(17.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Prosím zástupce navrhovatele. Nemá v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Zpravodaj také ne, proto přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby předložil návrh.

 

Poslanec Michal Kuneš: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ve druhém čtení byl předložen jediný pozměňovací návrh poslance Karla Vymětala, a to v článku jedna se číslovka 2000 nahrazuje číslovkou 2050.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se na stanoviska. Navrhovatel nesouhlas, zpravodaj také nesouhlas.

 

Gongoval jsem, takže v tuto chvíli s klidným svědomím zahajuji hlasování s pořadovým číslem 654. Kdo je pro předložený pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 20, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., podle sněmovního tisku 231."

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 655 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 136, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodaji za to, jak kvalitně se zhostil svého velmi obtížného úkolu v rámci třetího čtení.

 

Budeme pokračovat dalším bodem programu 17. schůze. Tím je

 

163.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví Ivan David a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Lucie Talmanová.

Pozměňovací návrh jsme obdrželi pod sněmovním tiskem 258/2. Prosím paní zpravodajku, aby společně se mnou sledovala rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Rozpravu vzhledem k nezájmu o účast v ní končím.

Dávám možnost panu ministrovi vystoupit se závěrečným slovem k tomuto zákonu.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, jedná se o jednoduchou novelu, kterou jsou do seznamu návykových látek zařazeny dvě další látky tak, jak jsou uvedeny v předloženém tisku. Podle mého soudu nelze s tímto návrhem činit nic jiného než souhlasit se zařazením těchto látek, tak jak jsme k tomu vázáni mezinárodními úmluvami.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zpravodajka nehodlá vystupovat se závěrečným slovem. V tuto chvíli bychom tedy měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, resp. o pozměňovacím návrhu. Usnadním vám roli, paní kolegyně.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Prosím o stanoviska. Pan ministr - stanovisko k usnesení?

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Stanovisko je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlas. Paní zpravodajka také.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 656. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přednesu návrh na usnesení, neboť budeme hlasovat o celém návrhu zákona:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 258, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 657. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 144, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Opět děkuji oběma účastníkům. (Skandovaný potlesk.)

 

Mám trochu pocit, že sněmovna požila některou ze zakázaných návykových látek v tuto chvíli.

Vážené kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali třetí čtení, takže před námi jsou zprávy. Rád bych si ujasnil, jak budeme postupovat, proto přerušuji jednání sněmovny do 17.25 hodin a poté vám sdělím, jak budeme postupovat v následujícím čase.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP