Stenografický zápis 19. schůze, 9. prosince 1999


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


80. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda


82. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Maňásek


83. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 9.37 hodin.)
(Jednání opět pokračuje v 9.45 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


83. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.53 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Cyril Svoboda


95. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za první pololetí 1999 a za třetí čtvrtletí 1999

Poslanec Martin Kocourek


90. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 10.22 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.53 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva


91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/

Poslanec Petr Pleva


92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Matějů
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Martin Starec
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Michaela Šojdrová


91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Pleva


92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Vidím


96. Zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách /sněmovní tisk 380/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)

Poslanec Vlastimil Tlustý

(Jednání opět zahájeno ve 14.59 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Mareš


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec František Brožík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Brožík


97. Zpráva vlády - Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005 /sněmovní tisk 382/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


105. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Ouzký
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Ouzký


99. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 417/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.20 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


100. Vládní návrh základních pravidel rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě /sněmovní tisk 387/

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Šustr


105. Ústní interpelace

Poslanec Václav Krása
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Krása
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Krása
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Václav Krása
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 17.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP