(19.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 573 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 75 pro návrh 38, proti návrhu 26. Návrh usnesení byl přijat. (Potlesk v části sálu.)

 

(K ministru vnitra panu Václavu Grulichovi:) Pane ministře, 75 není málo, 67 je kvorum. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji všem, kteří se zúčastnili bloku písemných interpelací na členy vlády. Tím jsme ukončili toto projednávání a měli bychom se věnovat dalšímu bodu, vážené kolegyně a kolegové.

My jsme si svým usnesením odsouhlasili, že dnes budeme jednat do 21. hodiny a že budeme i hlasovat do 21. hodiny, pokud nebude platit ona možnost některého z poslaneckých klubů vznést veto na projednávání některých bodů. To veto může být i obecného charakteru, tudíž bych byl nucen jednání sněmovny v tuto chvíli ukončit. Vzhledem k tomu, že žádné veto zatím nevidím, nezbude mi nic jiného, než v tuto chvíli pouze přerušit jednání sněmovny do doby, než mi budou doručeny další body našeho schváleného pořadu schůze a budeme za pět minut pokračovat.

Nejdříve vás odhlásím. Prosím, aby se ti, kteří se chtějí účastnit dalšího projednávání, zaregistrovali svými identifikačními kartami, abych zjistil, zda sněmovna vůbec může jednat.

Vzhledem k tomu, že venku se již zešeřilo a mně zrak příliš neslouží, musím se spolehnout pouze na hlasovací zařízení, které říká, že je zde přítomno jen 22 poslanců a poslankyň, tudíž sněmovna není způsobilá dalšího jednání. Končím proto dnešní jednání Poslanecké sněmovny s tím, že budeme pokračovat příští úterý ve 14.00 hodin přerušenou 18. schůzí a poté se vrátíme k programu schůze sedmnácté.

Děkuji vám a na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 19.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP