(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi a nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl, v tomto případě trochu obšírnější, zpravodajskou zprávu, pokud nejsou námitky.

Slyším, že námitky jsou, já jsem demokrat, respektuji názor většiny, takže mi dovolte konstatovat, že předložený vládní návrh zákona je po antidumpingovém zákonu druhým právním předpisem, který řeší ochranu oborů a odvětví českého hospodářství, event. celého státu, podle pravidel platných pro členské státy Světové organizace obchodu a dalších mezinárodních smluv, včetně s Evropskými společenstvími.

Podnikatelská veřejnost na tento zákon velmi nedočkavě čeká, protože právem požaduje zrovnoprávnit podnikatelské prostředí u nás s ostatními státy Evropy a světa.

Mám sice některé připomínky k procesním pravidlům, ale ty se nedotýkají podstaty věci a lze je bez problémů řešit ve druhém čtení. Takže, dámy a pánové, doporučuji propustit návrh do druhého čtení a přikázat jej hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi a nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu a ptám se pana ministra i pana zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu nepadl, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Já vás opět pro jistotu všechny odhlásím, prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 325 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 325. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin. Po polední přestávce budeme pokračovat v projednávání schváleného bodu pořadu schůze č. 89.

 

(Schůze přerušena ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP