(20.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Houzák nepřednesl žádný návrh, končím projednávání této interpelace.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali písemné interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana. Vzhledem k délce projednávání jednotlivých interpelací v tuto chvíli končím dnešní jednání.

Budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to bodem číslo 44 schváleného pořadu schůze.

 

(Schůze ukončena ve 20.41 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP