(Schůze opět zahájena v 16.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na pořad jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo 18 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž paní poslankyně a páni poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Ve čtvrtek dne 14. října 1999 Poslanecká sněmovna projednala celkem 4 odpovědi na písemné interpelace, které zodpověděl předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Dne 21. října 1999 vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna nebyla usnášeníschopná, nebyla projednána žádná odpověď. Nyní se tedy budeme zabývat dalšími odpověďmi na písemné interpelace. Pan ministr Dostál má slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, vy jste před chvílí pravila, že odpovědi na písemné interpelace byly minule odloženy, protože Poslanecká sněmovna nebyla usnášeníschopná. Já se obávám, že se ona situace opět opakuje a že bychom se měli zaregistrovat, abychom věděli, kolik nás tady vlastně je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, to je sice možné, ale nic nebrání dle jednacího řádu Poslanecké sněmovně v tom, aby projednávala jakýkoli bod, i když není usnášeníschopná. Poslanecká sněmovna, není-li usnášeníschopná, nemůže hlasovat, ale může jednat. Pan poslanec Exner má slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, při jednání před 14 dny bylo nutno ukončit schůzi Poslanecké sněmovny právě proto, že bylo třeba hlasovat. Byl přednesen procedurální návrh týkající se projednávání odpovědí na písemné interpelace. A ten je potřeba odhlasovat. Pokud, paní místopředsedkyně, nejste informována, prosím, abyste si zajistila to, co bylo posledně předneseno, je potřeba hlasovat o procedurálním návrhu, jak byl přednesen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud byl vznesen nějaký procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat, táži se zaměstnanců Kanceláře, proč tento návrh není v mé prezidiálce. Prosím, aby mi takovýto návrh byl neprodleně dodán. Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí. Já opakuji ještě jednou, než se pan poslanec Vymětal ujme slova, že žádám pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby mi neprodleně dodali procedurální návrh, pokud takovýto návrh má být v tuto chvíli hlasován. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já bych jenom pro osvěžení paměti pracovníků Kanceláře připomněl, že základní procedurální návrh přednesl tehdy předsedající schůze pan kolega Langer, potom přednesl procedurální návrh na řešení situace kolega Exner a já jsem přednášel protinávrh k procedurálnímu návrhu kolegy Langra. O všech těchto procedurálních návrzích nebylo možno hlasovat, a proto skončilo jednání. Do dnešního dne, do této doby nebylo ani o jednom z těchto procedurálních návrhů hlasováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím všechny přítomné poslankyně a poslance, kteří se nacházejí v budově Poslanecké sněmovny, aby se dostavili do jednacího sálu, neboť jsem přesvědčena o tom, že by bylo opravdu velmi smutné, kdybychom kvůli bodu písemné interpelace jednali na této schůzi o týden déle. Pro mě není žádný problém v tuto chvíli ukončit dnešní jednání, ale přiznám se, že by mi toho ztraceného času bylo trochu líto. Tolik času prostě nemáme.

Já vás mezitím všechny odhlašuji. Prosím, aby poslanci a poslankyně, kteří přicházejí, se registrovali. Pokud se nepodaří do 16.15 hodin zajistit kvorum, budu nucena ukončit dnešní jednání. (Po chvíli:) Vzhledem k tomu, že zasedací místnost se postupně plní, opakuji svoji žádost směrem k pracovníkům Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby mi byl neprodleně dodán text procedurálních návrhů, které byly předloženy předminulý týden. (Po chvíli:) Současně prosím zaměstnance Kanceláře, aby upozornili poslanecký klub KDU-ČSL, který podle mých informací v tuto chvíli někde v této budově zasedá, že by bylo dobré, kdyby se zúčastnili schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP