Začátek schůze Poslanecké sněmovny
30. listopadu 1999 ve 14.04 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu a přihlásili se svými identifikačními kartami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 18. listopadu t. r. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 19. listopadu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pan poslanec Petr Šulák má náhradní kartu č. 8.

Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Evu Dundáčkovou a pana poslance Libora Ambrozka. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.)

 

O tomto mém návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 1, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh na určení ověřovatelů. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti. Ověřovateli této schůze se stala paní poslankyně Eva Dundáčková a pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Václav Klaus na dny 30. 11. až 1. 12. z důvodu služební cesty do Bruselu, pan poslanec František Chobot, Michal Lobkowicz, Miroslav Máče a Petr Nečas z důvodu zasedání Parlamentního shromáždění Západoevropské unie v Paříži. Dále pan poslanec Ivan Langer ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vladimír Mlynář z důvodu účasti na pohřbu, pan poslanec Jan Kasal z důvodu účasti na rozloučení s Josefem Luxem v Chocni a ze stejného důvodu se omlouvá i pan poslanec Miloslav Výborný. Pan poslanec Jaroslav Zvěřina na 30. 11. až 1. 12. z důvodu setkání s předsedkyní Evropského parlamentu v Bruselu.

Z členů vlády pan poslanec Jaromír Císař z důvodu celodenní služební cesty, pan poslanec Jan Fencl z důvodu účasti na rozloučení s Josefem Luxem v Chocni, pan ministr Jan Kavan na 30. 11. až 2. 12. z důvodu bilaterálního jednání ve Střední Americe, pan poslanec Otakar Motejl pouze na období 14. až 16. hodiny dnes odpoledne z důvodu jmenování nových soudců a pan ministr Pavel Rychetský, kterého zde sice vidím, ale mám zde napsáno, že bude omluven zítra, z důvodu předkládání vládních návrhů v Senátu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, úmrtím pana poslance Josefa Luxe zanikl jeho poslanecký mandát, a proto je třeba učinit některé nezbytné ústavní kroky. Prvním z nich je slib nového poslance.

Žádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Bohuslava Zárubu, aby nás seznámil s výsledky jednání tohoto výboru, představil nám nového poslance a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 22. listopadu 1999 zanikl úmrtím mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Josefa Luxe. Mandátový a imunitní výbor na své 23. schůzi dne 30. listopadu 1999 přijal usnesení č. 24, ve kterém konstatoval, že panu Josefu Luxovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jiří Havlíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP