(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. V tuto chvíli bych poprosil oba kolegy, aby se navzájem dohodli, abychom proti sobě nemuseli vést podobná hlasování. Mně ten návrh připadal poměrně racionální.

Paní kolegyně Dundáčková - náhradní karta č. 24, paní kolegyně Šojdrová - náhradní karta č. 12.

V tuto chvíli jsem registroval přihlášku předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana kolegy Grosse.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jestli jsem správně zaregistroval vystoupení pana kolegy Štraita a pana kolegy Cabrnocha, oba dva navrhovali zařazení nového bodu k tématu, které zde přednesli, a k tématům, které zde částečně i zdůvodnili.

Já bych v tuto chvíli chtěl jménem skupiny více než 20 poslanců, jejichž jména zde mám k dispozici - pokud bude zapotřebí, pak je přednesu - s odvoláním na zákon o jednacím řádu sdělit, že vetujeme tento návrh na zařazení bodů s tím, že oba dva páni ministři, jak ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla, tak i pan ministr zdravotnictví České republiky Ivan David, jsou připraveni využít svého práva a vystoupit mimo rozpravu se sdělením stanovisek k těm věcem, které zde byly předneseny.

My se nedomníváme, že by bylo vhodné v tuto chvíli při takto napjatém programu schůze sněmovny zařazovat bod, který by nepochybně prodloužil jednání sněmovny do doby, kdy by měla již začít zasedat řádná schůze Poslanecké sněmovny, to je 19. schůze. Myslíme si, že toto je vcelku korektní postup. Toto tedy sděluji sněmovně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pro všechny kolegyně a kolegy sděluji tedy, že podle § 54 odst. 6 zákona o jednacím řádu body, které navrhli pan poslanec Štrait a pan poslanec Cabrnoch, jsou v tuto chvíli nehlasovatelné.

Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, po prohlášení kolegy Grosse ani netrváme na zahájení bodu, pokud tu je příslib pana ministra Špidly takový, že vystoupí v této věci. Stačí nám to. My jsme ten návrh zdůvodňovali tím, že není možné se přihlásit znovu k interpelaci. Tedy i vyslechnout tu zprávu.

Pokud jde o stanovisko, které tady přednesl pan kolega Kasal, chci připomenout, že pokud ten jeho návrh směřoval i ke všem ostatním politickým stranám a nikoliv ne ke KSČM, aby si uvědomil, že je to on, kdo tady staví nové zdi. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Nečas se stanoviskem poslaneckého klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych, pane předsedající, požádat vaším prostřednictvím pana kolegu, předsedu poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, aby nás seznámil s oněmi dvaceti jmény poslanců, kteří protestují proti tomu, aby se tato sněmovna zabývala kritickou situací v našem zdravotnictví, a kteří tuto situaci zřejmě považují za naprosto v pořádku. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nezbývá mi nic jiného, než požádat pana poslance, pana předsedu a zároveň místopředsedu v jedné osobě, pana poslance Grosse, aby nám přečetl seznam dvaceti jmen poslanců, kteří se vyslovili odmítavě vůči zařazení nových dvou bodů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já si myslím, že nejprve se vyjádřím k interpretaci stylu, že se nechceme zabývat kritickou situací ve zdravotnictví. Toto je nefér. To v žádném případě není pravda. Jasně jsem konstatoval, že ministr zdravotnictví je připraven vystoupit a sdělit sněmovně své stanovisko. Nic nebrání tomu, aby výbor pro sociální politiku a zdravotnictví s panem ministrem tuto otázku projednal. Ale bez přípravy v orgánech sněmovny tuto otázku projednávat a zabývat se tímto tématem je, myslím si, pouhým politikařením a nikoliv věcným řešením tohoto problému. (Potlesk.)

A nyní k tomu věcnému. Jsou to poslanci Schling, Hojdar, Tešnar, Starec, Grega, Chobot, Martínek, Jungová, Stránská, Tomíček, Vejvoda, Grüner, Aubrecht, Emmerová, Hofman, Vnouček, Boháčková, Kraus, Laštůvka, Fischerová - říkám to i já, Gross, aby ten seznam byl větší než dvacet jmen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane místopředsedo Rychetský, prosím, netelefonujte, když váš předseda poslaneckého klubu čte jména jiných poslanců. Děkuji.

Chtěl bych se v tuto chvíli zeptat, zda existuje nějaká dohoda mezi panem poslancem Drdou a panem poslancem Martínkem, zda platí jejich procedurální návrhy, které jsou hlasovatelné. Pánové, já musím nechat hlasovat. Buď mi oznámíte nějaký závěr, nebo budeme hlasovat o obou návrzích, které padly.

Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Protože jsme se dozvěděli, že pan místopředseda vlády zde může být zítra po obědě, navrhuji, aby to byl první bod zítřejšího jednání po obědě. Projednával by se tedy zákon o daních a následně zákon o odpadech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To znamená - body 69 a 34. Byly by to body druhý a třetí zítřejšího odpoledního jednání. Rozumím tomu tak, že stahujete svůj procedurální návrh? Ano.

V tuto chvíli bychom tedy měli nechat hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Martínka, který by zněl, že body schváleného pořadu schůze pod č. 69 a 34 jsou druhým a třetím bodem odpoledního zítřejšího jednání sněmovny.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 352. Ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nepletu, pan předseda Kasal nenavrhl nový bod, pouze oznámil zahájení procesu vyslovování nedůvěry, což je pojem, který náš jednací řád nezná, a je tudíž tento návrh nehlasovatelný.

Zahajuji tedy projednávání bodu

 

71.
Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 307 a stanovisko vlády k němu jako tisk 307/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vladimír Doležal. Ještě dříve, než se tak stane a než vám, pane poslanče, udělím slovo, počkám, až jednací sál opustí ti kolegové, kteří nemají v úmyslu sledovat projednávání tohoto bodu, aby v jednacím sále byl dostatečný klid. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, již v loňském roce projednávala předchozí Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se měnil a doplňoval zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb. Jednalo se o sněmovní tisk č. 338.

Do tohoto návrhu zákona byla nad rámec předloženého vládního návrhu při hlasování o pozměňovacích návrzích prosazena ustanovení měnící zákoník práce, která nebyla předem projednána, a pro připomenutí některá z nich uvádím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP