(12.20 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Vážně tedy tvrdit, že sněmovna zadala vládě nesmyslné usnesení, nelze. Přesto takové tvrzení s vážnou tváří říká předseda vlády v Poslanecké sněmovně. Takovéto tvrzení by nemohl říkat vážně ani učitel základní školy. Pokud máte pocit, že tato poznámka je příliš tvrdá, zmírním ji. Nemohl by to tvrdit učitel základní školy na druhém stupni. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Nyní vystoupí s přednostním právem místopředseda vlády a ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, je mi téměř stydno komentovat nehorázné vystoupení mého pana předřečníka. Nicméně jen dvě poznámky musím učinit.

V sešitu C ve zprávě k návrhu státního rozpočtu na rok 2000 je část nazvaná Úvod, která končí touto tučně vytištěnou a podtrženou větou: "Vláda, pokud nechce svou rozpočtovou politikou vnášet poruchy do ekonomiky a pokud nechce rezignovat na své programové cíle, nemůže doporučení Poslanecké sněmovny a úpravy rozpočtu akceptovat v plném rozsahu." Tato věta je pravdivá, platí v této chvíli, bude platit za měsíc nebo kdykoli později.

Za druhé bych chtěl říci, bylo zde vzneseno absurdní obvinění, že návrh rozpočtu obsahuje jakýsi skrytý deficit, který nebyl přímo kvantifikován, ale padl zde a ještě předtím v úvodním vystoupení pana zpravodaje…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Promiňte, pane místopředsedo, já vás přeruším. Prosil bych klid v jednacím sále. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Částka 100 miliard korun. Je to částka absurdní, pan zpravodaj ji řekl, ale neuvedl jediný argument ve prospěch zdůvodnění tohoto nesmyslu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Má faktická poznámka reaguje na předřečníka. Dovolte mi, abych v tomto případě, protože pan místopředseda Mertlík se přihlásil dříve, než jsem byl schopen zareagovat, abych reagoval na předpředřečníka.

Myslím si, že validita číselných údajů, které uvádí kdokoli z nás, je do jisté míry testovatelná validitou jeho prognóz. Když jsem zde na jaře vystupoval a tvrdil, že dochází k ekonomickému oživení a odražení se ode dna, byla tato prognóza nesporně mnohými z vás považována za absurdní, ale naplnila se.

Chtěl bych panu poslanci Tlustému připomenout jeho výroky zachycené ve stenozáznamu o hrozivém schodku a narůstajícím schodku státního rozpočtu sestaveném sociálně demokratickou vládou s plánovaným deficitem 31 miliard korun a chtěl bych vás seznámit s číslem, které zde ještě nepadlo. Při plném vědomí, že v prosinci se realizuje velká část investičních výdajů, schodek státního rozpočtu za kumulativní období od 1. ledna do 1. prosince, opakuji prosince tohoto roku, je až dosud z plánovaných 31 miliard korun 10,5 miliardy. Nebudu přitom hodnotit, protože si myslím, že by to bylo pod úrovní učitele základní školy, ať už prvního, nebo druhého stupně, i když připouštím, že vzhledem k osobě mého předpředřečníka se mi dere na jazyk bonmot o VUMLU, který ale v zájmu konsensuálního projednávání státního rozpočtu potlačím. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi. Nyní písemně přihlášený do rozpravy pan kolega Stanislav Volák, poté jsem zaregistroval žádost místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Špidly, poté pan kolega Pilip. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, říkal jsem si, že nemá cenu vystupovat, ale opravdu za váš skvělý řečnický výkon bych vás chtěl moc pochválit, protože podle mého soudu jste jednoznačně nejlepším řečníkem v této Poslanecké sněmovně.

Jak jste formálně perfektním řečníkem, tak jste velikým manipulátorem. A to se mi prostě nelíbí. Váš způsob argumentace je asi následující…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych poprosil, pane poslanče, oslovovat prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Stanislav Volák: Ale pan premiér se asi neurazí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jsem ale zodpovědný za dodržování zákona.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji. Já už budu mluvit neosobně. Váš způsob argumentace je obdobný, jako kdybych já teď prohlásil v této Poslanecké sněmovně, když vláda sociální demokracie nastupovala k moci, tak byla nezaměstnanost 5,6 procentního bodu. To znamená 290 000 nezaměstnaných. Po roce a půl sociálně demokratické vlády je nezaměstnanost skoro 470 000. Tedy o 180 000, o více než 3 % vyšší. Samozřejmě že to je tvrdý statistický fakt a nedá se proti tomu argumentovat. Ale v podstatě toto tvrzení pomíjí veškeré souvislosti, které se k nezaměstnanosti váží.

Jen tak mimochodem bych chtěl upozornit, že zastavení růstu nezaměstnanosti - já jsem velmi rád, že se zastavila nezaměstnanost, protože ji považuji za jeden z nejhorších sociálních jevů - je také způsobeno tím, že vyšlo o 50 000 absolventů středních škol méně než v minulém roce. Ze SOU letos v podstatě absolventi nevyšli. To je jeden procentní bod, ale může to být jinak. Já bych byl strašně šťastný, kdyby nezaměstnanost v prosinci stoupla jen o půl procenta, v lednu také jen o půl procenta. Já si myslím, že to bude víc.

Ale teď k tomu, kvůli čemu jsem se přihlásil. Vy prohlásíte: My řešíme nebo chceme řešit nárůst mandatorních výdajů tím, že zřídíme sociální pojišťovnu. Ale tím, že zřídíme sociální pojišťovnu, která bude vyplácet důchodové a nemocenské pojištění, samozřejmě nemůžeme vyřešit problém mandatorních výdajů. Já bych vás chtěl upozornit na to, že v současné době letošní státní rozpočet jenom na důchodovém účtu bude mít deficit kolem 20 miliard a v příštím roce bude 30 miliard. A tento deficit přejde pochopitelně na tuto sociální pojišťovnu a pojišťovna se s tím bude muset nějakým způsobem vyrovnat.

Já jsem tady velmi jemně naznačoval, že vy se pokoušíte s tím vyrovnat způsobem, který bych od socialistické vlády nikdy neočekával. Vy se snažíte odložit valorizaci důchodů a tím poslat dva a půl milionu důchodců postupně do chudoby. Dobře, zvolili jste si to. Já opakuji ještě jednou, že valorizační podmínka bude splněna někdy v září. Tak jak je možné, že nejsou prostředky pro státní rozpočet k dispozici pro valorizaci důchodů v návrhu rozpočtu na příští rok?

Jiným slovy, abych nezdržoval. Zřízení sociální pojišťovny neznamená řešení problematiky mandatorních výdajů. Řešení problematiky zejména sociálních výdajů pochopitelně leží někde úplně jinde. A já má velké mrazení v zádech, že nám ujíždí autobus. Jestli budeme ještě trochu čekat, tak vážně narušíme mezigenerační soudržnost. Děkuji za pozornost. (Výkřiky z lavic.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl kolega Stanislav Volák. Teď mám dvě přednostní, ale jelikož přednostní bych vzal pořadí přihlášených, tak bude nejprve hovořit místopředseda vlády pan Vladimír Špidla, poté pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je obsahem parlamentních debat, že v některých okamžicích se odpoutávají od reality, v jiných se naopak velmi poctivě a přesně věnují věcem tak, jak skutečně jsou.

Musím prohlásit s plnou důrazností, že koncepce, která se projevila v názoru např. pana poslance Tlustého o tom, že je možné nějakým výraznějším způsobem snižovat mandatorní výdaje, je koncepce chybná, neprosaditelná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP