(16.30 hodin)

(pokračuje Palas)

V průběhu rozpravy zazněl třikrát návrh na zamítnutí. Z tohoto důvodu, pane předsedo, můžete dát hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Ještě zazvoním, aby všichni byli přítomni při hlasování. Zazněly tři návrhy na zamítnutí předloženého návrhu. Chcete odhlásit - dobře. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zahájím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 192 poslanců 97 hlasovalo pro, 75 hlasovalo proti. Návrh byl přijat a tento návrh poslanců Tlustého a Peška byl zamítnut v prvém čtení.

 

Prosím pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane předsedo, zpochybňuji toto hlasování (za výkřiků ha ha ha), kolega Palas může potvrdit, ačkoliv jsem mačkal tlačítko "ne" dvě vteřiny před koncem hlasování, reakce se nedostavila.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan kolega Palas potvrzuje?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Já to potvrzuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedo, mám naprosto stejný problém jako poslanec Tlustý, takže v hlasovacím zařízení se možná vyskytla nějaká hromadnější chyba. Přes opakované tisknutí tlačítka "ne" se nerozsvítila kontrolka. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás přesto upozorňuji, že pravděpodobnost, že máte pravdu, je asi tak jedna ku tisíci (smích a potlesk), ale přesto myslím, že je férové, abychom se dotázali sněmovny, zda souhlasí s opakováním hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, abychom umožnili opakování hlasování, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? (Hluk ve sněmovně.) Prosím, abyste se soustředili, posadili se, pokud možno.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 195 poslanců 170 hlasovalo pro, 11 bylo proti.

 

Opakuji - posaďte se, pak máte stejnoměrný tlak prstem na tlačítko, pane poslanče Severo, abyste náhodou neudělal chybu. (Veselost v sále.) Prosím, soustřeďte se na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 195 poslanců 98 bylo pro zamítnutí tohoto návrhu, 77 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut a že končíme projednávání bodu 46 a přecházíme k dalšímu bodu našeho programu. (Za hlasité reakce sněmovny se hlásí poslanec Nečas.)

Pane poslanče Nečasi, vy jste stál a neseděl a neposlechl můj návod, opravdu. (Smích a potlesk.)

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, chci oznámit, že jsem hlasoval proti zamítnutí a ve sjetině je ano, takže žádám o revokaci hlasování, zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, děkuji za slovo. Jen bych chtěla jménem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny - doufám, že její předseda potvrdí má slova - ujistit sněmovnu, že bylo prokazatelně zjištěno, že skutečně k chybám při hlasování docházet může a dochází. Tato komise došla k závěru, že je zapotřebí vyvolat žádost o revizi hlasovacího zařízení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, je to určitě pravda, i stroje se mýlí, ale míra pravděpodobnosti jejich omylu vůči lidskému omylu je téměř mizivá. Myslím, že to všichni víme. Proto opakuji - soustředit se na toto hlasování.

Dám znovu hlasovat, zda souhlasíte s požadavkem pana poslance Nečase o nové hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 195 poslanců 116 hlasovalo pro, 41 proti, návrh byl přijat.

 

Dám tedy opakovaně hlasovat. Opravdu prosím o soustředění na hlasování. Prosím, aby se nevydávaly žádné zvuky a nekřičelo v průběhu hlasování. (Smích.) Ne, opravdu.

Je zde návrh na odhlášení. Odhlašuji vás tedy, prosím, znovu se přihlaste. Podívejte se, jestli se rozsvítilo červené světýlko, že jste skutečně přihlášeni. Nezlobte se, musím tyto banální věci opakovat. Každému, kdo se chtěl zaregistrovat, svítí červené světýlko? Jestli ano, znovu zahájím potřetí opakované hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 202 z přítomných 195 poslanců 97 hlasovalo pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Opravdu pro pořádek dám k nahlédnutí - než pronesu potřetí soud, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu... (Čeká se na sjetinu o výsledku hlasování.)

Konstatuji tedy, že nikdo neprotestuje proti tomuto výsledku hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP