(11.40 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pokud jsme odhlasovali bod E3, pak bod B12 je nehlasovatelný. S návrhem kolegy Ježka pod bodem F jsme se vypořádali. Je tedy nehlasovatelný.

Nyní přikročíme k hlasování o bodech G kolegy Záruby. Prosím, aby bylo hlasováno nyní o bodu G1. Jako zpravodajka doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 308 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 tento návrh byl přijat, když se ze 189 přítomných pro vyslovilo 106, 78 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o bodu G2. Navrhuji, abychom hlasovali o bodu G2, I a II společně. Jako zpravodajka nechávám toto rozhodnutí na vůli sněmovny. Stanovisko neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 309 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 tento návrh nebyl přijat, když se ze 190 přítomných pro vyslovilo 94, proti bylo 93.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o bodu G3. Stanovisko zpravodaje je rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 310 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 95 a 92 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o bodu H kolegy Bartoše, který je hlasovatelný, protože nebyl přijat návrh kolegy Plevy pod bodem D2. Prosím tedy, abychom nyní hlasovali o bodu H. Jako zpravodajka nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 311 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 tento návrh nebyl přijat, když se ze 190 přítomných pro něj vyslovilo 77 a 108 bylo proti.

 

Faktická procedurální poznámka - pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, právě teď jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu již podruhé, protože je přesně stejný jako kolegy Plevy. Domnívám se, že když jde o dva stejné pozměňovací návrhy, je třeba je vypořádat jedním hlasováním.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Bylo to stanovisko legislativního odboru. Já jsem jej respektovala.

Nyní je před námi hlasování o souboru návrhů, které jsou uvedeny pod písmenem B. Bod B12 je již nehlasovatelný. Je zde návrh, abychom hlasovali o bodech B8, B10 a B19 odděleně. Proto, paní místopředsedkyně, navrhuji, abychom nyní hlasovali o bodu B8. Zpravodajka jeho přijetí doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 312 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 tento návrh byl přijat, když se pro něj ze 190 přítomných vyslovilo 113, 76 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o bodu B10. Zpravodajka jeho přijetí doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 tento návrh byl přijat, když se ze 190 přítomných pro vyslovilo 112 a proti bylo 75.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o bodu B19. Zpravodajka přijetí tohoto návrhu nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 314 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 tento návrh nebyl přijat, když se ze 190 přítomných pro něj vyslovil 1, 180 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o všech ostatních bodech pod písmenem B společně s tím, že body B8, B10 a B19 již byly odhlasovány a bod B12 je nehlasovatelný. Prosím, abychom přikročili k hlasování o komplexu těchto pozměňovacích návrhů. Zpravodajka jejich přijetí doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 315 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 185 a 1 byl proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o návrhu D1. Je to návrh kolegy Plevy. Zpravodajka tento návrh doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel taktéž doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 316 a ptám se, kdo je tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 tento návrh byl přijat, když se pro něj ze 190 přítomných pro vyslovilo 187, nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní místopředsedkyně, dovolte, abych konstatovala, že jsme se tímto vypořádali s hlasováním o všech pozměňovacích návrzích. Je tedy před námi hlasování o návrhu zákona jako o celku ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já ještě vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. Žádám klub ODS, aby se soustředil v koutě pod balkonem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat v 11.55 hodin.

 

(Schůze přerušena v 11.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP