(16.10 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, nemusíte zvedat obočí, když ministr kultury a poslanec zároveň se přihlásí k problému českého zemědělství. Hlásím se, protože bych chtěl celému problému rozumět a pak bych se chtěl svobodně rozhodnout, jak hlasovat. Proto se obracím na předkladatele, aby mi vysvětlili některé problémy s tím související, tedy nikoliv proto, že bych chtěl do této novely vpašovat českou kulturu.

Z debaty, která zde proběhla, jsem se nedozvěděl jako poslanec sněmovny, odkud vezmeme oněch 30 nebo 36 mld. Kč. Pokud je pravda, co tvrdí jedna strana, zastoupená panem senátorem Fenclem, mými kolegy z poslaneckého klubu, tak když ty peníze Pozemkový fond nebude mít, dá je Fond národního majetku, když Fond národního majetku je ve stavu, ve kterém je, tak ty peníze půjdou ze státního rozpočtu. Pokud vyrovnání má být uděláno do tří až pěti let, tak to znamená, že jakákoliv vláda, která v této zemi bude, bude muset počítat s těmito penězi. Jinými slovy, 36 : 3 je 12 mld. Kč ročně. To znamená, že každá vláda bude muset počítat se základem schodku 12 mld. Kčs ročně. Jestli je to pravda, tak pro tento zákon hlasovat nemohu a byl bych rád, kdyby mi navrhovatelé vysvětlili - pokud je to pravda - proč tím nezatížili vlády minulé, ať už to byla vláda pana Tošovského, nebo vláda zde přítomného pana předsedy, proč tak neučinili vládním návrhem zákona.

Doufám, že mi to vysvětlí. Pokud tak činí jenom proto, že tady vládnou jiní, pak bych se mohl domnívat, že jsou vedeni filozofií "čím hůře, tím lépe", tedy ve vztahu k vládě - čím více zkomplikujeme této české vládě život, tím to bude lepší. A pak je tento spor vlastně už nikoliv věcný, ale ideologický.

V této souvislosti bych si dovolil citovat člověka, který byl ještě nedávno mezi námi. Ten člověk se jmenoval Josef Lux, a ten v souvislosti s narovnáním těchto problémů podporoval novelu zákona zde přítomného pana senátora Fencla. Ten tehdy řekl - díval jsem se do zápisu: "Vážené kolegyně, vážení kolegové, řekl jsem nejzávažnější argumenty. Moje řeč nesměřovala k těm z vás, kteří jsou již dopředu rozhodnuti, k těm, kteří se dívají egoistickým pohledem na tento problém, ale směřovala k těm z vás, které ještě rozum neopustil. Jsem přesvědčen, že je vás většina." Já si pamatuji, že když toto řekl, jistá část tohoto sálu syčela. O několik měsíců později zřejmě zemřel úplně jiný člověk, protože mnozí z vás o tomto člověku mluvili úplně jinak, než když reagovali na tento jeho projev ve sněmovně.

Já se domnívám, že tato slova velice souvisejí s tím problémem, který dnes projednáváme, protože pokud se na něj budeme dívat pouze ideologickýma očima, nedomluvíme se. Pokud se na něj budeme dívat věcně, domluvíme se. Proto bych prosil v tomto směru o vysvětlení.

To je všechno, pane předsedo, proč vystoupil ministr kultury.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já bych vás chtěl ubezpečit, že jsem obočí nezdvíhal a že jsem žádný soud o vaší kvalifikaci na ten či onen obor ani výrazem obličeje, ani slovy neučinil, nicméně poslouchal jsem vás pozorně. Když jsem poslouchal vaše zvládání aritmetiky základní školy, tak bych skoro měl požádat pana ministra školství, aby tomu věnoval trochu pozornosti. (Smích v sále.)

Prosím pana poslance Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího ocenit, že pan kolega Dostál - ač ministr kultury - použil zdravý selský rozum. Moje krátká odpověď se týká toho, že já jsem tady ve svém příspěvku navrhl, požádal, poprosil, možná vyzval tuto sněmovnu k tomu, abychom o tomto problému seriózně diskutovali a pokusili se najít východisko. Rozhodně to východisko nenajdeme silovým ideologickým řešením. Rozhodně je nenajdeme v rámci nějakých lhůt, které jsou v této sněmovně pro hlasování. S dalším návrhem novely 42, resp. s řešením tohoto problému musíme do této sněmovny jít až po tomto prodiskutování.

V tomto předvánočním čase prosím i váženého pana kolegu Kučeru, abychom se třeba chvíli pokusili jeden druhého poslouchat, protože ne vždy to, co navrhne kolega z druhé strany politického spektra, je tak úplně hloupé. Potom se nedivím, že k tomuto zemědělskému tématu musí vystupovat dokonce i ministr kultury, kterému ale za jeho vystoupení velmi děkuji. Vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestliže se již nikdo nehlásí, považoval bych za férové dát slovo navrhovateli a zpravodaji. Uzavírám rozpravu a dávám slovo navrhovateli.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi v závěrečném vystoupení reagovat alespoň na některé dotazy či připomínky. Začnu přímými otázkami ministra Dostála, zda se jedná či nejedná o rozsah 30 či 35 mld. Kč. Já jsem tady odůvodnil - jsem o tom přesvědčen a více uvést nemohu -, že údaj, který tu uvedl ministr zemědělství, neodpovídá realitě, protože nebere v úvahu strukturu přeměny transformačních podílů, ke které došlo během uplynulých sedmi let, a rozděluje tyto transformační podíly do dvou pro mne zcela nepochopitelných kategorií a ještě nepochopitelněji je pan ministr rozděluje zcela shodně jako kolega Kováčik a naznačuje, že vypořádání transformačních podílů by tolik nevadilo u členů družstev, ale vadí u nečlenů. Já toto rozdělení neakceptuji, zásadně je odmítám, protože pohledávka je pohledávkou, ať ji vlastní člen, či nečlen dlužníka. Domnívám se, že nebylo možné v zákoně navrhnout, aby se s pohledávkami těchto dvou skupin osob nakládalo různým způsobem, jak naznačují ony komentáře, které jsem tu uvedl.

Já jsem přesvědčen o tom, že rozsah nepřeměněných transformačních podílů po sedmi letech je nižší - a to významně nižší - než to, co tu bylo uvedeno, a vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že část těchto pohledávek je vymahatelná, jsem přesvědčen i o tom, že tato novela v principu na Pozemkový fond nakládá přibližně stejné břemeno jako novela předchozí, která však byla protiústavní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP