Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. října 1999 ve 14.02 hodin
 

Přítomno: 191 poslanců

 

(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na této schůzi srdečně vítám.

Dovolte mi, abych využil mimořádného okamžiku a přivítal v Poslanecké sněmovně prezidentku Irské republiky paní Mary McAleese (dlouhotrvající potlesk), která spolu se svým manželem a irskou delegací navštívila Českou republiku, a také v zápětí proběhne jednání s vedením Poslanecké sněmovny.

Jsme velmi rádi, že zde paní prezidentku Irské republiky na návštěvě u nás máme.

Současně vás prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami s tím, že o vydání náhradní identifikační karty požádal pan poslanec Tollner - náhradní karta č. 8.

Současně sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci: Lux - zahraniční léčení, Šplíchal - pohřeb v rodině, a z členů vlády odejdou během odpoledne pan premiér Zeman, pan ministr Grégr - k účasti naší delegace na jednání CEFTA v Budapešti, kvůli hospitalizaci pan ministr Grulich, v Estonsku je pan ministr zahraničí Kavan a dále nemocen je místopředseda vlády Lánský.

Jestli dovolíte, předal bych nyní řízení panu místopředsedovi Grossovi a šel bych se věnovat paní prezidentce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Další technické sdělení: pan kolega Martínek má náhradní kartu č. 6, pan kolega Jičínský náhradní kartu č. 10.

Nyní vás chci informovat o návrzích v průběhu schůze v tomto týdnu, které vzešly z dnešní porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy sněmovny a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Tyto návrhy jsou následující:

Za prvé: Poslanecká sněmovna bude jednat ve středu 20. října do 21.00 hodin, přičemž zůstává v platnosti již schválené rozhodnutí, že do 21.00 hodin se jedná také ve čtvrtek.

Za druhé: Na čtvrtek 21. října se navrhuje zařadit třetí čtení zákonů v tomto pořadí: body č. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148 a 166. Tyto zákony spolu úzce souvisejí a mají navrhovanou účinnost 1. ledna 2000, přičemž platí, že jako první bod ve čtvrtek se projedná již dříve zařazený bod č. 52.

To jsou dva návrhy, o kterých bychom měli rozhodnout hlasováním. Já toto procedurální hlasování za malou chvíli zahájím a rozhodneme tedy o těchto návrzích hlasováním pořadové č. 129.

Ještě před tímto hlasováním vidím procedurální připomínku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Filipa. Prosím, pane kolego, můžete hovořit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní a pánové, navrhuji, abychom o tomto procedurálním návrhu, kterým se rozhoduje o jednání ve středu po 19.00 hodině, hlasovali zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme rozhodovat nejprve o návrhu, abychom ve středu jednali po 19.00 do 21.00 hodin - jde pouze o středu, protože čtvrtek jsme již odsouhlasili. Poté rozhodneme o tom přeřazení. Myslím, že je to tak srozumitelné.

 

Hlasováním pořadové číslo 129 rozhodneme nyní o návrhu na to, aby jednání ve středu 20. října bylo do 21.00 hodin.

Hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 182 přítomných bylo 124 pro, proti 36. Návrh byl přijat. Ve středu 20. října se jedná do 21.00 hodin.

 

Nyní vidím, že to bylo nesprávně formulované, budeme muset tedy ohledně středy ještě rozhodnout o hlasování o návrzích zákonů, protože to v tomto usnesení nebylo. Řídící schůze ve středu bude tedy muset nechat hlasovat o této záležitosti.

 

Nyní budeme rozhodovat o předřazení bodů, které jsem jmenoval, tj. na čtvrtek 21. října zařadit třetí čtení návrhů zákonů, kde jsou body 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148 a 166 - jsou to body, které mají navrhovanou účinnost od 1. ledna roku 2000.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 130, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 184 bylo pro 152, nikdo nebyl proti. Tento procedurální návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní přejdeme k bodům, které máme schválené na programu. Minulý týden jsme rozhodli, že prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 41. Poté se budeme věnovat bodu č.42 a po jeho projednání mají následovat body v tomto pořadí: bod č. 43, 37, 38, 19, 22 a 57.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu č. 41. Tímto bodem je

 

41.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140 z roku 1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102 z roku 1963 Sb., o rybářství,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě
ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
/sněmovní tisk 39/5/ - zamítnutý Senátem

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP