Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. prosince 1999 ve 14.08 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

(Jednání opět zahájeno ve 14.08 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji 5. jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mi toto oznámila paní poslankyně Dundáčková, která má náhradní kartu č. 2, a pan poslanec Zajíček, který má náhradní kartu č. 4.

Současně sděluji, že pro nemoc z dnešní schůze se omlouvají poslanci Buzková a Langer. Dále se omlouvá pan ministr Grulich a kvůli jednání v Bruselu pan ministr Kavan. To jsou čtyři formální omluvy.

Po poradě s předsedy sněmovny a místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů vám předkládám několik procedurálních návrhů. Prosím, abyste se jim věnovali, abychom je mohli posoudit.

Za prvé navrhuji, abychom dnes, po projednání pevně stanovených bodů programu pokračovali do 17.00 hodin projednáváním zákonů ve třetím čtení, přičemž bod 71 bychom přeřadili na pátek 10. prosince jako třetí bod. Jako třetí proto, že již prvé dva body jsou stanoveny. Nicméně, jakkoliv jsme se o tomto dohodli na politickém grémiu sněmovny, tak bod 71 je bodem, který za vládu má na starosti pan místopředseda Rychetský a pan místopředseda Rychetský se na pátek omlouvá z jednání. Mohl by mě někdo vysvětlit důvod, proč bylo navrhováno přeřadit tento bod na pátek?

Prosím paní poslankyni Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolega Filip navrhl přeřadit tento bod po projednání základního zákona o veřejném ochránci práv Senátu, protože přístup sněmovny by samozřejmě měl odpovídat projednání tohoto tisku. A pokud by byl Senátem vrácen, museli bychom na to reagovat i v příloze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, pan místopředseda vlády vám vůbec nerozuměl. Nevím, jestli nedával pozor, nebo je v tom jiná vada.

Prosím pana místopředsedu vlády, aby se to pokusil vyjasnit.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, s politováním musím říci, že je to přesně naopak, než jak říká paní poslankyně Rujbrová. Poslanecká sněmovna již schválila zákon o veřejném ochránci práv a postoupila ho Senátu. V tomto zákoně je stanoveno datum účinnosti 60 dní po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Prováděcí zákon, který máme dnes ve třetím čtení, má na základě pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru napsáno datum účinnosti dnem, kdy nabude účinnost zákon o veřejném ochránci práv. Jinými slovy vůbec není potřeba na to čekat, jak dopadne hlasování v Senátu, které je zítra, a to z jednoho prostého důvodu. Kdyby nenabyl nikdy účinnosti zákon o veřejném ochránci práv, tak to znamená, že nikdy nenabude účinnosti ani prováděcí zákon. Toto je tedy právním výborem přesně ošetřeno, a protože jde o hlasování o jediném pozměňovacím návrhu, nic nebrání tomu, aby se dnes sněmovna tímto tiskem zabývala, když navíc právě naopak Senát při projednávání ve výborech si kladl podmínku, aby měl jistotu, že byl tento prováděcí zákon sněmovnou přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP