Stenografický zápis 19. schůze, 21. prosince 1999


(Jednání zahájeno ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer


112. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Libor Ježek


103. Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 419/

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová


111. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze ukončena v 16.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP