(17.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Vidím zřejmě procedurální připomínku od paní kolegyně Jirousové. Konstatuji, že návrh byl přijat. Byl to návrh na přikázání tomuto výboru. Prosím, paní kolegyně, jsem zvědav, co nám povíte.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Pane místopředsedo, navrhuji projednat tento návrh ještě ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: No, ať tedy nevedeme dlouhé rozpravy, podrobíme návrh hlasování. Ty návrhy na přikázání nepadají v rozpravě, budeme tolerantní, jestli neprotestujete. Ne.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 344, ve kterém rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ze 78 přítomných se pro vyslovilo 41, 31 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o přikázání návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Hlasování číslo 345. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 78 se pro návrh vyslovilo 27, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě bude jedno hlasování. Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání o 20 dní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 346 a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ze 71 přítomných, se pro vyslovilo 55, proti bylo 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že sněmovní tisk č. 385 byl přikázán výboru pro evropskou integraci a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a že byla zkrácena lhůta o 20 dnů.

Kolegyně a kolegové, z vašeho činu poznávám, že již nebudeme dále pracovat, takže já si své ambice schovám na jindy. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli končím naše odpolední jednání. Konstatuji, že budeme pokračovat v úterý dne 2. 11. od 14.00 hodin. Teď bych vám ještě měl sdělit, čím budeme pokračovat. Domnívám se, že by to mohl být bod 68 - Ochrana osobních údajů. Doufám, že jsem se v tuto chvíli trefil. Pokud ne, pak mi to odpusťte. V úterý se ukáže, že jiné usnesení sněmovny zvrátí mou představu o prvním bodě.

Přeji hezký víkend.

 

(Schůze přerušena v 17.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP