(15.50 hodin)

Poslankyně Jana Volfová: Nyní budeme hlasovat o celku. Stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 602. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 167, proti nikdo, bylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Dala bych hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. D pana poslance Bendy, a to v pořadí D1 až D5. Zpravodajka nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme odděleně.

 

Poslankyně Jana Volfová: Ministr také nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou záporná stanoviska k D1.

Zahájil jsem hlasování číslo 603. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro návrh hlasovalo 83, proti 83, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: D 2 - zpravodajka nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 604. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 80, proti 87, nebylo přijato.

 

Promiňte, paní zpravodajko, chtěl bych poprosit všechny kolegyně a kolegy, aby se zdrželi hlasitých projevů při hlasování o tom či onom návrhu, který máme před sebou. Myslím, že je možné to projevit na závěr hlasování v kuloárech.

 

Poslankyně Jana Volfová: V bodu D3 nelze hlasovat o písmenu a), protože byl schválen návrh A3. Může se hlasovat o přečíslování písmen g) a h). Zpravodajka souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasí navrhovatel s takovouto interpretací?

 

Poslankyně Jana Volfová: Protože bylo odsouhlaseno A3, nelze hlasovat o písmenu i). Lze hlasovat o D3 g) h), ale nelze hlasovat o písmenu i). Vynechat písmeno i) a hlasovat o D3 g) h).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D3 g) h). Hlásí se navrhovatel, považuji za korektní, aby se mohl vyjádřit.

 

Poslanec Marek Benda: Aby bylo zcela zřejmé, o čem se hlasuje: hlasuje se o vypuštění písmene f). Jestli se přepísmenkovávají další písmena, i) nelze přepísmenkovat. Faktický návrh je na vypuštění písmene f). )

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu D3 a o tom, že by se z § 10 odst. 1 mělo vypustit písmeno f). Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Jana Volfová: Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 605. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 148, proti 6, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod D4. Zpravodajka nesouhlasí, pan ministr také nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 606. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 85, proti 83. Bylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod D5 - zpravodajka velmi výrazně nesouhlasí. Ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také velmi výrazně pane ministře? Ano. Jsou dva velmi výrazné nesouhlasy.

 

Zahájil jsem hlasování 607. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 67, proti 99, návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní navrhuji hlasovat o bodu 6, III. po písmenech. Bod 6, III., a) - stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 608. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro návrh 60, proti 106, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod 6, III. b) - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 609. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 63, proti 102, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod D, III. c) - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 610. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 bylo 61 pro, proti 105, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Bod D6, III. d) - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 611. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 64, proti 100, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: D6, III. e) - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 612. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 61, proti 102. Nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: V této chvíli není hlasovatelný bod č. 7.

Dostáváme se k pozměňovacím návrhům E. Tady je třeba hlasovat jako o celku. Zpravodajka nesouhlasí. Ministr také nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 613. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 18, proti 149, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Pozměňovací návrh F. Zpravodajka souhlasí. Ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je rozpor mezi stanovisky. Zahájil jsem hlasování číslo 614. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 71, proti 70. Nebylo přijato.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP