(13.00 hodin)

(pokračuje Vidím)

Do druhého kola postoupili dva navržení členové s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a to poslanci Milan Cabrnoch a Milan Janeček.

Druhé kolo je technicky připraveno a bezprostředně po projednání bodů následujících může být zahájeno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tím jsme u bodu 87, kterým je "Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě". Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a myslím, že můžeme přejít plynule k bodu 89.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Bod

 

89.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

V prvém kole nebyl opět nikdo zvolen, do druhého kola pak postoupili pánové Jiří Krejčík, Jan Kris, Vladimír Líbal, Jaroslav Matoušek.

Druhé kolo je technicky připraveno a po ukončení rozpravy k tomuto bodu může být zahájeno spolu s druhým kolem k bodu předsedy vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jsme u bodu 89, u návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Rozpravu otevírám. Rozpravu uzavírám, protože se do ní nikdo nehlásí a vyhlašuji volby tak, že hlasovací lístky budou vydávány ihned - budou vydávány do 13.15 hodin. Schůze bude pokračovat po polední přestávce ve 14.30 hodin. Další technické sdělení je, že organizační výbor začíná ve 13.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP