny naprosto reálné projekty, zhruba 400, možná 500 pracovních míst, ať už to byla místa, která byla z programu severozápadních Čech, bylo to přes 100 pracovních míst, závod Logid 150 míst, ať je to dnes reálně 120 míst, která připravuje Paegas, ať jsou to tři drobné výroby do 50 pracovníků automobilového průmyslu atd.

Ještě jedno poděkování ministru průmyslu, o kterém se občas dovídám a dočítám věci, které jsou osobně nepříjemné, ale já musím říci, že kdykoli jsem požádal kohokoli z jeho týmu na ministerstvu, a to říkám bez ohledu na stranickou příslušnost, tak si vždy lidé našli dost času, aby si lokality prohlédli, aby s podnikateli pracovali, aby k věcem byli schopni dát věrohodné podklady a byli schopni se dohodnout a potřebné udělat.

V tomto ohledu možná že to byl příspěvek delší, ale je potřeba to říci, protože bych nechtěl ani zleva, ani zprava slyšet, co nejde, nebo co půjde. Situace na severu Čech samozřejmě není jednoduchá, ale tato vláda za rok a čtyři měsíce udělala maximum. Podaří-li se schválit rozpočet v navržené verzi nebo verzi blízké tomuto návrhu, tak za rok situace bude pochopitelně o mnoho lepší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi. Slovo má pan poslanec Houzák, připraví se pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Josef Houzák: Paní místopředsedkyně, pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, já bych chtěl říci především, že když jsem v úvodu hovořil o tom, jestli jsem advokát Mostecké nebo ne, spíš bych řekl, že jsem advokátem vlády, protože vím, co se odehrává dole v okrese, kdy určité spolky a společnosti se snaží vládu dostat do nejhoršího tlaku, že nejsou peníze na zlikvidování toho, co se udělalo při těžbě uhlí, že nejsou peníze na rekultivace. Státe, dej. To mě na tom mrzí a trápí mě to. Souhlasím s poslancem panem Starcem, jak hodnotí situaci na Mostecku a v sousedních okresech. Beru to a také v tomto směru vystupuji směrem ke státním orgánům a orgánům samosprávy.

Plně se stavím za to, že je to danajský dar, který tato vláda sociální demokracie převzala. Já jsem také ve svém vystoupení především upozornil, jaký dopad to pro tuto vládu a pro tento stát má.

Já jsem nehovořil o veřejné soutěži. Vím, že věc týkající se prodeje má už poměrně velký časový odstup, je za námi. Byl bych rád, aby z dnešního veřejného jednání, které určitě sleduje podstatná část občanů této části naší republiky, a z toho je to snad zřejmé, vyplynulo, že vláda této oblasti bude věnovat zcela mimořádnou pozornost a že situace, která dnes má především rychlejší tempo v růstu nezaměstnanosti než v pracovních příležitostech, že se výrazně změní.

Pokud jde o odpověď, tak jak na ni reagoval předseda vlády, měním své stanovisko, beru na vědomí a nebudu předkládat návrh na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, nyní má slovo pan poslanec Robert Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsem také jeden z poslanců severozápadních Čech a musím říci to, co řekl můj předřečník kolega Starec.

Ano, v současné době se nám nežije v severozápadních Čechách nejlépe a nejsou postiženy pouze hornické okresy, ale dále musím říci, a velmi výrazně, že tato vláda se snaží udělat pro naše okresy, kde nezaměstnanost je velmi vysoká, maximum.

Za náš okres, za okres Litoměřice, bych chtěl říci, že se chystá průmyslová zóna ve městě Štětí, kde je 16procentní nezaměstnanost. Chystá se vybudování nového průmyslového závodu, šicího závodu v městě Úštěk. Chtěl bych říci, že je zpracována studie na zpracování zeleniny v Třebenicích. Ano, situace není jednoduchá, ale řekl bych, že za poslední rok, za rok, kdy je u vlády sociálně demokratická vláda, se udělalo více než za dobu předtím. Neříkám to pouze proto, že bych chtěl být nekritickým vládám předtím, ale průmyslové zóny jsou pro nás velmi důležité.

Chtěl bych potvrdit slova pana kolegy Starce. Na okrese Litoměřice je průměrný plat 9 800 a na okrese Most 13 500 Kč. To také o něčem svědčí. Chtěl bych ale říci na druhou stranu, že spousta zaměstnanců z mosteckých podniků, ať ze šachet, nebo z chemických závodů, dojížděla z našich okresů. Za poslední rok se vytvořilo dost pracovních míst, abychom i tyto lidi nějakým způsobem zapojili do pracovního procesu. Vidím velké a výrazné zlepšení. Chtěl bych také poděkovat ministru průmyslu za snahu a za zájem, který o severozápadní Čechy má.

Doufám a věřím tomu, že současná vláda tuto situaci pomůže vyřešit. Myslím si, že jsme na dobré cestě, a věřím, že se situace nebude zhoršovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kopeckému a udílím slovo panu poslanci Aubrechtovi.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jen krátce říci jeden konkrétní případ, kdy díky ministerstvu průmyslu se snažíme řešit problém zaměstnanosti severozápadních Čech. Právě dnes u ministra Grégra probíhalo jednání s belgickými investory, kteří chtějí vybudovat továrnu pro automobilový průmyslu mezi městy Teplice a Mostem v hodnotě 23 milionů ECU, a zaměstnávat by měla tisíc lidí. To je myslím cesta, jak se naše hornické okresy dají restrukturalizovat, nejenom brečet, ale něco také pro to dělat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP