(18.10 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Paragrafu 10 se dále dotýká pozměňovací návrh poslance Rozehnala, uvedený pod písmenem F2 na straně 19.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr? Nedoporučuje. Zpravodaj?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Zpravodaj má neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování číslo 214. Kdo je pro nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 33, proti 145. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paragrafu 11 se týkají pozměňovací návrh uvedené na straně 19 pod písmenem E2. Jsou to pozměňovací návrhy kolegyně Dostálové. Tady navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E2 a) a b), protože oba tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, pan ministr? Máme problémy s procedurou, takže prosím pana ministra, abychom si vyjasnili proceduru.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Myslím si a souhlasím s kolegou Plevou, že se to musí odhlasovat en bloc, protože se totéž týká rozhlasových a televizních médií.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Konzultoval jsem tento postoj s navrhovatelkou, a tam jsou věci, které se týkají, resp. opravdu jsou spojené pod písmenem E2 a) a b), protože se vkládá něco do § 11 a musí se to promítnout do § 13. Nebude-li přijat pozměňovací návrh 2a), není možné hlasovat o 2b). Totéž se týká c) a d) v jiné části tohoto zákona. Paní kolegyně chtěla nejprve hlasovat o jednotlivých písmenech zvlášť, ale dohodli jsme se, že budeme hlasovat po souvisejících blocích, a tak také já tuto proceduru navrhuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže nakonec vidím, že se to vyjasňuje, i pan kolega Pleva souhlasí, pan ministr s touto procedurou v tuto chvíli již také nemá problémy, pokud dobře rozumím nulové reakci, ale hlásí se k proceduře pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nezlobte se, že zdržuji, já s tím mám problém, protože tam jde věcně o úpravu jedné a téže věci. A představím-li si, že by v těch dvou hlasování byl výsledek odlišný, vloudí se tam věcná absurdnost, prostě jeden a týž problém bude pro tištěná média jiný než pro elektronická média, a já se domnívám, že logické je hlasovat opravdu o všech čtyřech písmenech zaráz, protože jde o jedno.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já s tím velký problém nemám, snažil jsem se vyhovět navrhovatelce, která nejprve chtěla trvat na hlasování o jednotlivých písmenech, nakonec jsme se dohodli, jestli bude navrhovatelka souhlasit, že bychom hlasovali o celém pozměňovacím návrhu E2 jako celku. Já budu souhlasit také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže buď rozhodneme hlasováním, nebo se dohodnete. Dohodli jste se.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Navrhovatelka tohoto pozměňovací návrhu souhlasí a doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E2 písmenech a), b), c), d) jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, takže dospěli jsme ke shodě. Stanovisko pana ministra? Nedoporučující. Zpravodaj? Také ne.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 215. Kdo je pro nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 190 se pro vyslovilo 60, proti 118. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paragrafu 11 se týká pozměňovací návrh na téže straně pod písmenem E3 a opět doporučuji společně hlasovat o písmenech a) a b).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Nedoporučuje. Zpravodaj? Nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 216. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 189 se pro vyslovilo 57, proti 124.

 

Další návrh k hlasování, prosím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní pokračujeme v § 14, kterého se týká pozměňovací návrh kolegy Payna, který je alternativní. Je uveden na straně 16 pod písm. B6. Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu B6.1. Nebude-li přijat, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B6.2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nejprve k proceduře pana zpravodaje. Nemá nikdo problémy? Pan ministr k bodu B6, alternativa první, stanovisko? Nedoporučuje. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Zpravodaj bod B6.1 doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je pro nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 58, proti 124. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B6.2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Dává volnost sněmovně. Zpravodaj?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Zpravodaj také nechává na sněmovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 218 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 190 se pro vyslovilo 90, proti 94. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Další návrh se týká § 14 a je uveden pod písmenem B7 na straně 16.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Nedoporučuje. Zpravodaje? Nedoporučuje.

 

Hlasování číslo 219 bylo zahájeno. Kdo je pro nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 190 se pro vyslovilo 11, proti 171. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Další návrh je uveden pod písmenem B8 na téže straně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Nedoporučující. Zpravodaj? Také ne.

 

Hlasování 220 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 190 se pro vyslovilo 12, proti 172. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paragraf 18 se týká pozměňovací návrh s označením B9. Už jsem se o něm zmínil v rámci rozpravy, můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr se domnívá, že je nehlasovatelný.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já se domnívám, že hlasovatelný je, ale nedoporučuji ho.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže máme stanoviska nedoporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 221. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 190 pro 6, proti 171. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paragrafu 18 se týká pozměňovací návrh pod písmenem B10 na téže straně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také ne.

 

Hlasování pořadové číslo 222 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 190, pro 8 proti 171. Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP