(16.00 hodin)

(pokračuje Palas)

Transformační zákon tak založil při splnění naprosto totožných podmínek naprosto rozdílný rozsah majetkových nároků vůči družstvům ve srovnání s ostatními povinnými osobami. Myslím, že v tomto momentě, v roce 1992, vznikla určitá neústavnost. Vytvořil se dvojí režim, to znamená rozdílnost nároku, rozdílnost postoje občana vůči zákonu.

Nyní k novele, kterou předkládá pan kolega Tlustý. Nelze očekávat ani řešení v návrhu, který má připraven předseda rozpočtového výboru pan kolega Tlustý. Jím navrhované postoupení pohledávky nečleny družstev Pozemkovému fondu, který by měl povinnost pohledávku odkoupit a splatit ve třech stejných ročních splátkách s úročením o míru inflace, by znamenalo již pro tak napjatý návrh státního rozpočtu zvýšení deficitu o 15 mld. Kč. Chtěl bych ho požádat prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny, aby odpověděl, zda jako předseda rozpočtového výboru je ochoten akceptovat takovýto navýšený deficit.

Hovořil jsem o lhůtách, které jsou uvedeny v tomto zákoně. Řekl jsem, že v průběhu tří let by to znamenalo deficit, který by nebyl schopen státní rozpočet unést. Na druhé straně pětiletá lhůta, ve které by se zemědělský sektor musel vyrovnat se státem, není reálná. Všichni víme, že míra rentability v oblasti zemědělství nebývá vyšší než 5 %, a to v dobách, kdy zemědělství funguje bezvadně. V uplynulých letech vykazovalo zemědělství trvalou ztrátu. Nebylo schopno - a já pevně věřím, že do budoucna bude schopno - naakumulovat, nejsem však takový optimista, že by tuto částku zhruba 30 mld. bylo schopno naakumulovat v průběhu pěti let.

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, navrhuji uvedenou novelu zamítnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Prosím, pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, k novele, kterou zde projednáváme, dvaačtyřicítce. Myslím, že tento návrh předkladatelů není ideálním řešením, ale je pořád lepším řešením, než byla novela zamítnutá Ústavním soudem. Zemědělská veřejnost, ale i oprávněné osoby čekají, jak se parlament vyrovná s jejich problematikou.

Myslím, že teď máme možnost přijetím tohoto zákona této zemědělské veřejnosti a oprávněným osobám dát možnost, aby se konečně mohly se svým majetkem vypořádat a dostat ho. Proto myslím, že by sněmovna měla podpořit tento návrh, a já ho osobně podpořím. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bílému. Pan poslanec Kučera. Další kulhající pan poslanec.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Pane předsedo, dámy a pánové, jen několik slov. Naše zemědělství stojí před vstupem do Evropské unie a problémem našich producentů je povýšit svoji vnitřní konkurenceschopnost na evropský standard. Je snad nabíledni, že pokud se naši producenti nevyrovnají se svými závazky a pokud se nezbaví dluhů z minulosti, pokud nesjednotí vlastnická práva s kompetencemi rozhodovacími, nemají šanci svoji vnitřní konkurenceschopnost zvýšit.

Stojíme zde před problémem, že uzavřít naši restituční otázku v našem zemědělství vlastně potřebujeme všichni. Nedávno jsme zde probírali novelu, která uzavřela tuto otázku vyvlastnění majetku oprávněných osob. Dnes je zde předložená novela ze zcela jiného směru, že bychom tuto otázku uzavřeli vyrovnáním nároků oprávněných osob.

Slyšeli jsme zde mnoho pro mě pobuřujících formulací. Pan Grüner říkal, že jde o destrukci zemědělství, pan Kováčik dokonce, že jde o zestátnění družstev, o destabilizaci resortu. Slyšeli jsme i ministra zemědělství. Myslím, že to, co potřebujeme, je najít společnou notu, jak oprávněné osoby uspokojit a restituční otázku co nejrychleji a natrvalo uzavřít.

Proto vás všechny žádám, věnujme se tomuto problému, propusťme návrh novely do druhého čtení a rozdiskutujme věci, které nás trápí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Chce pan poslanec Palas reagovat?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, dámy a pánové, nechci zdržovat, ale zaujala mě dikce mého předřečníka ve vztahu k vyvlastnění. Domnívám se, že předřečník neví, o čem mluví, protože oprávněná osoba, majitel transformačního podílu je ve vztahu k družstvu v roli věřitele. On není vlastníkem majetku družstva. To znamená, že nemůžeme hovořit o vyvlastnění. Doporučoval bych mu, aby lépe nastudoval dikci zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že pan poslanec Kučera se pohybuje v jiném zemědělství. Musí vědět stejně jako já, že snaha zemědělců a družstevníků je vyrovnat se se svými závazky a pokrýt to, co je nutné a potřebné. Ale minulé období, minulé vlády jim nevytvořily možnost tyto závazky vyrovnat, protože oba víme, že v současném období je málokterá komodita zisková. Dochází k tomu, že zemědělci z výnosů, které dostanou, nejsou schopni financovat ani prostou reprodukci. To není vina družstevníků, ani farmářů, ani jiných forem hospodaření v zemědělství. To je vina určitých nastavených mantinelů, které pro zemědělství jsou strašně nevýhodné. A proto dochází k tomu, že ne všechny restituční nároky byly vyrovnány.

To, co zde je předneseno jako novelizace zákona 42/92, tento problém neřeší. V podstatě tento problém přenášejí na Pozemkový fond a pan poslanec Pešek jistě ví, že Pozemkový fond není schopen vyrovnat tyto restituční nároky, protože zná ekonomické možnosti. Pan poslanec Tlustý ví stejně jako já, že státní rozpočet je již dostatečně zatížen a není možné vyrovnávat tyto restituční nároky z rozpočtu. Je potřeba, abychom vytvořili podmínky zemědělství, a zemědělci jistě rádi, pokud budou moci vytvářet zisky a my jim vytvoříme zákonné normy a zákonné možnosti je vytvářet, dojdou i k vyrovnání těchto restitučních nároků. Záleží na nás, abychom schválili zákony, jako je zákon o zemědělském intervenčním fondu, jako jsou další zemědělské zákony, které zde nebyly přijaty. A pokud tyto normy schválíme, i zemědělství se vyrovná s tím, s čím je potřeba, aby se vyrovnalo. Myslím, že je zde zbytečné strašit Evropskou unií a oddalováním našeho přijetí, protože to není závislé na tomto zákoně. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě do rozpravy pan ministr Dostál, který se jistě na věc podívá z pohledu Ministerstva kultury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP