(14.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Doufám, že to je srozumitelné vysvětlení, a proto bych prosil, abychom ho mohli přijmout. Pak tedy z návrhu vypadává přeřazení bodu 71 na pátek, a proto přečtu znova návrh. Ale hlásí se ještě pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi abych navrhl také změnu projednávání programu, protože tak jak stojíme před rozhodnutím o programu schůze tento týden, upozorňuji jenom na fakt, že k bodu, který je zařazen jako bod 75 původního programu - "Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků, sněmovní tisk 174" - nebyly ještě vydány pozměňovací návrhy. Podle předpokladu legislativního odboru se tak stane dnes v odpoledních hodinách, tedy po čtvrté hodině. Proto prosím, aby tento bod byl zařazen na projednávání zítra, nejdříve pak v 16.30 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, za prvé musím říci, že bych to vzal pro jednoduchost jako dalších návrh, abych nekomplikoval ty předchozí, takže jsme mohli předtím schválit to, co jsem navrhoval já. Já tedy, jestli dovolíte, dám nejdříve hlasovat. Prosím, abyste se věnovali tomuto hlasování.

 

Navrhuji, abychom dnes po projednání pevně stanovených bodů pokračovali do 18 hodin projednáváním zákonů ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 183 poslanců 143 hlasovalo pro, 8 proti, návrh byl přijat. To je první věc.

 

To znamená, že dnes začínáme bodem 44, 34, 71, 46, 47.

 

Dále pan poslanec Zajíček navrhuje přeřadit bod 79, jestli mu rozumím, na zítřek po 16. hodině. To znamená, že když třeba budeme projednávat celý den státní rozpočet, že přerušíme státní rozpočet a budeme projednávat tento váš bod? (Poznámka poslance Zajíčka z lavice). Pak bych řekl, že je zbytečné o tom teď hlasovat, je to automatické, že to nemůže být dříve než 24 hodin poté, co budou rozdány pozměňovací návrhy, takže myslím, že je to hlasování naprosto zbytečné. Navíc nevidím, že by hrozilo projednávání v tuto chvíli.

Přešel bych tedy ke svému druhému návrhu. Mezitím oznamuji, že pan poslanec Pilip má náhradní kartu číslo 6.

Dále navrhuji, abychom ve středu 8. prosince jednali do 21 hodin s tím, že od 19 hodin bychom zařadili bod "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace" a potom bychom projednávali blok zpráv. Samozřejmě, že při tom bude respektována každá žádost klubu o odloženém hlasování. Pane poslanče...

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, měl bych také jeden procedurální návrh, a to je přeřadit bod 79 - "Návrh zákona o lidovém hlasování o vstupu ČR do Evropské unie" jako čtvrtý bod pořadu v pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče nezlobte se, já teď navrhuji, co dělat zítra večer po 19. hodině, chci o tom dát hlasovat, všichni slyšeli, co navrhuji, pamatovali si to, mohl jsem dát hlasovat. Zuřivě zdviháte ruku, čekal jsem, že máte zásadní námitku proti tomu, proto jsem vám dal slovo. Jinak bych dokončil hlasování.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dokončete hlasování a pak budeme hlasovat o mém návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: A nebylo možné to udělat i bez toho? Musím znova číst návrh na zítra večer po 19. hodině? Ne-li, zahájil jsem hlasování o tomto návrhu.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190, z přítomných 186 poslanců 133 hlasovalo pro a 43 nechce jednat do 9. hodiny. Návrh byl přesto přijat.

 

Nyní tedy přijímám návrh pana poslance Svobody, který navrhuje, aby bod 79, sněmovní tisk 181, byl přeřazen na pátek 10. prosince jako bod č. 4. Nemá k tomu nikdo žádnou připomínku?

 

Ne-li zahájil jsem hlasování: Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 187 poslanců 128 bylo pro, 28 bylo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP