(9.50 hodin)

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, budu velice stručný. V průběhu uplynulého období tato vláda opakovaně prosazovala zvyšování spotřební daně z pohonných hmot včetně nafty. To se jí podařilo i díky hlasům, které nyní navrhují podporu tohoto zákona. Nemám vcelku nic proti podpoře v zemědělství, ale proč nenavrhujeme stejnou podporu veřejné dopravy nebo stejný způsob pomoci financování zdravotnictví, kde o veřejném zájmu nemůže být pochyb. Zdůrazňuji pouze, že tato vláda navzdory svému programu zdražila naftu nejen zemědělcům, ale nám všem. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ouzkému. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím sloučenou rozpravu k oběma bodům. V tuto chvíli se tedy budeme zabývat sněmovním tiskem 249, kterým je návrh pana poslance Grůzy. Já se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl případné závěrečné slovo a seznámil nás s tím, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí sněmovního tisku č. 249.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Já v tuto chvíli umožním poslancům, kteří se chtějí účastnit hlasování, aby mohli dojít do sněmovny. V tuto chvíli vás na žádost z pléna všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 274, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274, tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 74 a 110 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Navrhuji tuto novelu k projednání zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano.

 

V hlasování pořadové číslo 275, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 169 a 1 byl proti.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 116 a 62 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a zemědělskému výboru. Tím jsme projednali tento bod, blahopřeji jeho navrhovateli.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat sněmovním tiskem 255, kterým se návrh pana poslance Palase. Rozprava byla taktéž uzavřena. Ptám se navrhovatele pana poslance Palase, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby navrhl, jakým způsobem budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí sněmovní tisku č. 255.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 277, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 185 pro vyslovilo 79 a 101 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, i tuto novelu navrhuji k projednání zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jiný návrh není.

 

V hlasování pořadové číslo 278, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 278 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 184 pro vyslovilo 175 a 2 byli proti.

 

V hlasování pořadové číslo 279, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 113 a 54 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a zemědělskému výboru. Tím jsme ukončili projednání tohoto bodu. Paní poslankyně Němcová má pravděpodobně procedurální připomínku.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, prosím, aby do stenozáznamu bylo uvedeno, že v hlasování č. 274 jsem hlasovala pro zamítnutí zákona, ale byla jsem proti. Prosím, aby toto bylo uvedeno, ale hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Suchánek má slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Chtěl bych pro stenozáznam říci, že u stejného hlasování jsem měl také, že jsem hlasoval proti zamítnutí, hlasoval jsem pro. Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli budeme projednával bod

 

172.
Vládní návrh na prodloužení účasti jednotek Armády České republiky
v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN
/sněmovní tisk 391/

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 391. Odůvodněním tohoto návrhu vláda pověřila ministra obrany Vladimíra Vetchého a ministra zahraničních věcí Jana Kavana.

Předtím, než udělím slovo ministru Vetchému, vidím zde procedurální připomínku pana poslance Payna, kterému nyní udílím slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Paní předsedající, vážená sněmovno. Dovolte, abych navrhl sloučit rozpravy k tomuto bodu a k bodu následujícímu, protože pojednávají o téže problematice, mají z hlediska procedurálního stejné problémy a budeme navrhovat přeřazení jednoho písmene z jednoho bodu do druhého. Myslím si, že by bylo užitečné, abychom to projednali společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, myslím, že to je možné. Ještě než udělím slovo panu ministru Vetchému, budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Payna, aby rozprava k tomuto bodu byla sloučena s rozpravou k bodu následujícímu, což je bod pořadové číslo 173 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

173.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR
s vysíláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR a s pobytem cizích vojsk na území ČR
/sněmovní tisk 392/

 

Tento vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 392 a odůvodněním tohoto návrhu vláda pověřila taktéž ministra obrana Vladimíra Vetchého a ministra zahraničí Jana Kavana.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP