Stenografický zápis 19. schůze, 2. prosince 1999


(Jednání opět zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


69. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


70. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová


29. Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Pavel Hojda


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Josef Mandík
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip


33. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Koháček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Koháček


35. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s.

Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý


38. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček


39. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jiří Payne


40. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 14.33 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.52 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Beneš


42. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Poslankyně Monika Horáková
Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Stanislav Gross


105. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Jalůvka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Jalůvka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno v 16.54 hodin.)
(Jednání pokračuje v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Stanislav Fischer
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.30 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Ouzký
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Fischer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Klanica
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP