(Jednání pokračuje v 17.00 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil druhou část našich ústních interpelací - nyní na jednotlivé členy vlády. Dovolil bych si zahájit tím, že bych vyzval paní poslankyni Kateřinu Dostálovou, aby přednesla interpelaci na ministra kultury Pavla Dostála. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pane ministře, chtěla bych vás interpelovat ve věci zřízení Správy hradů a zámků na severní Moravě a v této souvislosti vám položit dvě otázky.

Za prvé - proč předcházejí změny systému Správy hradů a zámků na severní Moravě změnám v oblasti veřejné správy.

Za druhé - proč okamžité ukončení dosavadního tzv. moravského experimentu je připravováno na třech objektech, z nichž dva mají zpochybnění majetkoprávní vztahy. Mám na mysli zámek v Náměšti, kde již více než rok obec žádá o vydání majetku a Ministerstvo kultury na jejich dopis z června 1998 dodnes neodpovědělo. Druhým objektem je hrad Bouzov, kde není dosud spor řešení soudní cestou ukončen. V neposlední řadě po naprosto neskutečném nejednání a nekomunikaci ze strany vedení nové správy rozhodlo včera zastupitelstvo města Šternberka, že bude žádat o převedení hradu do majetku města.

Od vás, pane ministře, zřejmě k této interpelaci - už předjímám dopředu - uslyším to, co jste mi již několikrát řekl osobně. Pokud bych chtěla toto vaše vyjádření zkrátit - a měli jsme možnost si ho přečíst i ve vašem rozhovoru v tisku - řekl jste mi: Já jsem ministr kultury a nejsem tu od toho, abych se bavil se starosty. Dovolte mi, abych tento váš přístup k této věci okomentovala. Domnívám se, že to vypadá asi takto: My něco vymyslíme, a vy se podřídíte.

Pane ministře, domnívám se, že takovéto jednání jsme zde zažívali poměrně dlouho, ale já jsem se domnívala, že zůstalo definitivně za dveřmi v roce 1989. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana ministra kultury o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, než budu odpovídat na interpelaci paní poslankyně Dostálové, zastavil bych se u její poslední poznámky, že již dávno zde nejsou poměry, které zde byly před listopadem 1989, což bych velice, velice potvrdil. V té souvislosti bych vznesl otázku. Když tyto poměry zde nejsou, jak to, že paní poslankyně se zúčastňuje nátlakových akcí nahnané školní mládeže a dovezených batolat v městě Šternberku, kde vystupuje s plamennými projevy proti rozhodnutí Ministerstva kultury, pokud se týče transformace Správy hradů a zámků na severní Moravě? Myslím si, že tyto nahnané děti vůbec nevěděly, o čem demonstrace je. Pokud paní poslankyně nechtěla říci - děkujeme, odejděte, pane ministře.

Nyní k vlastní problematice celé interpelace. Problém moravských zámků a hradů je stařičký a myslím si, že je starší než sama paní poslankyně, protože se táhne od doby, kdy byl zrušen Olomoucký kraj a vznikl tzv. Severomoravský kraj s různými typy správy hradů a zámků a vůbec památkové péče, a to dokonce ve srovnání s tehdejší celou Československou republikou. Zvláště pak na střední Moravě byly hrady a zámky přiřazeny k tzv. vlastivědným ústavům, které byly pověřeny jejich správou. Z toho jednak vyplynulo to, že tyto hrady a zámky začaly být prudce zanedbávané, ať už jde o péči skutečnou a fyzickou, ale také zanedbávané, pokud se týká financí na jejich údržbu a provoz. V tehdejší Československé republice se pak postupně transformovala Správa státních hradů a zámků na památkové ústavy, které měly k těmto hradům a zámkům zcela jiný vztah. Takže na střední Moravě vznikl velice podivný konglomerát Správy hradů a zámků, kdy nějaký hrad spravuje muzeum, nějaký hrad vlastivědný ústav, nějaký jiný zámek okresní úřad nebo dokonce muzeum okresního úřadu.

Tento roztříštěný a zcela nesystémový způsob Správy státních hradů a zámků na severní Moravě přináší tedy četná negativa, jejichž intenzita se případ od případu liší, ale souhrnně vyjádřeno se jedná zpravidla za prvé o potíže v jednotné odborné evidenci mobiliárních fondů těchto hradů a zámků. Tato napohled byrokratická záležitost, tato evidence má ovšem zcela zásadní význam pro jejich ochranu a pro identifikaci kradených, případně nelegálně vyvážených předmětů kulturní povahy. Tyto vývozy a krádeže se stávají v současné době velikou hrozbou pro celou památkovou péči. Jistě paní poslankyně o tom nebude pochybovat, nehledě k tomu, že tento nebo příští týden budeme v této souvislosti probírat zákon o sbírkách.

Další negativum je negativum vyplývající z nehospodárnosti provozu takto spravovaných hradů a zámků. Pak jde také o velice vážný problém koordinace při prezentaci ve sféře cestovního ruchu - zejména zahraničního - včetně zapojení do evropských kulturních tras a evropských projektů na úseku kulturního dědictví, které Ministerstvo kultury připravuje ruku v ruce s Ministerstvem místního rozvoje a cestovního ruchu.

Ve specifických podmínkách severní Moravy se případ od případu mohou negativně projevovat i ony rozdíly v koncepcích budování a prezentace úřední expozice ve srovnání se zámeckými instalacemi. Něco jiného je samozřejmě - znovu opakuji - expozice v muzeu, něco jiného je zámecká instalace.

Státní hrady a zámky v České republice s jejich původním historickým mobiliářem objektivně představují fenomén celoevropského významu. A proto i z tohoto hlediska je třeba posuzovat závažnost přijetí optimálního, resp. dostupného systémového řešení pro oblast severní Moravy.

Návrh, jehož realizace je opravdu zcela v působnosti Ministerstva kultury - a za transformaci odpovídá Pavel Dostál, a nikoliv Kateřina Dostálová, Pavel Dostál odpovídá za všechny kroky, které v této souvislosti budou provedeny, a proto odmítám demonstrace školou povinných dětí a batolat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP