(15.50 hodin)

(pokračuje Svobodová)

Například by měla být řešena otázka zainteresovat rodiče, aby se děti vůbec zúčastnily školské výuky, nebo otázka sociálních návyků a znalostí, které chybějí mnohým dětem pocházejícím z takzvaného sociálně-kulturně znevýhodněného prostředí a další problémy související s otázkami faktické rovnosti.

Bude-li návrh novely školského zákona přijat, měla by být vyřešena otázka návaznosti učiva, tedy otázka vzdělávacích programů základního vzdělávání, ale i oborové struktury a vzdělávací curricula na středních školách. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Svobodové. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Ne, proto ji uzavírám. Vidím zde jednu faktickou poznámku, přihlášku jsem přehlédl. Je to má chyba, tudíž je rozprava otevřena a můžete vystoupit s faktickou připomínkou.

 

Poslanec Walter Bartoš: Pane předsedající, vážená vládo - nevidím zde ministra školství, což je škoda - vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych zareagovat na paní poslankyni Svobodovou, na její vystoupení. Mám pocit, že se dívá na vzdělání z pohledu formálního vzdělávacího systému. Dnes je módní trend ten, že existuje vzdělávání mimo formální systémy, které se ukazuje výkonné. Je to samostudium, učení přes internet atd., kde si žáci doplňují znalosti samostudiem atd. Doporučuji kolegům v levé části sněmovny, kteří se usmíváte, abyste si přečetli zprávu o stavu našeho školství, která vyšla jako sektorová studie. Vypracoval ji pan kolega Koucký. Tam se mluví o nových formách vzdělávání mimo formální vzdělávací systémy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozpravu neuzavřu. Prosím paní kolegyni Svobodovou.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Nebudu reagovat na to, co tady řekl pan předřečník. Otázka internetového vzdělání u žáků zvláštních škol se mi příliš nelíbí. Chtěla bych jen říci, že jsme minulý týden byli se školským výborem v Holandsku a tuto otázku jsme tam měli možnost velice podrobně studovat. Kolegové mi dají za pravdu, že otázka návaznosti učiva je tam velice ostře sledována a existuje tam. Tady mi jde o tuto možnost. Když je formální rovnost a možnost, aby mohli studovat na středních školách, tak aby nebyli zase na druhé straně hendikepováni tím, co jsem řekla. Je třeba, aby zde byla řešena návaznost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Ještě vystoupí kolega Karel Vymětal. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Velmi se těším, až žáci zvláštních škol budou studovat na internetu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Končím všeobecnou rozpravu. Nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí. Otevírám podrobnou rozpravu. Vystoupí v ní kolega Maňásek. Pane kolego, prosím, abyste pouze odkázal na usnesení výboru, má-li sněmovní číslo.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Usnesení gesčního výboru má číslo 299/2. Dovolte, abych vás seznámil s tímto usnesením.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, nemusíte ho číst, odkázal jste na usnesení, které má každý k dispozici.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Tím je to ode mne vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Končím podrobnou rozpravu a končím projednávání tohoto bodu. Těším se při něm na shledání v rámci třetího čtení.

Bod 42 v tuto chvíli končí. Vidím několik procedurálních přihlášek. Nejprve kolega Palas, potom kolega Tomíček.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych požádal o přeřazení bodu č. 46, což je návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992, o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 280, první čtení, na úterý jako první bod.

Svou žádost odůvodňuji tím, že ministr zemědělství není v současné době v Praze a nebude ani zítra. Požádal mě, abych požádal sněmovnu, aby se mohl projednávání zúčastnit. Proto žádá o přeřazení tohoto bodu na úterý jako první bod.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, musíme to v úterý zařadit jako třetí bod, protože první dva body jsou již pevně stanoveny.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Před hlasováním by bylo dobře znát názor předkladatelů tohoto návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Tuto věc jsem diskutoval s oběma předkladateli, souhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu kolegy Palase v hlasování pořadové číslo 135 tak, aby bod č. 46 byl přeřazen jako třetí bod v úterý příští týden.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 126, proti 2, návrh byl přijat.

 

Ještě stihneme procedurální návrh kolegy Tomíčka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já požádal o procedurální návrh. Dnes dopoledne jsme projednali ve druhém čtení novelu zákona 157 o chemických látkách pod parlamentním tiskem 385. Veškeré pozměňovací návrhy byly shromážděny, vydány tiskem. Toto znění jste dostali v polední pauze. Zítra v poledne uplyne 24hodinová lhůta. Požádal bych vás proto o povolení zařadit třetí čtení jako první bod zítra po obědě, pokud tam není již nějaký bod dán fixně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není, pane kolego.

 

Návrh kolegy Tomíčka je zřetelný. Bod, který jsme dnes projednali a nově zařadili do programu - vládní návrh zákona o chemických látkách - bychom mohli doprojednat ve třetím čtení zítra, jako první bod odpoledne. Návrh je zřetelný. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 136.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 113, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přerušuji naše jednání a pokračujeme v 16.00 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP