(18.40 hodin)

(pokračuje Dundáčková)

Část těch, které nebyly vráceny, byla skartována. Na moji otázku, zda toto náhodou není likvidace a znesnadňování úkolů, pro které byl Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu zřízen, pan ministr odpověděl, že nikoliv, že to je postup běžný a správný.

Dovolím si znovu se ho zeptat na tutéž otázku, zda takovýto postup považuje za standardní, jaké další kroky byly na úřadu podniknuty ze strany Ministerstva vnitra a jakým způsobem postupuje vyšetřování tohoto úřadu s přihlédnutím k postupující promlčecí lhůtě některých zločinů komunismu. Byli jsme opakovaně, jak panem ministrem vnitra, tak ministrem spravedlnosti, ujišťováni, že před nástupem pana ministra vnitra do funkce tento úřad pracoval špatně, že se jeho práce nyní zlepšila, přestože jediné, co jsme se doslechli, byla právě situace okolo probíhajících kontrol.

Ráda bych věděla, jakým způsobem se práce zlepšila, jak se zrychlila, jaké úkony byly učiněny, kolik dalších věcí bylo ukončeno, předáno orgánům činným v trestním řízení, obžalováno a postaveno před soud. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bubník.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jelikož jsem jedním z těch, kteří podepsali tato slova, která přednášela kolegyně Páralová, vím, co komunismus byl. Sám jsem to prožil. Rád bych také věděl, kolik případů bylo otevřeno. Ty, které byly, jsou staré rok, dva roky, možná i více, ty už těžko asi se dají dohromady, ale věříme tomu. Protože jsem byl několikrát vyzván nejen panem ministrem, ale panem Kratochvílem, aby se někdo z nás přišel podívat, jak tam pracují, jak to tam dělají a kolik případů otevřeli, přijal jsem tuto nabídku a půjdu to všechno zkontrolovat. Budu vás o tom informovat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se hlásí pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, jsem přesvědčen v souladu s míněním drtivé většiny této sněmovny i v souladu s míněním drtivé většiny slušných občanů této země, že zločiny komunismu nesmějí být opomenuty; mohou být za určitých okolností snad odpuštěny, nikoliv však zapomenuty. K tomu je potřeba, aby velmi intenzivně pracovaly orgány státní správy. K tomu je především třeba vůle ve vedení těchto orgánů státní správy. Neexistuje-li tato vůle, jsou samozřejmě tyto výsledky velmi pofiderní.

Musím říci, že sdílím znepokojení celé řady mých kolegů, které plyne z toho, že vedení Ministerstva vnitra působí takovým dojmem, že nemá příliš velký zájem na skutečně efektivní a kvalitní činnosti Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Celá řada věcí zde již byla zmíněna v interpelaci, celá řada věcí již byla zmíněna v průběhu projednávání odpovědi. Jsou tady ale i další skutečnosti, které vypadají velmi podivně. Všichni víme, že v letošním roce doběhne promlčecí lhůta u celé řady zločinů, které proběhly v období komunismu, v období totality. Rok 1999 je tedy naprosto klíčovým rokem z hlediska vyšetřování těchto zločinů, z hlediska skutečného vyšetřování, protože jen skutečné vyšetřování může vést vedle pouhého zadokumentování k možným soudním řízením a k možnému potrestání těchto zločinů. V této souvislosti vypadají skutečně některé věci podivně.

Je třeba říci, že např. na začátku března byla schválena reorganizace Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, a to právě v době, kdy má vrcholit kvalitní a efektivní práce této instituce. Každý, kdo řídil někdy nějakou organizaci, byť to byli třeba dva lidé, ví, že jakákoliv reorganizace naprosto nezbytně, neodkladně ochromuje práci tohoto organismu. Nemluvě o tom, že reorganizace, která může být zdůvodňována posílením té nebo oné složky, tady nebyla vůbec oprávněná.

Další věcí, která opět působí podivným dojmem, je, že zrovna v době - zřejmě čirou náhodou - kdy má vrcholit působení tohoto orgánu, dojde k jeho stěhování. Opět musím říci, že každý, kdo řídil, byť jednoho nebo dva lidi, neřku-li každý, kdo někdy stěhoval vlastní domácnost, ví, že stěhovat se je horší než vyhořet. Nemluvě o tom, když mluvíme o státní instituci, o instituci, která řeší velmi závažný problém, a o instituci, která je pod silným časovým tlakem. V této souvislosti se odvolávat na rozhodnutí dislokační komise schválené bývalým ministrem vnitra, dnešním poslancem Cyrilem Svobodou, je velmi falešné, neboť se počítalo se stěhováním do úplně jiného objektu, do objektu Střelničná, a týkalo se to pouze odboru vyšetřování. Z tohoto pohledu tedy opět odvolávání se na staré rozhodnutí naprosto neobstojí a znovu opakuji, pouhé stěhování tohoto úřadu má dopad na jeho činnost.

Všichni si uvědomujeme nutnost aplikace zákona č. 148/1998 Sb., což je zákon o ochraně utajovaných skutečností. Jsme si samozřejmě také plně vědomi toho, že za určitých okolností se na těchto prověrkách může a má podílet i Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, nicméně za situace, kdy je rozhodnutím vedení Ministerstva vnitra nařízeno ÚDV, že bude provádět šetření v evidencích archivní a spisové služby v souvislosti s prováděním bezpečnostních prověrek bez toho, aby došlo k výraznému personálnímu posílení tohoto úřadu, znamená, že opět v klíčových měsících a týdnech roku 1999 dochází k výraznému utlumení činnosti ÚDV právě v činnosti, kterou má vykonávat, tzn. vyšetřování zločinů komunismu, a právě v klíčovém období roku 1999.

Nemohu si pomoci a nejsem sám nejen jako politik, ale jsem přesvědčen, že nejsem sám i jako občan, že toto vedení Ministerstva vnitra nemá skutečný zájem na dokončení kvalitního a efektivního vyšetřování zločinů, především 50. let, a myslím si, že podle toho by měla reagovat sněmovna a odmítnout opakovaně tuto odpověď na interpelaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, chtěl jsem se pouze zeptat prostřednictvím pana předsedy zde přítomného pana ministra, zdali je pravda, že objekt ÚDV je hlídán soukromou agenturou, a jestli je pravda, že o sobotách a nedělích je možný volný pohyb nepověřených osob po objektu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Táži se, zda chce reagovat pan ministr. Ano, chce.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal nezvykle, a to poděkováním, poděkováním dvěma poslancům, kteří téměř po roce a půl jako první projevili zájem seznámit se na vlastní oči se situací v ÚDV. Je to pan poslanec Bubník, který to zde avizoval a také již se s ředitelem ÚDV panem Kratochvílem dohodl, a je to pan poslanec Krása, který ÚDV již navštívil a do určité míry se s jeho činností seznámil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP