(15.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 18, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 174 a 4 byli proti.

 

Nyní se vrátím k návrhu pana poslance Recmana, kde podle § 91 odstavec 1 lhůta pro projednání návrhu zákona ve výboru je 60 dnů od rozhodnutí o jeho přikázání výboru k projednání, což znamená, že pokud v této chvíli 60 dnů neuplynulo, nemůžeme v tuto chvíli hlasovat o zařazení něčeho, kde dosud nebyla splněna zákonná lhůta. Upozorňuji na to, že tímto pravidlem se Poslanecká sněmovna řídí od doby, kdy byl tento jednací řád schválen.

Pan poslanec Janeček navrhl dva body.

V tuto chvíli má přednost pan poslanec Filip jako předseda klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, paní a pánové. Myslím si, že to je jen výkladové pravidlo, které jste použila, protože tak, jak to říkáte, to v zákoně samozřejmě není. Zákon byl projednán ve výborech, jeho projednávání ve výborech skončilo. Nic nám nebrání, kromě jakéhosi úzu, který je ve sněmovně dodržován, abychom ho zařadili. Pokud budeme pokračovat po 14. prosinci a navrhneme tento bod k projednání - protože všechny lhůty budou splněny a formálně uplynou - budu velmi zvědav, které dva kluby zablokují projednání tohoto zákona, na jehož projednání čeká velké množství lidí, které se počítá na desetitisíce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já sice velmi chápu vaše emotivní vystoupení, ale vy samozřejmě můžete navrhnout zařazení tohoto bodu do programu schůze v okamžiku, kdy těchto 60 dnů uplyne. V tuto chvíli to bohužel není, proto o tom v tuto chvíli hlasovat nemůžeme. Slovo má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, nemáte pravdu. Sněmovna by o tom neměla jednat dříve než po uplynutí 60denní lhůty. Pan poslanec Recman jasně řekl při předkládání návrhu - jestli jsem dobře poslouchal - že lhůta uplyne 14. prosince. Před tímto datem by sněmovna o tom jednat neměla. Ale návrh samozřejmě nyní dát může. Lhůta vztahující se k začátku schůze - to jsou jiné lhůty podle jednacího řádu, nikoliv však lhůta pro jednání ve výborech.

Paní předsedající, osvěžte si znalost jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, od vás se vždy nechám ráda poučit. (Potlesk.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostali jsme se do procedurálního sporu. Jsem ochota o výkladu této záležitosti nechat hlasovat, ale žádám všechny poslankyně a poslance, aby si uvědomili, že zde nehlasujeme o věci zákona, který navrhuje pan poslanec Recman, ale o zcela zásadním výkladu našeho jednacího řádu, o tom, zda bude, nebo nebude prolomena zásada, která je zde ctěna od počátku.

V zásadě se jedná - je pane poslanče, ověřovala jsem si to, prosím nevykřikujte, já vám samozřejmě dám slovo, pokud se přihlásíte - o to, že je sice možné, že výbory již své jednání ukončily, nicméně lhůta, která jim byla pro toto jednání přidělena, dosud neskončila. Výbory na tuto lhůtu mají nárok. Pokud bychom se rozhodli prolomit tuto zásadu, která v této sněmovně vždy byla ctěna, znamená to, že bychom mohli rozhodovat při zahajování schůze Poslanecké sněmovny o tom, že do ní budou zařazovány např. i zákony, které dosud nebyly projednány ve výborech, nicméně lhůta pro jejich projednání uplyne v průběhu schůze Poslanecké sněmovny. Dáme-li hlasovat o výkladu této záležitosti, prosím myslete i na to.

Pan poslanec Janeček navrhl zařazení nového bodu, který by se jmenoval "Změna v orgánech Poslanecké sněmovny", a to jako první bod našeho jednání v pátek. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 19, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Prohlašuji hlasování pořadové číslo 19 za zmatečné. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Upřesnil bych. Nejednalo by se o první bod v pátek, ale v pátek. Znamená to v průběhu jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nikoli jako první bod v pátek, ale v pátek. Je tomu tak? Ano, dobře.

O tom samém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 162, proti 3. Tento bod bude tedy projednán v průběhu pátku formálně jako první bod bloku zprávy, návrhy atd.

 

Pan poslanec Janeček dále navrhl - a prosím pana poslance vzhledem k tomu, že mi také nedodal svůj návrh písemně - zařadit nový bod, kterým by byla volba předsedy vyšetřovací komise, která se týká transplantačního centra Ostrava. Prosím pana poslance, aby navrhl číslo bodu a kdy by se to mělo projednávat. To znamená také v pátek v průběhu dne. Byl by zařazen jako druhý bod bloku "zprávy, návrhy atd.". Děkuji.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 21. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 164 a 2 byli proti.

 

Pan poslanec Sobotka navrhl jako bod 10 zařadit druhé čtení sněmovního tisku 367, což je novela spotřební daně, a jako bod 72 třetí čtení stejného sněmovního tisku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 22. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 113 a 44 bylo proti.

 

Pan poslanec Sehoř navrhl, aby bod 17 byl projednán jako první bod dne 2. prosince. Pokud se nemýlím, již jsme rozhodli o nějakém jiném návrhu, který bude projednán jako první bod dne 2. prosince. Tento návrh by tedy byl projednán jako první za body, které již byly zařazeny na začátek jednání 2. prosince.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 23. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 106 a 42 bylo proti.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP