(17.10 hodin)

(pokračuje David)

Je pochopitelné, že jmenuji komise z lidí, které znám, alespoň převážně, protože jinak bych samozřejmě za práci výběrové komise nemohl nést odpovědnost. To vysvětluje skutečnost, proč je tam převaha lidí, které znám, a jen málo lidí, které neznám. Pokud v některých resortech je praxe odlišná, připouštím, je to možné, já takový postup nepokládám za nejlepší.

Pokud pan poslanec Cabrnoch hovořil o podivných výsledcích, musel by být konkrétní. V tom případě já bych trval na tom, aby doložil, že výběrové řízení proběhlo jinak než v souladu se zákonem. V tom případě je samozřejmě možné se o tuto věc přít. Já jsem si ovšem jist, že všechna výběrová řízení proběhla v souladu se zákonem. Nemám pochybnosti o tom, že by to bylo nějak jinak.

Dále tu pan poslanec Cabrnoch hovořil o spolupráci s firmou, která připravuje výběrová řízení. Toto je praxe zcela obvyklá, např. dnes, pokud by to někoho zajímalo, jsem dostal osobně do vlastních rukou, takže jsem pro to musel jít na poštu, návrh od firmy Tendr Group, což je firma, která se zabývá právě organizací výběrových řízení. Musím konstatovat, že zákon 199 je sice nedokonalý, ale zato složitý, čili ne každý může organizovat výběrová řízení tak, aby snesla všechny požadavky na výběrová řízení kladené. Tato firma Tendr Group, což není nějaká firma, se kterou by spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví, organizuje výběrové řízení pro nemocnici v Liberci. Čili toto není žádná zvláštnost.

Pokud tady hovořil pan poslanec Cabrnoch o údajném obejití zákona 199 z roku 1994, kdy ve třech firmách figurovala jedna osoba, já bych chtěl konstatovat, že se jedná o postup podle § 49 odst. b) zákona 199 o veřejných zakázkách, čili postup je naprosto v souladu s tímto zákonem. Není pravda to, co tu říkal pan poslanec Cabrnoch, že by se jednalo pouze o čištění a výměnu koberců, nýbrž bylo poskytnuto širší spektrum prací. Pokud se někdo tomu směje, já odpovídám na otázku pana poslance, čili budeme se zabývat čištěním koberců. Jednalo se o širší spektrum prací. V té době bylo na ministerstvu 12 různých firem, které pracovaly na různých objednávkách. Je pravda, že ve třech z těchto firem se vyskytovala tatáž osoba, jednou jako fyzická osoba, jednou jako osoba, která měla účast v jiné právnické osobě. Čili na tomto nevidím vůbec nic nezákonného. Pokud by někdo chtěl doložit, zase dokázat, ať podá trestní oznámení, můžeme o tom hovořit dopodrobna.

Dále tu byla řeč o tom, že byl vybrán nevyhovující software pro monitorování a zpracování agendy hospodaření. Chtěl bych říci, že nevím, který systém má pan poslanec na mysli, u nás máme implementován systém FAIS, který je mimořádně flexibilní, je používán v celé řadě podniků a plně našim potřebám vyhovuje. V současné době funguje na ministerstvu zcela bez problémů, takže nevím, v čem by měly být pochybnosti.

Dále ve výčtu obrovských problémů bylo konstatováno, že ředitel úřadu dr. Pokorný je ředitelem dvou dalších organizací. Je to pravda, je ředitelem ÚEŘNS a ředitelem Centra pro občany v zahraničí. Skutečnost, pro kterou to tu bylo uváděno, je to, že si prý údajně sám sobě stanovuje plat. Nevím, jaká byla praxe v době, kdy pan poslanec Cabrnoch byl náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví, nicméně ředitelům řízených organizací stanovuje plat ministr. Nevím, třeba byla tehdy odlišná praxe.

Dále zde bylo zmíněno - to je poslední poznámka, kterou zde mám - že na ministerstvu funguje systém, který kontroluje pohyb návštěvníků. Já bych chtěl říci, že tento systém skutečně byl na ministerstvu zaveden, funguje např. hned na sousedním Ministerstvu práce a sociálních věcí, analogický systém funguje v řadě institucí, kde není žádoucí, aby se tam potulovaly různé osoby neznámého původu, neznámého určení. Řekl bych, že toto vyplývá z požadavků, které klade na bezpečnost úřadu státní správy Evropská unie, je to systém Altex, čili nevím, proč se nad tím někdo pozastavuje.

Z tohoto krátkého výčtu a vysvětlení je snad zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví - já předpokládám, že pan poslanec vybral ty nejzávažnější skutečnosti, které se dozvěděl z veřejných sdělovacích prostředků - je tedy zřejmé, že ministerstvo jako instituce se rozhodně nehroutí. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ministr zdravotnictví České republiky pan Ivan David.

V tuto chvíli vidím předsedu poslaneckého klubu ODS pana kolegu Tlustého, který má taktéž právo vystoupit kdykoli. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, protože se ocitáme v situaci, kdy nemohou vystupovat ostatní poslanci a zejména nemohou padat návrhy na přijetí jakéhokoli usnesení, dovolte mi, abych v této zvláštní situaci se obrátil jménem poslaneckého klubu ODS na předsedu vlády Miloše Zemana, aby zajistil urychlené vyšetření nejasností v hospodaření Ministerstva zdravotnictví, a to zejména průběh veřejných obchodních soutěží, a aby pan ministerský předseda zvážil, do jakého okamžiku je únosné setrvání ministra Davida v jeho funkci. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Vlastimil Tlustý.

V tuto chvíli přejdeme k bodu

 

81.
Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších
na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon)
/sněmovní tisk 319/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku jsme obdrželi jako tisk 319/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl pan poslanec Zdeněk Klanica. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Pane předsedající, pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v příštích několika minutách bych si dovolil zaujmout vaši pozornost návrhem na vydání zákona o jazyce České republiky, sněmovní tisk 319.

Doufám, že se nebudete cítit dotčeni mou stručností, protože někdy to vypadá tak, jako by stručnost byla nějakou zápornou vlastností. Není to proto, že si myslím, že tento zákon je nedůležitý, ale toto mé stanovisko plyne ze skutečnosti, že návrh zákona provázela poměrně široká mediální kampaň, zejména v tiskovinách z pravé strany politického spektra. Jejich stanovisko k návrhu zákona bylo negativní - k mému velkému údivu, protože se domnívám, že zákon většina lidí pokládá za apolitický. Není namířen proti žádné politické straně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP