(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Kučera starší. Hlásí se někdo do rozpravy? Uzavírám rozpravu. Za malou chvíli budeme hlasovat a já prosím nejprve, jestli pan navrhovatel se chce vyjádřit v závěrečném slovu? Ne. Nyní prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo a zrekapitulování návrhů.

 

Poslanec Petr Matějů: Já už bych jen, pane předsedající, zrekapituloval rozpravu. Já jsem v rozpravě zaznamenal celkem 14 vystoupení. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o klid v jednacím sále, aby bylo možné pokračovat v naší práci.

 

Poslanec Petr Matějů: V těchto čtrnácti vystoupeních čtyřikrát zazněl návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, jednou návrh na vrácení k přepracování s tím, že pokud nebude přijat, tedy návrh na zamítnutí. Toto je stručná rekapitulace rozpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme tedy v souladu s jednacím řádem nejprve hlasovat o vrácení, poté o zamítnutí. Žádáte o odhlášení, odhlásil jsem vás a prosím o novou registraci. Na připomínky z pléna konstatuji, že pan předkladatel dostal možnost závěrečného slova a nevyužil ji.

 

V tuto chvíli rozhodneme v hlasování pořadové číslo 368 o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 368. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 14, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 369, které jsem zahájil. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 84, proti 80. Návrh nebyl přijat. (Potlesk části sálu.)

 

Musím konstatovat, že vývoj na displeji byl zajímavý. Teď registruji faktickou připomínku pana kolegy Libora Krátkého. Procedurální? Pardon, pane kolego, jestli to není k tomuto, musíme ještě rozhodnout o návrzích na přikázání. Takže zpět, vracíme se k projednávanému bodu.

Konstatuji, že nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo ještě jiný návrh? Ne. Pardon, je ještě jiný návrh, přednese ho pan kolega Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Pane předsedající, navrhuji projednat tento tisk ve výboru pro evropskou integraci. (Značný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Když už jsme u té kultury, bylo by dobré chodit k řečništi v saku. Nyní vidím ještě pana kolegu Plevu s návrhem.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, navrhuji ještě projednat - protože se určitě tento zákon bude týkat i národnostních menšin - ve výboru petičním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je ještě jiný návrh? Pan kolega Ransdorf. (Hluk.)

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Vzhledem k tomu, že zahraniční výbor patří mezi nejpilnější a nejodpovědnější výbory parlamentu, chtěl bych také požádat sněmovnu o přikázání pro zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže to je čtvrtý návrh. Ještě nějaký jiný? Ne. Budeme rozhodovat o těchto čtyřech návrzích. Doufám, že si je všechny zapamatuji.

 

Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 370 o návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 143, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci.

V hlasování pořadové číslo 371 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 62, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru petičnímu v hlasování pořadové číslo 372. Kdo je pro, ať zvedne ruku a tiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 80, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

A jako poslední návrh je návrh na přikázání výboru zahraničnímu. O něm rozhodneme v hlasování pořadové číslo 373. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 172 pro 49, proti 94.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán pouze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tím končím projednávání bodu č. 81.

Nyní přecházíme k bodu... Pardon, omlouvám se, nyní bude hovořit pan kolega Libor Krátký se zřejmě procedurální připomínkou.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést procedurální návrh - po dohodě s předkladatelem a jakožto zpravodaj - aby bod č. 102, tzn. vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hl. m. Prahy, sněmovní tisk 384, byl zařazen jako první bod úterního odpoledního jednání příští týden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bod 102. Je návrh, aby měl pevně stanovenou dobu k projednávání úterý příští týden, první bod. Jen doufám, že jsme na tento termín nestanovili jiný bod. Pokud tomu tak není, nic nebrání tomu, abychom takto rozhodli.

 

Pan ministr s tím souhlasí, takže o tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 374. Já toto hlasování zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 133, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že se roztrhl pytel s takovýmito návrhy. Nyní bude hovořit kolegyně Volfová, poté pan kolega Vidím.

 

Poslankyně Jana Volfová: Také já bych si dovolila podat procedurální návrh. Prosila bych o to - a jsem domluvena s předkladatelem - aby body 164 a 165, čili vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí, byly zařazeny jako první body středečního jednání příští středu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP