(12.10 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Upozorňuji, že díky obdobným mechanismům, které zde nechci podrobněji rozpitvávat, nám dluhová služba zcela zbytečně naroste o dalších 860 mil. korun. Jenom když něco navrhujete, abyste laskavě znali tyto důsledky. A protože vláda se samozřejmě bude snažit, aby při tomto objemu rozpočtového deficitu došlo k další redukci rozpočtových výdajů, a protože už nemáme, kam sahat, když pod tlakem této sněmovny chceme podle mého názoru, jen abychom jí částečně vyhověli, prodat i uran v situaci, kdy jeho spotcena je na lokálním minimu, pak nelze vyloučit, že zbývá jediná rezerva, a já bych si ji velmi nepřál. To jsou dotace místním rozpočtům. Chtěl bych se vás všech, jak tady sedíte, zeptat, zda si opravdu přejete, aby vláda zvýšila účetní operací deficit o 20 mld., zbytečně utratila další miliardu na dluhové službě, a protože ji budete nutit ke snižování rozpočtového schodku a hledat další a další úspory bez změny příslušných zákonů, protože ty jsou v intervalu 30 dnů neproveditelné, tak toto je jediná rezerva, bohužel, kterou máme a do níž by vláda musela sáhnout, i když do ní sáhnout nechce.

Poslední aspekt rozpočtového provizoria je, kolegové, neměřitelný. Za naší vlády se objem zahraničních investic přibližně zdvojnásobil a každý zahraniční investor, který se mnou nebo s mými kolegy ve vládě jedná, jasně uvádí vedle systému investičních pobídek, průmyslových zón a celkové hospodářské politiky této vlády jako podstatný faktor pro své rozhodnutí také politickou stabilitu v této zemi. Země, která nemá schválený rozpočet, není politicky stabilní. Politicky nestabilní země odrazuje zahraniční investory, a pokud někdo z vás tuto elementární abecedu nechápe, prosím, aby se s tímto faktem a s touto závislostí seznámil. To znamená, že neschválení státního rozpočtu a následné prodlužování rozpočtového provizoria sníží kredibilitu České republiky, sníží příliv zahraničních investic, které zde vytvářejí i nové pracovní příležitosti, a sníží rating České republiky, což ve svých důsledcích znamená zvýšení úrokových sazeb při poskytování zahraničních úvěrů, a tedy další finanční náklady pro tento rozpočet.

Ano, jsem si vědom toho, že někteří z nás se mohou řídit heslem "čím hůře, tím lépe". Proto bych skončil dvěma větami. Kdo bude hlasovat pro nepřijetí tohoto rozpočtu, nepoškodí vládu sociální demokracie, ale kdo bude hlasovat pro nepřijetí tohoto rozpočtu, poškodí svoji vlastní zemi. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi. Do rozpravy se dále přihlásil zpravodaj, který má přednostní právo, takže vystoupí pan kolega Tlustý, poté písemně přihlášený pan kolega Volák. Ten má přednost před přihlášenými z místa. Registruji poté přihlášku místopředsedy vlády pana Špidly. Hovoří zpravodaj kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi promluvit jako předsedovi klubu Občanské demokratické strany.

Ve vystoupení pana předsedy vlády jsem zaregistroval dvě věci, které považuji za nezbytné komentovat a uvést na pravou míru, protože to je možné, neboť se nezakládají v plném rozsahu na pravdě.

První tvrzení, prodloužení rozpočtového provizoria maximálně o čtyři týdny, což by znamenalo zpracovávání třetí verze návrhu státního rozpočtu, poškodí tuto zemi - můj komentář - bude mít jisté náklady. Nepochybně ano. Prodloužení rozpočtového provizoria má samozřejmě své náklady. Otázka zní, zda náhodou přijetí tohoto rozpočtu nemá náklady mnohem větší. A já tvrdím, že ano. Výše skrytého schodku státního rozpočtu, který je zakomponován v tomto návrhu, a jak jsem tady tvrdil a tvrdím opakovaně, hospodaření státu by v příštím roce skončilo výrazně vyšším schodkem, než je v rozpočtu uváděných 42 miliard korun, by - a teď si dovolím tvrdit - pro každý další rok, pro každý další státní rozpočet, pro každý okres v České republice znamenalo, že by nebylo možné zrealizovat akce v rozsahu 100 mil. korun, protože tolik by v každém dalším rozpočtu činily úroky z dluhů, které by vyrobila tato vláda sociální demokracie během jediného roku svého hospodaření. V každém následujícím roce by v každém českém a moravském okrese nebylo možno postavit školu, zrekonstruovat pavilon nemocnice, opravit most v rozsahu oněch 100 mil. korun. Ve srovnání s tím je prodloužení rozpočtového provizoria o čtyři týdny směšným ekonomickým nákladem.

Kdyby vláda chtěla tento ekonomický náklad dále redukovat, má prostor. Vyslechla stanoviska, ze kterých vyplývá, že tato sněmovna nepodporuje její druhou verzi vládního návrhu zákona o rozpočtu svou většinou. Vláda má v tuto chvíli možnost uznat, že nenaplnila zadání Poslanecké sněmovny, a svůj návrh z projednávání stáhnout. Učiní-li tak, zkrátí tím dobu rozpočtového provizoria, protože jí nic nebrání, aby nový návrh, přepracovaný návrh, přepracovanou druhou verzi tohoto návrhu státního rozpočtu, předložila dříve, než je 30 dnů, které bude mít v případě zamítnutí tohoto návrhu. Má-li tedy vláda skutečně na zřeteli osud této země, nic jí nebrání, aby stáhla tento špatný vládní návrh zákona o státním rozpočtu.

Druhý komentář. Pan předseda vlády zde tvrdil, že sněmovna v minulém usnesení zadala vládě, dokonce tvrdil, že vědomě, nesplnitelné zadání, a dokumentoval to tím, že jsme údajně požádali vládu, aby snížila příjmy, zvýšila výdaje a snížila schodek, což není možné. Sněmovna nezadala vládě snížit sumu všech příjmů, sněmovna nezadala vládě zvýšit sumu všech výdajů, sněmovna zadala vládě upravit ve výdajích a příjmech vždy po jedné jediné položce. Změnou jedné jediné položky jedním nebo druhým směrem nemusí z toho vyplývat, že nelze zároveň snížit schodek. Lze to. Zvýšíte-li jeden výdaj, můžete v tisících jiných výdajích provést korekci, která ho vyváží. Slyším za svými zády, že bych měl říci, ve kterých, ale od toho zde máme vládu, a pokud to neví, tak by měla dát prostor, aby to hledal někdo jiný. Pokud v příjmech vyloučíme jednu položku, můžeme se snažit hledat příjmy navýšením jiných položek. Zopakuji: např. lepším výběrem daní. Ano, to sedí. Právě teď je totiž výběr daní horší než v dobách, kdy vy jste kritizovali výběr daní za vlád předchozích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP