(18.50 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Chci jen říci, že jsem byl mírně překvapen, že noblesa, která normálně Pavlovi Dostálovi nechybí, se najednou ztratila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy neregistruji. Končím podrobnou rozpravu k tomuto bodu.

Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Přeje si pan navrhovatel přednést závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nevím, jestli v závěrečném slově je možné shrnout průběh rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, v této rozpravě, poměrně obsáhlé, vystoupilo několik poslanců, kteří předkládali pozměňovací návrhy k příslušnému textu tisku, který jsme vzali jako základ projednávání. Chci konstatovat, že padl jeden návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Ten padl od pana poslance Payna, který opět v podrobné rozpravě navrhl zamítnout tento zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, o tomto návrhu nyní ještě rozhodneme- Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 44, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem poslance Payna na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 149 pro vyslovilo 25 a 109 bylo proti.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to bodem deset schváleného pořadu schůze, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 337, druhé čtení".

 

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP