(Schůze opět zahájena ve 12.23 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, lhůta pro jednání poslaneckých klubů vypršela. Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu. Prosím pana poslance Vlacha, který se přihlásil s procedurální připomínkou, aby se připravil tak, aby ve 12.25 hodin přesně mohl začít hovořit.

Paní poslankyně, páni poslanci, pokračujeme v jednání. Pan poslanec Vlach má slovo.

 

Poslanec Jiří Vlach: Doufám, že se mi podaří dostatečně včas vpadnout do výstřelu.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si vás požádat o to, abychom hlasovali o námitce proti hlasování 306, kdy jsem hlasoval pro a po ověření sjetiny - trvalo to déle, než jsme se k ní dostali - se ukázalo, že mám v záznamu, že jsem nehlasoval. Jde o hlasování 306 a zpochybňuji výsledek hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče Vlachu, neodcházejte prosím. Budeme hlasovat o zpochybnění hlasování pořadové číslo 306. Bylo by možná dobré, kdybyste řekl, jaký pozměňovací návrh se jedná, pro případ, že o něm budeme hlasovat znovu, aby si poslanci vybavili, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Jiří Vlach: Je to hlasování s výsledkem 96 ku 92, jak si jistě vzpomenete. Jde o rozhodování o pozměňovacím návrhu E2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že proběhla přestávka, já vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli v hlasování pořadové číslo 317, které zahajuji, rozhodneme o procedurální námitce pana poslance Vlacha. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 106 a 32 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 306, to znamená, že rozhodneme znovu o návrhu E2. Prosím paní zpravodajku, aby uvedla, o který návrh se jedná, a aby k němu byla znovu řečena stanoviska.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Jedná se tedy o návrh kolegy Brouska pod bodem E2. Zpravodajka přijetí tohoto návrhu doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel taktéž doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 318 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 96 a 91 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní místopředsedkyně, znovu mohu konstatovat, že jsme tím vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zpravodajka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je to možné. (Připomínky z pléna mimo mikrofon.) S procedurální námitkou pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, na sjetině jsem uveden, že jsem hlasoval ano, přestože jsem hlasoval ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 319 rozhodneme o námitce pana poslance Urbana proti hlasování pořadové číslo 318.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 319 a ptám se: Kdo je pro tento návrh pana poslance Urbana? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 160 a 4 byli proti.

 

To znamená, že budeme opět opakovat hlasování o návrhu E2. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, což činím. Prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 320 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 94, 93 bylo proti.

 

Aby nedošlo ke zbytečným sporům, počkám několik okamžiků před tím, než dám hlasovat o návrhu zákona jako o celku. (Reakce poslanců na výsledek hlasování v písemné podobě.)

Já bych chtěla v tuto chvíli poprosit techniky, aby uvedli do pořádku hlasovací zařízení, protože se zdá, že dnes mimořádně chybuje. Dávám slovo panu poslanci Holáňovi.

 

Poslanec Vilém Holáň: Je to moje první zkušenost s revokací, ale já jsem tam viděl skutečně červené ano a tady je X. Takže zpochybňuji hlasování a žádám o nové. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O procedurální námitce pana poslance Holáně proti hlasování pořadové číslo 320 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 321, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 pro vyslovilo 146 a 13 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP