(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy k návrhu pořadu schůze? Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená vládo, paní a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení tisku č. 219, bod programu 35 ve druhém čtení a 77 ve třetím čtení, návrh kolegyně Dundáčkové na novelu zákona 328/91 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání. Jsem přesvědčen, že tento návrh není způsobilý k projednání ze dvou důvodů.

Jednak není dokončeno projednávání zákona o občanském soudním řádu, kde je potřeba se dohodnout na základních zásadách občanského soudního řádu a pak teprve přistoupit k projednávání tohoto návrhu zákona, a navíc je před námi projednání vládního návrhu zákona o konkursu a vyrovnání, který řeší tuto problematiku řekl bych způsobem pro nás přijatelnějším, a to nikoli z pohledu politického, ale věcného. Návrh kolegyně Dundáčkové vychází z poměrně nekritického převzetí institutu právní úpravy rakouské a německé a je pro náš právní řád poměrně nepřijatelný. Obdobné stanovisko zaujal podle mých vědomostí i výbor hospodářský naší sněmovny.

Navrhuji tedy vyřazení z projednávání ve druhém a třetím čtení pouze z této schůze. Nijak bych samozřejmě nebránil, aby to bylo projednáváno zároveň s druhým čtením vládního návrhu zákona o konkursu a vyrovnání na příští schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo k návrhu pořadu této schůze? Není tomu tak. Končím - a nekončím. To je pan poslanec…

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych doplnit návrh pana kolegy Filipa, a sice z toho titulu jako zpravodaj ústavně právního výboru k návrhu novely zákona o konkursu a vyrovnání, který předkládá kolegyně Dundáčková. Chci podat informaci o tom, že ústavně právní výbor dosud neprojednal návrh tohoto zákona, tudíž doporučuji podpořit vyřazení z tohoto jednání pléna Poslanecké sněmovny návrh kolegyně Dundáčkové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám. Paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si krátké vyjádření k projevu pana poslance Filipa, protože mám pocit, že se k tomu nemohu nevyjádřit.

V tuto chvíli samozřejmě souhlasím s tím, aby tento bod byl vyřazen z programu a aby došlo k projednávání, resp. k otevření rozpravy nad vládním návrhem zákona o konkursu a vyrovnání, ale nedomnívám se, že by hospodářský výbor ve svém projednávání došel k jakémukoli závěru včetně toho, že můj poslanecký návrh je neslučitelný s právním řádem České republiky. Prosím, pokud takové usnesení existuje, aby mi ho pan poslanec předložil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Končím rozpravu k programu této schůze. Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že návrhů padla celá řada, prosím, abyste mě všichni sledovali, kdybych některé návrhy, tak jak byly předneseny, nezopakovala zcela přesně.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích, které jsem přednesla já.

 

Prvním návrhem bylo, aby body 27 a 67 byly projednány v úterý 7. prosince jako první dva body odpolední části.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 138 a dva byli proti.

 

Dalším návrhem bylo, aby bod č. 58 byl projednán v pátek 10. prosince, a sice jako první bod jednacího dne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 186 pro vyslovilo 164 a nikdo nebyl proti.

 

Další návrh je, aby za bod 4 návrhu pořadu schůze byl zařazen nový bod, a sice "Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry", sněmovní tisk 335/4, který byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 149 a 3 byli proti.

 

Dalším návrhem je zařadit nový bod, který by se jmenoval "Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku ČR", a to před bod 82 návrhu pořadu, přičemž tento bod může být projednáván nejprve 3. prosince t. r.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 164 a 4 byli proti.

 

Pan poslanec Brožík navrhl zařadit nový bod se jménem "Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí roku 2000", a to jako bod 5 po zákonech vrácených Senátem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 119 a 42 bylo proti.

 

Pan poslanec Brožík dále navrhl zařadit do druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/91 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 202, a to jako bod 10. (Poslanec Brožík: Tisk 207!) Tisk 207, pan poslanec má poněkud nečitelný rukopis, omlouvám se.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 112 a 49 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP