(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Brožík. Teď tady mám jednu faktickou poznámku, poté vystoupí pan kolega Vojíř. Prosím.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj předřečník se zde zmínil o dopisu, který poslal pan předseda Václav Klaus. Já mu to potom, až budeme mít volno, vysvětlím. Řeknu mu, co tím pan předseda myslel.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, řekněte mému předřečníkovi, že celý smysl dopisu jsem pochopil. Je tam i rozpis a harmonogram, kdy zasedá organizační výbor, kdy zasedají výbory a kdy zasedají kluby. Myslím si, že právě proto, že hospodářský výbor tento harmonogram naprosto a plně zabezpečuje a dodržuje, nevím, proč psal pan předseda, abych já zabezpečil účast členů hospodářského výboru na organizačním výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jenom chci konstatovat, že neprobíráme dopis předsedy sněmovny. Byl bych tedy rád, kdybychom toto téma opustili.

Nyní bude hovořit pan kolega Vojíř. Připraví se pan poslanec Chytka. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, mě osobně překvapila reakce pana premiéra na vystoupení zpravodaje, který - myslím si - neřekl nic jiného než to, že v dnešních zákonech je terminologie jiná. Nic víc, nic méně. Dokonce ani zákon nijak dramaticky nehanil. Konstatoval, že je to zřejmě do jisté míry z jeho pohledu - a řekl bych i z mého pohledu - norma nestandardní. Je nestandardní proto, že vyznáváme určitý liberální přístup k ekonomice. Já tím neříkám, že nemůže existovat skupina, která má prostě jiný názor a má jiné představy o ekonomice.

Myslím si, že kolega Kocourek se v závěrečném slově jistě k tomuto ještě vyjádří.

K této normě mám já určitou výhradu, a to z jednoho prostého důvodu. Já se trochu obávám, jak už také bylo mými předřečníky řečeno, že dojde k tomu, že ta norma bude upravována a doplňována v podstatě o pohledy regionální, místní a lokální tak, jak bude každý mít pocit, že je odněkud a že má větší či menší problémy, ať už s investicemi, nebo s nezaměstnaností, dopravou nebo s jinou oblastí, která nás v životě provází.

Z tohoto je naprosto jasné, že tento přístup vede k diskriminaci. Paradoxně vede k diskriminaci. Místo toho, aby pomohl něčemu, bude škodit. Já jsem zastáncem takového prostředí, které je nediskriminační, je transparentní a umožňuje všem, kteří splňují podmínky na daném trhu, např. v ČR, realizovat své investice. Proto je k tomu nezbytně nutné učinit jiné kroky než přijmout takovýto zákon. Proto je k tomu nezbytně nutné učinit určité daňové záležitosti, daňovou reformu, která by spočívala především v tom, že by přímé daně se přesunuly do nepřímých daní, že tyto daně by byly nízké a že by zde existovala daňová reforma v oblasti odpisů, které by umožnily jeden jediný zásadní krok - aby každá investice měla svou rozumnou návratnost.

A já se tady například pozastavím u záležitosti energetiky. Je to velmi citlivá záležitost, v této oblasti se investují velké peníze. A výsledek je jaký? Stejná vláda předkládá takovýto zákon, ale na straně druhé přibrzdila jakoukoliv cenovou deregulaci. A přece všichni víme - a určitě i pan premiér toto ví - že na to, aby se investice mohla rozumně vrátit, potřebuji mít rozumnou cenovou hladinu. To znamená, že musím být schopen, byť tam bude samozřejmě konkurence, prodávat, abych byl schopen tuto investici umořit. Žádná pobídka toto nenahradí. Tím říkám, že je to diskriminační zákon. To znamená, že to bude platit např. pro ty investory, kteří budou mít určité disponibilní zdroje. Já jsem přesvědčen o tom, že to nic nepřinese našim domácím investorům.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Vojíř. Pane kolego Karle Vymětale, před vámi je s faktickou poznámkou váš stranický kolega pan poslanec Ransdorf. Jsou zde dvě faktické poznámky - kolega Ransdorf a kolega Karel Vymětal. Teprve poté budeme řádně pokračovat v diskusi. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Přestaňme ideologizovat věci, které se tu projednávají. Za prvé - těžko můžeme soutěžit o to, kdo bude daňovým rájem, s Kajmanskými nebo Normanskými ostrovy. Ty Normanské ostrovy jsou nám poněkud bližší.

Za druhé - je to norma, která je vysloveně proevropská. Také byla v té zprávě velmi kladně hodnocena.

Za třetí - když se předřečník tady zastával kolegy Kocourka, musím říci, že si pamatuji, že pan zpravodaj vysloveně řekl, že v porovnání s tímto zákonem byl zákon o velké privatizaci legislativní perlou. Ten zákon, který mimo jiné privatizační rozhodnutí vyřadil ze soudního přezkumu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ve faktické pan kolega Ransdorf. Druhá faktická - pak kolega Karel Vymětal. Prosím. Poté řádně pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já rozumím lidem, kteří vyznávají liberalizační teorie a liberální přístup, přístup rovný všech ke všemu. Zajímavé je to v této souvislosti, že když tito lidé, představitelé této strany, byli ve vládě, nebylo jim líto bankovních domů, které ze státního rozpočtu nedostaly dotace, když je tato vláda tehdy dávala mnoha bankovním ústavům a také Kočárníkově pojišťovně.

Myslím si, pánové, že byste měli být spravedliví i k sobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Karel Vymětal. V tuto chvíli již můžeme pokračovat dále v rozpravě. Hovořit bude pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já osobně jsem upřímně zděšen z diskuse, která se odehrává nad tímto zákonem o investičních pobídkách.

Dovolte mi, abych vám oznámil, že jsem členem podvýboru pro dopravu. Na zasedání tohoto podvýboru první náměstek ministra pro dopravu velice upřímně nám přiznal, že jeden ze zákonů, který byl poslán do Parlamentu ČR, má mnoho nedostatků, má mnoho chyb, ale že však již jej nešlo opravit, protože termín vypršel. Pan náměstek velice věří, že Poslanecká sněmovna tento zákon opraví.

Já vám chci říci, že déle než rok zvažujeme u drtivé většiny zákonů, zdali jej máme vrátit předkladateli k přepracování, nebo se jím zabývat a ve výborech a ve sněmovně tyto zákony znovu přepsat. Pan zpravodaj neudělal nic jiného než to, že poukázal na češtinu tohoto zákona, ukázal to na konkrétních příkladech. Přesto nabídl spolupráci při projednávání ve výboru a v Poslanecké sněmovně. Za to mu pan premiér vynadal. Tak si já spolupráci nepředstavuji.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Kvapil. Další přihlášku nemám. Pane kolego, prosím.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené dámy, vážení pánové, politické přestřelky nad tímto návrhem zákona mně připadají směšné. První investiční pobídky projednávala v roce 1997 Klausova vláda - sice sólově, ale projednávala. Tošovského vláda svým červnovým usnesením vnesla do investičních pobídek systém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP