(17.50 hodin)

(pokračuje Jičínský)

A já lituji, že tu teď je samozřejmě určité věci těžké řešit, ale že vlastnické vztahy v této sféře nejsou upraveny způsobem, který svobodu projevu uspokojivě zabezpečuje. A přečtu vám tady několik slov z vystoupení posledního nositele Nobelovy ceny za literaturu Güntera Grasse na posledním Frankfurtském veletrhu:

"Už před léty jsem v České republice hovořil s prezidentem varovně o tom, že jedno západoněmecké nakladatelství, Passauer Neue Presse, skoupilo veškeré regionální noviny v bývalých Sudetech… To jsou tíživé zásahy do oblasti vlastnictví, které by mohly být v krizové situaci velmi na pováženou. Já jsem varoval marně před tím, aby se na země, které na to nejsou připraveny, vypouštěla tato forma neoliberalismu. Má to osudové následky jak v Polsku, tak v České republice."

Mluvím o tom proto, že se setkáváme s tím, že třeba určitý velmi rozšířený deník neustále mluví s despektem o tzv. Benešových dekretech, ačkoliv to jsou dekrety prezidenta republiky, které se staly potom zákonem, a dokonce ústavním zákonem, a já si potom kladu otázku, zda to je projev jenom svobody slova a jisté dejme tomu malé informovanosti redaktora, anebo zda za tím nejsou nějaké vztahy k vlastníkům takovéhoto deníku. To jsou věci, které v souvislosti s tiskovým zákonem bychom nepochybně měli mít na zřeteli, i když je tento zákon přímo neřeší.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera st., připraví se paní poslankyně Dostálová.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové, původně jsem nechtěl vystupovat v obecné rozpravě a pouze jsem chtěl v podrobné rozpravě přednést dva zcela konkrétní návrhy, které samozřejmě přednesu, ale nemohu nereagovat na vystoupení kolegy Payna, který se nás snažil přesvědčit, že to, jakým způsobem se na tomto zákoně pracovalo až do podoby, v jaké nyní vám byl předložen, v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, že je to ve své podstatě všechno špatně a nedostačující. Já si naopak myslím, že se pracovalo velmi zodpovědně, a to z jednoho prostého důvodu. Musím tady zopakovat to, co jsem tady říkal už při prvním čtení tohoto zákona.

Já tento zákon nevnímám jenom jako zákon, který se zabývá svobodou slova, já vnímám tento zákon jako zákon, který je také zákonem o zodpovědnosti za svobodu slova. A chcete-li uvést jenom jeden konkrétní příklad z poslední doby, co to je zodpovědnost za svobodu slova, připomenu tady vysílání jisté komerční televizní stanice, která mystifikovala českou veřejnost tím, že pustila do éteru neověřenou informaci, poplašnou zprávu o tom, že byl možná postřelen některý z ministrů, ale způsobem takovým, že tomu mohla vskutku řada diváků uvěřit. A já jsem si v tu chvíli říkal jenom, kde je ta hranice nezodpovědnosti za svobodu slova, protože příště se nám může stát, že někdo nechá otrávit botulotoxinem ze závodní jídelny na Úřadu vlády celou vládu a přespříště někdo rozpoutá třetí světovou válku. A jestli vám to připadá příliš absurdní, chtěl bych připomenout, že to je několik desítek let zpátky, kdy ve Spojených státech jistá rozhlasová stanice svým mystifikačním pořadem o tom, že tuto zemi napadli Marťané, způsobila obrovskou havárii v celých Spojených státech, kdy lidé vyskakovali z oken, vrhali se pod kola aut a došlo téměř k davovému šílenství jenom proto, jak tato mystifikace byla obratně uvedena v život, že jí lidé uvěřili.

A jestliže u nás v naší zemi mnozí naši novináři neumějí zacházet se svobodou slova a zacházejí s ní nezodpovědně, pak si myslím, že je plně na místě, aby světlo světa tiskový zákon alespoň v té podobě, v jaké je navrhován výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, spatřil. Proto doporučuji, aby ve druhém čtení k němu mohly být dány případné pozměňovací návrhy, ale v žádném případě si nemyslím, že by měl být vrácen k přepracování. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Slovo má paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, protože jsem členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a tímto vládním návrhem zákonem jsem se poměrně dlouhou a pečlivě zabývala, chtěla bych se chvilku věnovat tomu, jak jsme vlastně k tomuto vládnímu návrhu tiskového zákona přistupovali již při projednávání na podvýboru pro mediální legislativu a při projednávání ve výboru.

Už ve chvíli, kdy jsme dostali tento vládní návrh zákona k projednávání do výboru, jsem předložila komplexní pozměňující návrh k tomuto vládnímu návrhu. My jsme při projednávání na mediálním podvýboru z tohoto komplexního pozměňovacího návrhu vycházeli, vycházeli jsme také z návrhu, se kterým přišla Unie vydavatelů.

Musím říci, že to, jak masivně byly zapracovávány paragrafy z těchto komplexních pozměňujících návrhů, to, jak dle těchto návrhů byly vypouštěny paragrafy z vládního návrhu, došlo k takové věci, že tento zákon - a tady musím souhlasit s kolegou Paynem - doznal takřka 80procentní změny. Tento komplexní pozměňující návrh je už opravdu něčím naprosto jiným než tím, co nám předložila vláda.

Také musím říci, že se domnívám, že pochybnosti z tohoto vládního návrhu zákona měli i poslanci sociální demokracie, protože konkrétně kolega Kučera při projednávání na výboru prohlásil, že u poloviny paragrafů tohoto vládního návrhu zákona má vážné pochybnosti. Mohli bychom si samozřejmě tady toto přehrát ze stenozáznamu. Nechci se ale dále dotýkat tohoto problému, kdo má a nemá pochybnosti. Spíš bych chtěla říci to, že si myslím, že bychom neměli takovýmto způsobem přistupovat ke špatným návrhům zákona, abychom k nim přistupovali tak, že vlastně vytváříme na výborech a podvýborech zákony nové.

Můj osobní návrh je ten, že bychom měli tento návrh zamítnout a dát ho vládě k přepracování ve smyslu právě toho komplexního pozměňovacího návrhu, který na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zazněl. Nicméně uvažuji také v druhé rovině.

V prvním čtení jsem tady řekla, že považuji za naprosto hanebné, že ještě dnes máme stále platný tiskový zákon z roku 1966, a proto se snažím přistupovat - byť ten názor na tuto věc, abychom tvořili zde v Poslanecké sněmovně zákony, mám velice silný - snažím se smířlivěji přistupovat k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu ve smyslu, že jsme se jím zabývali opravdu tak pečlivě a ty nejhorší věci, které opravdu se nám zdály naprosto nepřijatelné, jako vypuštění § 6, vypuštění § 21, velmi silné přepracování dalších ustanovení tohoto zákona, se mi zdají alespoň snesitelné. Snesitelné pro ty kolegy, kteří mají problém s tiskovým zákonem, mají pocit, že bychom tiskový zákon, takovýto zákon měli mít, a proto těmto kolegům říkám sama za sebe, že se domnívám, že pokud přistoupíme a vezmeme za základ našeho projednávání tento komplexní pozměňující návrh, tak ho považuji svým způsobem za snesitelný.

Proto smyslem mého vystoupení v obecné rozpravě by mělo být podpořit komplexní pozměňující návrh tak, jak zazněl na výboru, a vzít ho za základ k projednávání. Já osobně mám ještě s tímto komplexním pozměňujícím návrhem některé problémy. Já samozřejmě přednesu své návrhy v podrobné rozpravě, tak jak bych chtěla upravit ještě tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím požádat kolegyni Dostálovou, že když už mě cituje, aby mě citovala přesně. Musím tady připomenout, že existuje jistý filozofický spor o tom, je-li v litrové láhvi půl litru tekutiny, jestli je ta láhev poloprázdná, nebo poloplná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP