(9.10 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Myslím, že všechny názory, které odmítají tento způsob, činí tak pouze snad z nějakých důvodů, aby se odlišily, protože jestliže jde o standardní nástroj, tak buďme také trošku pragmatičtí a přijměme tyto standardní nástroje. Chci tím vyjádřit, že klub KSČM podporuje a vždycky podporoval tento návrh, několikrát se dokonce i sám pokusil tento nástroj zavést, a proto i oba tyto návrhy budeme bezvýhradně podporovat.

Je diskutabilní pouze míra, kolik procent má činit ta vratka. Pro nás je rozhodující, že zhruba 80 % motorové nafty projede zemědělec mimo silnici, po poli, při práci speciálních zemědělských strojů, a tudíž je pro nás zhruba tento rámec, to znamená rámec vratky 80 % spotřební daně, jako nejpřijatelnější. Nebráníme se však ani tomu, aby dočasně, než bude lepší ekonomická situace, přišlo i k menší vratce. Protože dnes v situaci, kdy zemědělství je v těžké krizi, je každá koruna, která přijde do resortu, vítanou možností, jak udržet rozměr zemědělství v tak přijatelné míře, aby všechny funkce mohly být plněny, abychom nemuseli nakupovat cizí práci, abychom se nemuseli podílet nákupem nadměrného dováženého množství potravin na údržbě cizí krajiny než naší české.

Paní a pánové, já vám všem, kteří budete pro tento návrh hlasovat, jménem našich zemědělců, jménem našeho venkova velmi děkuji a také vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Slovo má pan poslanec Václav Grüner. Připraví se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrhy změny zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, hovoří o nároku na vrácení 50 či 60 % spotřební daně z motorové nafty spotřebované při zemědělské činnosti. Číselně vyjádřeno, v případě schválení tohoto zákona bude mít zemědělec nárok na vrácení 3,85 až 4,62 Kč z každého litru spotřebované nafty pro svoji zemědělskou činnost, což představuje při roční spotřebě resortu kolem 450 tisíc tun zhruba 1,5 až 1,9 miliardy Kč. V situaci, kdy pokles většiny farmářských cen v letošním roce proti roku 1998 snižuje zemědělcům tržby odhadem v rostlinné výrobě až o 5 miliard za rok, v živočišné o 4 miliardy Kč, je to jen malá náplast na řešení snad nejhorší situace v zemědělství po listopadu 1989. Můžeme diskutovat o způsobu výpočtu vratky spotřební daně z motorové nafty, který by měl podle mého názoru zvýhodnit především zemědělce v horších výrobních oblastech, ale také podle mého názoru nelze diskutovat o správnosti tohoto opatření. Námitky oponentů změny tohoto zákona o nesprávném, nesystémovém, plošném, nic neřešícím opatření jsou z pohledu situace našeho zemědělství i z pohledu využívání tzv. zelené nafty v převážné většině zemí Evropské unie jen námitkami politickými, nemajícími žádné racionální jádro.

Jistě se mezi námi najde několik zemědělských odborníků, kteří pro zelenou naftu hlasovat nebudou a svůj postoj budou všemožně obhajovat. Těmto poslancům bych dal jen jednu radu: jděte se zeptat samotných zemědělců, jestli chtějí nebo nechtějí zelenou naftu. Koneckonců schválením novely zákona se dává zemědělcům jenom možnost požádat o vratku spotřební daně finanční úřad. Takže všichni ti, kteří z ideologických nebo jakýchkoli jiných důvodů nesouhlasí se zelenou naftou, nemusí finanční úřad o vratku žádat.

Já si myslím, že toto v Evropské unii naprosto standardní a systémové zvýhodnění zemědělců je pro naše zemědělce prospěšné a potřebné, a proto pro něj budu hlasovat. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grünerovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Němec, připraví se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, vážení členové vlády, pan poslanec Grüner řekl, že není možno diskutovat o tom, jestli je zelená nafta správná, nebo nesprávná. Já si dovolím tento jeho zákaz porušit a chtěl bych o tom diskutovat. A to ne z pozice nějakých politických dogmat, jak tady pan poslanec Grüner naznačil, ale z pozic ryze praktických. Já si myslím, že ne všichni zemědělci na otázku, jestli chtějí zelenou naftu, odpovědí že ano. Protože samozřejmě platí heslo "hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere", to je jednoznačné, není možné po někom chtít, aby pokud toto opatření bude zavedeno, on jako hrdina tuto vratku nepožadoval. To je naprostá demagogie.

Ale já bych prosil předkladatele tohoto návrhu - o němž je v podstatě zřejmě rozhodnuto, že projde, tak jak vidíme reakce a jak je zřejmé z toho, jaké strany zastupují předkladatelé tohoto návrhu, a podotýkám, že to je zcela legitimní nárok - aby nemátli zejména zemědělskou veřejnost dvěma věcmi. První věcí je, že ten, kdo nechce zelenou naftu, a priori odmítá podpory zemědělství nebo snižování peněz do zemědělství. Jak už tedy zaznělo, jde o to, jakým způsobem to nemálo prostředků, které jsou k dispozici, bude v zemědělství využito. Druhá věc je ta, že se tady neustále opakuje, že zavedení zelené nafty zvýší konkurenceschopnost našeho zemědělství a že to je standardní opatření v Evropské unii. Já bych chtěl poprosit o to, aby naše zemědělská veřejnost nebyla tímto matena. Zavedení zelené nafty neposune konkurenceschopnost našeho zemědělství ani o milimetr. Je to plošná dotace, jak bylo řečeno, a jenom pro ilustraci vám, kteří nejste zemědělci - jedná se zhruba o 200 až 300 Kč na hektar této vratky při průměrných tržbách okolo 15 tisíc Kč na hektar v průměrném zemědělském podniku. Čili neznamená to vůbec nic, je to jenom rozházených 1,9 miliardy Kč, které by mohly být použity jiným způsobem.

Tady bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem říkal před malou chvílí - že nejsme proti tomu, aby šly další prostředky do zemědělství, ale jde o to, aby tam šly naprosto jasnými způsoby, efektivními, cílevědomými, s jasnou vizí cíle, který by měly splňovat. To znamená sunout zemědělství skutečně ke konkurenceschopnosti, ke změně struktury, která je v současné době nevyhovující.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP