Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 1999 v 15.15 hodin
 

Přítomno: 169 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 15.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, vážení hosté, zahajuji přerušené jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a dovolte mi, abych nejprve přednesl několik procedurálních návrhů, které vzešly z dnešní pořady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy sněmovny a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů.

Navrhuji, abychom tuto středu 10. listopadu jednali do 21. hodiny, a to včetně hlasování. Za druhé navrhuji body 192 a 149 přeřadit na čtvrtek dopoledne, přičemž by to byly první body jednacího dne.

To jsou dva procedurální návrhy, o kterých rozhodneme v hlasování, které za malou chvíli zahájím. V tuto chvíli zahajuji procedurální hlasování, kterým rozhodneme, že zítra, 10. listopadu, budeme jednat do 21. hodiny včetně hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 574. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 143 se pro návrh vyslovilo 98, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zařazení bodů 192 a 149, které původně byly zařazeny na čtvrtek odpoledne. Nyní podle tohoto návrhu, pokud bude schválen, bychom je přeřadili jako první body jednacího dne ve čtvrtek.

Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, chtěl bych vás poprosit, abyste přečetl názvy bodů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Jedná se o bod 192 - povinné pojištění odpovědnosti za vozidla, to je zákon, který projednáváme v legislativní nouzi na základě žádosti vlády; a bod 149, což je zákon o zadávání veřejných zakázek, resp. novela tohoto zákona. Oba body byly původním rozhodnutím sněmovny zařazeny na čtvrtek odpoledne. Můj návrh je projednávat je jako první dva body ve čtvrtek. Je to návrh, který zazněl na poradě místopředsedů a předsedů, resp. zástupců poslaneckých klubů; motivován je jednou jedinou myšlenkou, a to je pokusit se ukončit jednání této schůze do čtvrtečního poledne. Žádné lhůty takovému projednávání nebrání.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 575 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh hlasovalo 131, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Karel Šplíchal se hlásí s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, po dohodě s předkladatelem panem ministrem Václavem Grulichem předkládám procedurální návrh na stažení bodu 102, sněmovní tisk 384 - jde o vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hl. m. Prahy - z programu dnešní schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to návrh, o kterém musíme rozhodnout hlasováním.

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 576. Kdo je pro předložený procedurální návrh? Kdo je proti? Stažení z programu jednání sněmovny nikoliv stažení zákona.

Z přítomných 158 pro hlasovalo 127, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Dopisem ze dne 5. 11. se na předsedu Poslanecké sněmovny obrátil místopředseda vlády Vladimír Špidla se žádostí o zařazení bodů 164 a 165 jako prvních bodů dnešního jednání z důvodu jeho zahraničního cesty. Je to další procedurální návrh, o kterém rozhodneme v tuto chvíli bez rozpravy, a to hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 577. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh hlasovalo 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dovolil bych si vás ještě upozornit na to, že pokračování přerušené 18. schůze Poslanecké sněmovny bude zítra v 15.00 hodin, neboť to je přesně lhůta, která uplyne tak, jak bylo stanoveno v hlasování, tedy 24 hodin poté, co byl rozdán onen tisk menšiny výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k projednávanému bodu. Tedy zítra v 15.00 hodin bude 17. schůze přerušena a bude znovu pokračováno v 18. schůzi.

Ještě mám poslední procedurální hlasování. Na předsedu Poslanecké sněmovny se obrátil místopředseda vlády Vladimír Mertlík se žádostí, aby body 167, 177, 178 a 179 byly zařazeny na pořad jednání zítra, 10. listopadu, po dohodě s panem poslancem Sobotkou - dodávám od 16. hodiny - a to z důvodu zahraniční cesty pana ministra Mertlíka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP