Stenografický zápis 19. schůze, 10. prosince 1999


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaromír Kohlíček


107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Zuna
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve13.16 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Josef Janeček


110. Vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999 v kapitolách Poslanecká sněmovna, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad /sněmovní tisk 456/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


58. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu, splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 416/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Cabrnoch


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Taťána Jirousová


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross


101. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen na rok 2000 /sněmovní tisk 408/

Poslanec Ladislav Korbel
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP