(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi, slovo má pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl jen připomenout, co bylo cílem obou předloh. Cílem obou předloh daného zákona pana poslance Grůzy a mne bylo to, abychom do zemědělství vrátili peníze, které jsme v minulosti jakýmsi způsobem neodborných zásahů vzali.

Bylo zde hovořeno o nejednoznačnosti politiky státu vůči zemědělství. Já si myslím, že tím, že vláda vydala kladné stanovisko k těmto novelám zákona, pak své jednoznačné stanovisko dala jasně najevo. Vláda jasně řekla, že jí leží na srdci neutěšená situace našeho agrokomplexu, neutěšená situace, která se nevytvořila během půl roku, ale která se vytvářela po celou řadu let.

Bylo zde hovořeno o razantním snížení podpor na 15 %. Já si myslím, že opatření, které vlády minulé, především vláda koaliční tehdejšího premiéra Klause, podnikly v razantním snížení z 55 % v roce 1999 na tehdejších 15 % v roce 1995, že to byl rok ryze chybný, protože každý razantní zásah do zemědělství vytváří nepříznivé efekty, které se napravují po celá desetiletí. Jen bych vzpomenul jediný nepříznivý efekt razantního snížení dotací. Jestliže vezmeme z jedné strany podpory zemědělcům, z druhé strany musíme peníze do systému dostat, a jedině přes nákupní ceny. Postupným zvyšováním nákupních cen dochází k zvyšování prodejních cen, a tím snižování spotřeby potravin. To znamená - my nepříznivým razantním zásahem do systému vyvoláváme další a další nepříznivé efekty.

Myslím si, že zelená nafta je pouze další způsob vracení peněz do tohoto systému. Myslím si, že jestliže zde zazněla poznámka, jak jsme v minulosti utráceli peníze - my jsme v minulosti utráceli peníze tím, že jsme sanovali situaci v bankovním sektoru. Promrhané miliardy v bankovním sektoru - kdybychom část těchto peněz dali na zelenou naftu, myslím si, že by naše zemědělství mohlo být vcelku stabilní.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit, vás, kterým leží osud našich zemědělců na srdci, abyste tyto dvě drobné novely podpořili, protože naše zemědělství nemá jen výrobní charakter. Naše zemědělství má multifunkční význam, naše zemědělství vytváří ráz a kolorit naší vesnice. A jestliže bude umírat naše zemědělství, pak nebude ani naší vesnice a nebude krásný ráz našeho venkova. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan ministr Fencl má slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, pokusím se v zájmu věci nepoužívat příliš silná slova, i když s tím budu mít dost problémů. Ona silná slova tu už zazněla, nicméně nebyla doprovázena silnými řešeními a řešení, která byla předkládána, byla opsána z agrární politiky této vlády naprosto jednoznačně, protože tato politika poprvé definuje potřebné postupné kroky, kterými určitou formou revitalizace a pak následné adaptace českého zemědělství musíme směřovat směrem do Evropské unie, a to tak, že musíme podporovat zemědělce v produkčních oblastech tak, aby byli silně konkurenceschopní, a v oblastech, které mají charakter spíše doprovodný, tzn. v oblastech marginálních, je musíme udržet při životě, aby oni vykonávali to, co se nazývá tvorbou veřejných statků. Jestliže chceme, aby oni vytvářeli veřejné statky, pak je to zboží jako každé jiné a musí jim být z tohoto důvodu zaplaceno, a to je filozofie a princip naší agrární politiky, a jsem velmi rád, že jeden z mých předřečníků si ho osvojil a považuje ho za správné řešení.

Pokusím se být velmi stručný a nebudu opakovat to, co tu už zaznělo, že to, co se nazývá zelená nafta, není nic jiného než levnější nafta pro zemědělce. Je to záležitost, která je zcela obvyklá v Evropské unii, a pokud by existovala jen tato jedna diference mezi českými zemědělci a zemědělci, kteří hospodaří v Evropské unii, pak by za určitých okolností to mohl být problém neřešitelný, v každém případě by představoval tento problém jakousi neférovou konkurenci. A to pouze v tom případě, kdyby tento rozdíl byl jediný. On samozřejmě není jediný, tak jak je obecně známo, protože ochrana českého producenta, českého zemědělce je, protože tak byly podmínky vyjednány, 2,5krát nevýhodnější, než je u jeho sousedů, a také zdrojová podpora je, ať ji vztáhneme k zemědělci, k občanovi, k hektaru zemědělské půdy, čtyři- až pětkrát nižší, než je tomu v Evropské unii. Čili pokud se tyto skutečnosti sčítají, vzniká velmi paradoxní situace neférové konkurenceschopnosti, ve které se český zemědělec nachází.

Jako podporu pro vaše rozhodování bych si dovolil předložit ještě informaci, že jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie, všichni to skloňujeme, a zapomínáme na to, že součástí našeho rozhodnutí je akceptace společné zemědělské politiky. Politiky, která může být pro řadu z vás, a zřejmě i pro řadu předřečníků byla, nepřijatelná, nicméně v okamžiku, kdy jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie, pak jsme se rozhodli akceptovat i tuto společnou zemědělskou politiku. Společnou zemědělskou politiku, která podporuje zemědělce, která pomáhá zemědělcům, politiku, která není příliš liberální, která je velice drahá, ona čerpá téměř 50 % rozpočtu Evropského společenství. Nicméně taková tato politika je a tato politika směřuje ke každému zemědělci, který na trhu působí. A ona ho neselektuje na zemědělce dobrého nebo špatného, zemědělce s perspektivou nebo bez perspektivy, ona směřuje k tomu, aby prostě vytvořila určité podmínky, které jsou doprovázeny výstupem kvalitních kontrolovaných potravin na straně jedné a obdělanou krajinou na straně druhé.

Já jsem přesvědčen, že není jiná alternativa než postupně sbližovat principy i zdroje, které používá Evropská unie, s principy a zdroji, které budou používány v České republice. A jedním z kroků, který je navíc ještě nezbytný i v souladu se všemi problémy, které tu v diskusi zazněly, a já bych si velmi přál, aby čeští zemědělci vaším rozhodnutím obdrželi standardní nástroj, pro ně je to v tuto chvíli nezbytný nástroj pro to, aby postupně mohli překonat údobí našeho přibližování do Evropské unie.

Za pozitivní hlasy děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Ouzký má slovo.

Oznamuji, že pan poslanec Tollner má náhradní kartu č. 8.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP