(9.30 hodin)

(pokračuje Kučera ml.)

Je to jen cesta, jak přes dotace podniky ovládat a přímo nebo nepřímo řídit. Tato cesta samozřejmě přináší určité ovoce. Je to cesta, kdy podniky hledají cesty a cestičky k ministrovi, cesta hledání způsobů, jak získat těchto dotací co nejvíce, a právě pro ministra, který se snaží o závislost podnikatelů na jeho osobě nebo straně, kterou zastupuje, je to cesta užitečná.

Pravicové strany se snaží prosadit cestu opačnou, nezvyšovat plošné dotace, případně ještě převést tyto plošné dotace do jasných investic na podporu zaměstnanosti, efektivity výroby a údržby krajiny nevýrobním způsobem. Teprve po dokončení restrukturalizace podniků, po nastartování jasné snahy o zvyšování přirozené konkurenceschopnosti lze uvažovat o zvyšování podpor nebo dotací.

Právě tato cesta je v naprostém souladu s doporučeními od pracovníků Evropské unie a od pracovníků Světové banky. Je i ve věcném zájmu dobře hospodařících subjektů a v bytostném zájmu našeho zemědělství. Ale z pochopitelných důvodů tato cesta není v rétorice zástupců podprůměrně hospodařících subjektů a těch, kteří mají svoji cestičku k dotacím již vyšlapanou. Musíme si uvědomit, že to bude právě jen a jen přirozená konkurenceschopnost našich podniků, která bude rozhodovat o přežití či nepřežití našich podniků po vstupu do otevřené konkurence s farmáři Evropské unie, a zvyšování této přirozené konkurenceschopnosti bychom měli podřídit veškeré používání nástrojů zemědělské politiky bez ohledu na to, že se na první pohled zdá tato cesta tvrdá a bolestná. Každý celoplošný populistický krok, který vede k zachraňování těch horších a nejhorších podnikatelů, zároveň ubírá šanci zdravému podnikatelskému jádru na evropské přežití nebo na případnou expanzi po vstupu do Evropské unie.

Zelená nafta je jednou z plošných podpor. Je mechanismem, který nevybízí k vyšší konkurenceschopnosti podniků, ale naopak jim umožňuje zase o nějaký ten čas přežit v nezměněné formě. Jako jedna z plošných podpor tak zase jenom výhledově poškodí ty, kterým bude poskytována.

Měli bychom vyslyšet ekonomy z Evropské unie a Světové banky a přehodnotit celou zemědělskou politiku, především zcela změnit dotační systém. Měli bychom okamžitě přesměrovat všechny použitelné finance zemědělského resortu tak, aby stimulovaly zvyšování konkurenceschopnosti podniků v produkčních oblastech a aby umožnily v méně příznivých a nepříznivých oblastech reálný přechod z intenzivní výroby na extenzivní činnosti zaměřené na údržbu krajiny. Tak jak se blíží termín možného vstupu do Evropské unie, se nám velice krátí čas na realizaci těchto změn. Obávám se, že právě ti, co nejvíce křičí, že se snaží o co nejrychlejší vstup do Evropské unie, vlastně způsobují, že takovýto vstup do Evropské unie může být pro naše zemědělství smrtelný. Měli bychom si uvědomit, že po vstupu do Evropské unie se nás nebude nikdo ptát, jak jsme utráceli peníze v minulých letech. Bude pouze rozhodovat to, jestli naše zemědělské podniky budou konkurenceschopné a přežijí ve volné soutěži, nebo nebudou konkurenceschopné a nepřežijí. Analýzu konkurenceschopnosti jednotlivých komodit našeho zemědělství provedl Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Jeho závěry jsou zcela jasné. Mezinárodně nejméně konkurenceschopné jsou právě ty komodity, které jsou nejvíce dotovány.

Dnešním hlasováním bude každý z nás demonstrovat, jestli slyší a vnímá doporučení Evropské unie a Světové banky, nebo ne, jestli usiluje o dlouhodobou stabilitu našeho zemědělství, nebo jen o krátkozraký populistický krok.

Dámy a pánové, každý normální rozumný zemědělec vám řekne, že je hloupost, abyste mu sebrali 100 Kč v daních jen proto, abyste mu mohli dát 80 Kč v dotacích. Každý rozumný zemědělec vám potvrdí, že nechce žádné dotace, když mu již konečně umožníte normální předvídatelné podmínky k hospodaření. Je škoda, že zdravý selský rozum zcela absentuje v řadě hlav, které o našem zemědělství rozhodují nebo tvrdí, že hájí zájmy zemědělců.

Silný daňový a dotační přerozdělovací systém státní správy již jednou naše zemědělství vrhl z úrovně vyspělé Evropy mezi rozvojové země. Jen blázen nebo hlupák dělá stejnou chybu podruhé.

Žádám vás, abyste zamítli obě navrhované novely, a pokud můžete, pomohli k celkové změně dotační politiky našeho zemědělství. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní má slovo místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, připraví se pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vláda oba tisky, které jsou předmětem této rozpravy, projednala 28. 6. t. r. s tím, že je podpořila s připomínkami, a ty připomínky jsou legislativně technického charakteru, nejsou závažné a lze je odstranit dobře v průběhu procedury v parlamentu ve druhém a třetím čtení. Odborná kapacita Ministerstva financí se k tomu kroku nabízí.

Chtěl bych nicméně říci, že tady padla celá řada slov o tom, zda tento návrh je v souladu s našimi kroky směrem k Evropské unii, nebo nikoliv. Jde o tradiční instrument, který je využíván celou řadou zemí Evropské unie, a smyslem reforem dotačního systému v zemědělství je mimo jiné to, abychom se připravili na přijetí systému blízkého společné zemědělské politice. Jsme proto přesvědčeni, že toto je krok správným směrem a jeho přijetím mimo jiné Poslanecká sněmovna udělá významný krok směrem k přijetí jednoho z bodů volebního programu sociální demokracie a rovněž vládního prohlášení.

Chtěl bych nicméně upozornit na jednu závažnou věc. To, co říkám, podporu, kterou principu zelené nafty vyslovuji, říkám s plným vědomím toho, že přirozeně jde o krok, který bude náročný na státní rozpočet. Jednání v tomto týdnu, které se vedlo ke státnímu rozpočtu i k některým dalším daňovým zákonům několik hodin, ukázalo, že státní rozpočet je napjatý, a  po tomto kroku bude napjatý ještě více.

Já myslím, že pokud Poslanecká sněmovna podpoří zelenou naftu, udělá správný krok, ale měla by si také uvědomit, že v souladu s tímto krokem by měly být kroky ostatní. Je pozoruhodné, že poslanec strany lidové, křesťanských demokratů, na straně jedné je schopen podat návrh na zelenou naftu, který je správný, a na straně druhé o několik hodin předtím zvednout ruku proti návrhu státního rozpočtu, který je mimo jiné charakteristický tím, že výrazně podporuje snahy o rozumnou reformu a zároveň podporu českého zemědělství.

Doporučuji všem, aby ve svých postojích ve sněmovně byli v maximální míře konzistentní. Doporučuji vám podpořit oba předložené návrhy. Mám-li se vyjádřit k tomu, který z nich vláda preferuje, je to bezesporu návrh, který jde na 50 %. Domníváme se, že je to dostatečná podpora.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP