(15.10 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, nechtěl jsem původně k této tematice hovořit, protože se domnívám, že - a zde bych navázal na slova pana zpravodaje - by skutečně mělo jít o společné dílo a společný zájem těch, kdo mají zájem na přílivu zahraničních investic a na vytváření nových pracovních míst, což mimochodem není v rozporu. Po vystoupení zpravodaje jsem se zamyslel nad tím, zda moje kritika novinářů, alespoň určité části českých novinářů, není nespravedlivá, protože základem této mé kritiky je reakce na úděsný nepoměr mezi děsivým sebevědomým novinářů a diskutabilními schopnostmi těchto novinářů. Myslím, že právě tento nepoměr mezi sebevědomím a schopnostmi lze zřejmě vztáhnout i na jiné profese, než je profese novinářů. To bylo ono základní poučení, které jsem si odnesl ze zpravodajské zprávy. Nebudu se zabývat lingvistickými schopnostmi zpravodaje, protože si myslím, že jsme tady kvůli důležitějším věcem.

Pokusím se reagovat jako člověk, který byl účasten schvalování všech investičních pobídek na vládě, který se účastnil projednávání návrhu zákona o investičních pobídkách. Chci vám říci, že každá rozumná vláda měla tento zákon již dávno přijmout a není chybou této vlády, že takový zákon již dávno neexistoval. Je to chybou těch, kdo byli v minulých vládách, že nic podobného nepřipravili a že před solidními zahraničními investicemi dávali přednost svým Koženým, svým Stehlíkům, svým Marouškům, svým Junkům a svým Pastrňákům. Když už se nedokáží stydět, měli by alespoň mlčet, a ne se ztrapňovat tímto velmi nevkusným způsobem.

Účastnil jsem se otevírání několika závodů s účastí zahraničního kapitálu, vybudovaných na zelené louce několik měsíců poté, co vláda investiční pobídky přijala. Byly to mimo jiné i závody na severní Moravě, závody v regionu s vysokou nezaměstnaností. Účastnil jsem se otevírání těchto závodů za přítomnosti zahraničních velvyslanců, kteří vysoce oceňovali tento návrh zákona o investičních pobídkách. Při setkání s velvyslanci Evropské unie jsme se setkali s požadavkem, aby dolní práh investic byl snížen z deseti milionů na pět milionů dolarů, aby se umožnil i vstup středním investorským skupinám. Vláda - jak víte - tomuto požadavku vyhověla.

Je málo zákonů, které byly tak často konzultovány nejen s legislativními experty, ale i s experty na evropské právo, jako je právě tento zákon. Uznáváme jakoukoli odbornou kritiku, ale neztrácejme čas kritikou amatérů.

Přál bych si, aby v této sněmovně existoval sportovní duch. Přál bych si, když se vládě něco podaří a stejně tak když se jakékoli opoziční straně podaří předložit rozumnou alternativu, abychom nad tím povýšeně neohrnovali nos jen proto, že to předložila druhá strana. Přál bych si, aby naše kritika byla kvalifikovaná a abychom se vzájemně nezesměšňovali, abychom se nezesměšňovali svými vlastními vystoupeními, kolegové, a abychom se přestali řídit zásadou, že když jsem byl neúspěšný já, budu závidět úspěch tomu, komu se to konečně podařilo. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil předseda vlády ČR pan Miloš Zeman. Ještě před otevřením rozpravy registruji žádost o vystoupení místopředsedy vlády ČR pana Vladimíra Špidly.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych krátce zareagoval na myšlenku, kterou přednesl pan zpravodaj, totiž myšlenku o tom, že není správné zvýhodňovat podniky, které zřídí více než 300 pracovních míst. Musím zcela jasně prohlásit, že součástí hospodářské politiky vlády, a je to také součástí národního plánu zaměstnanosti, je brát zaměstnanost jako jeden z klíčových parametrů celkové hospodářské úspěšnosti. Zaměstnanost jako taková, pokud se odehrává v moderním podniku - a tyto investiční pobídky prakticky nesměřují do zastaralých výrob - je hodnotou, která je srovnatelná s ostatními ekonomickými hodnotami.

Musím zdůraznit i další poměrně významný faktor. Ukazuje se zřetelně, že investice směřují do oblastí, které jsou investičně nejvýhodnější, to znamená, že investice se soustřeďují do okolí Prahy, do úzkých pásů kolem dálnic, do okolí Plzně a některých dalších velkých měst. Ukazuje se, že vytvořit pracovní místa v oblastech, které jsou vzdálenější od centra, je velmi obtížné a že to vyžaduje zvláštní intenzitu pobídky. Proto jsem pevně přesvědčen, že názor, který říká, že je třeba brát zaměstnanost jako významný parametr a že zaměstnanost nad 300 nových pracovních míst je hodnotou velmi významnou, je názor správný a je dobře, že v tomto zákoně byl vzat v úvahu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil místopředseda vlády ČR pan Vladimír Špidla. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první písemně přihlásil pan poslanec Zdeněk Kořistka. Viděl jsem ale v jednu chvíli faktickou připomínku, tuším pana kolegy Ransdorfa. Nevím, zda na tom trvá. Ano, je tomu tak. S faktickou poznámkou v rámci obecné rozpravy vystoupí nejprve pan kolega Ransdorf, poté řádně přihlášený pan kolega Kořistka.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Ano, chtěl bych se přihlásit k tomu, co říkal předseda vlády, že je nutné dodržovat v této sněmovně fair play, a proto mám tři poznámky.

Je možné položit otázku zpravodaji, zda protestoval tehdy, když Klausova vláda předložila "balíčky" jako tzv. soubor opatření, když je proti starému jazyku a žádá jazyk nový.

Za druhé jsem se chtěl zeptat na to, když mluví o odtrženosti od reality, do jaké míry česká ekonomická realita je skutečně reálná a zda není nutné vytvořit ekonomickou realitu úplně jinou a kvalitnější.

Za třetí bych chtěl připomenout, že jedním z podstatných bodů kritiky EU na naši adresu bylo to, že na trhu absentují regulační mechanismy, a vláda tímto zákonem do značné míry vychází této kritice v ústrety.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V rámci faktické poznámky hovořil pan kolega Miloslav Ransdorf. V tuto chvíli dostává prostor v rámci obecné rozpravy řádně přihlášený kolega Zdeněk Kořistka. Připraví se kolega Radko Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP