(19.20 hodin)

(pokračuje Emmerová)

Pokud bychom navrhovanou novelu zamítli, pak překazíme i řadu cenných, skutečně preventivních aktivit - kam vlastně akce Mořský koník nepatří -, tedy aktivit financování z fondu prevence, jak už zde o tom hovořila kolegyně Jirousová. Jde např. o vydávání velmi zdařilých očkovacích průkazů pro všechny narozené děti, rozvoj primární prevence úrazů, o protidrogovou kampaň, o ochranu zneužívaných a týraných dětí, o příspěvky na rekondiční tábory diabetiků, Ligy proti rakovině apod. Mimo jiné bychom ztratili i nárok na obsazování jedinečných rekreačních zařízení u Jaderského moře, která jsou předpokladem zdárného přímořského léčení pro naše děti.

Již jsme tady slyšeli výhrady proti provozovatelům těchto pobytů, že je to vlastně považováno za rekreaci jich samotných nebo jejich rodinných příslušníků. Je pochopitelné, že pro jednotlivé turnusy musí být respektována závazná pravidla, a nejenom pro turnusy; ta pravidla musí předcházet, jak zde hovořila kolegyně Jirousová. Jde o činnost vysoce odpovědnou. Vždyť jde o děti a dorost ve věku v rozmezí 7 až 17 roků koupající se v moři, často bez umění plavání, a trpící např. záchvatovitou dušností typu průduškového astmatu, který může kdykoli nastoupit. Může znamenat i rychlý nástup kritického stavu, ve kterém může dítě, daleko od rodičů, zemřít.

Jezdívala jsem často jako zdravotník na letní tábory. Jde o velikou zodpovědnost pro všechny dospělé, kteří zde působí. Nikomu takovou dovolenou nezávidím, ať je provozována kdekoli. Já jsem však měla na starosti zdravé děti. V akci Mořský koník se jedná o děti chronicky nemocné, a tedy se vyjíždí s předpokladem, že mohou nastat akutní zvraty základní choroby, tj. veliké starosti navíc. U personálu léčebných pobytů jde tedy naopak o velmi záslužnou a obětavou práci, která by zasloužila mimořádné uznání. Například lékař a sestra pobírají jednotnou odměnu, a to 3 500 Kč za celou dobu pobytu. Je tedy jisté, že za výdělkem nejedou.

Domnívám se, že po postoupení návrhu novely do druhého čtení bude dostatek času k tomu, abychom s rozvahou a se zohledněním všech důležitých faktorů upravili zákon do žádoucí podoby. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Ptám se, kdo se další hlásí. Vidím dva, pana kolegu Vymětala a paní poslankyni Fischerovou. Myslím, že gentlemanské gesto pana kolegy Vymětala jasně říká, kdo v tuto chvíli bude hovořit. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Vážené dámy a pánové, já bych byla velmi nerada, kdyby zde docházelo k hlubokému nedorozumění. Já naopak na rozdíl od některých - nebo v důsledku nepochopení - si nesmírně té akce Mořský koník vážím a považovala bych za správné, aby byla řešena zdravotnickým zařízením, aby pojišťovna dělala to, co jí přísluší, to znamená platit zdravotnické služby. Když se zamyslíme nad tím, kolik ten Mořský koník stál, mě velmi mrzí, že do současné doby není projednána výroční zpráva VZP a že zde není možná korelace mezi pojistným plánem, tam bychom viděli, že jako položka 12 ve výroční zprávě je uvedeno 225 milionů. To znamená, že na konci roku 1998 Všeobecná zdravotní pojišťovna vzala 225 milionů ze základního fondu a převedla je v položce č. 12 jako poskytnuté krátkodobé zálohy (akce přesahující do roku 1999) a uzavřela na konci roku 1998 kontrakt s firmami na pobyty v roce 1999. Znovu opakuji, že mně ty pobyty nevadí. Já jen chci, aby zde byla obecná dostupnost pro děti všech pojištěnců a aby výběr byl dělán standardním způsobem, aby byl hrazen ze základního fondu. Já nemám výhrady proti fondu prevence a proti jeho ostatním položkám, tak jak jsou uvedeny ve výroční zprávě VZP. Já pouze chci stejného cíle dosáhnout poněkud jinou cestou, která je naprosto transparentní a nediferencuje, výběr je prováděn standardním způsobem, celá akce je zveřejněna a není pojišťovnou poskytnuto téměř 100 milionů Kč jako příspěvek nadaci Patria na jiné pobyty. Dále můžeme ještě vyčíst z výroční zprávy, že pojišťovna poskytla dalších 21 milionů Kč na další pobyty.

Nemám nic proti tomu, aby děti dostaly to, co jim patří. Naopak bych chtěla, aby to mohly dostat všechny děti. Práce těch, kteří se starají o děti při léčebných pobytech, je samozřejmě velmi náročná a velmi záslužná. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Pan kolega Vymětal má slovo. Jako další paní poslankyně Müllerová.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, dějí se to věci v té naší Poslanecké sněmovně. Zdravotníci mluví o penězích a já jako hospodář nebudu mluvit o penězích. Bylo tady hovořeno o 200 milionech, 350 milionech atd. Já vidím za akcí Mořský koník, která se tady pořád skloňuje ve všech pádech, v loňském roce téměř bez dvou desítek 6 000 odléčených dětí, které jsou nemocné. Já vidím ty děti. Já vím, že v tom Chorvatsku, o kterém je tady také mimo jiné řeč, je vybudováno zařízení, které léta slouží k léčení těchto dětí, po celou sezónu slouží českým dětem, a mám obavy, abychom shozením předložené novely nedosáhli toho, že to zařízení přeruší svou činnost pro české děti a jejich léčení, bude tedy zlikvidováno. Lze očekávat, že bude prodáno k jiným účelům, a ty české děti se tam už nikdy nevrátí. A o to mi jde.

Já se domnívám, že je třeba ve zdravotnictví najít systém, aby léčení těch dětí bylo transparentní, aby bylo odborně posuzováno, aby každé dítě schvaloval revizní lékař, aby čerpání prostředků bylo prokazatelné, kontrolovatelné, aby tu byl přístup všech dětí k tomu programu. Právě pro toto nebezpečí, že bychom se mohli zamítnutím té novely dostat do stavu, že nebudeme mít kde ty děti léčit, možná k velkému údivu souhlasím s návrhem kolegy Krásy, aby tato novela byla propuštěna do druhého čtení, aby se tam ty otázky prodiskutovaly a hlavně aby řešení zabezpečilo léčení našich dětí, které to potřebují, v zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní se hlásí pan ministr zdravotnictví Ivan David, takže má přednostní právo vystoupit, po něm paní kolegyně Müllerová.

Prosil bych pana kolegu Mandíka a jeho spoludiskutující.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych byl rád, kdybychom se především nenechali vydírat, protože každý, kdo chce uspět, hovoří o tom, jak dobré má úmysly. Je třeba tyto věci důsledně kontrolovat, zda - když se hovoří o zdraví dětí - nemá někdo na mysli především nějaké jiné zájmy.

Protože jsem dostal řadu podnětů - zdůrazňuji řadu podnětů - a byl jsem na tuto akci dotazován i Policií ČR, nechal jsem zpracovat tuto problematiku a dotázal jsem se generální ředitelky Ústřední pojišťovny VZP paní ing. Musílkové na všechno to, o čem tady byla řeč, to znamená na indikační kritéria, na způsoby výběru, na úhrady, jejich přiměřenost a výsledky terapie. Jako odpověď se mi dostalo ujištění, že se na tyto věci ptám zřejmě proto, že jsem dosud nikdy neviděl pohled do šťastných očí dětí, které se vracejí z těchto léčebných pobytů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP