(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím vás důrazně, abyste zaujali svá místa a bylo možno ve schůzi pokračovat.

Zahajuji přerušené jednání. Konstatuji, že jsme u bodu č. 36, kterým je vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000.

Absolvovali jsme všeobecnou rozpravu, absolvovali jsme závěrečná slova navrhovatele, zpravodaje výboru i zpravodaje menšiny výboru. A nyní vyzývám zpravodaje výboru pana poslance Vlastimila Tlustého, aby přistoupil k mikrofonu a navrhl sněmovně proceduru a předkládal poté jednotlivé návrhy. (Hluk v sále.) Prosím vás, abyste se utišili, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. A včera vás předseda sněmovny vyzýval, abyste hlasovali vsedě, proto prosím, abyste tak všichni učinili, protože vidím, že stále ještě několik kolegů pobíhá a postává a pak dochází k problémům při hlasování.

Prosím, pane kolego, můžete hovořit.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Navrhuji, abychom napřed rozhodli hlasováním o pozitivním návrhu stanoviska Poslanecké sněmovny, které předložil jako oponentní zprávu menšiny poslanců pan poslanec Václavek. V případě jejího přijetí by následovalo hlasování o dvou doprovodných usneseních, které je možno doplnit k pozitivnímu stanovisku sněmovny.

Po případném neúspěchu tohoto návrhu bychom hlasovali o bodu I., který se objevuje ve všech ostatních návrzích, to znamená o neschválení základních údajů vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

Poté bychom rozhodli o obsahu následujícího bodu, kterým jsou doporučené změny, jimiž by se vláda měla řídit při přepracování rozpočtu. A pak by následovala další, ve své podstatě doplňková usnesení, která byla navržena v rozpravě.

Předposlední hlasování by pak bylo hlasování o doporučené lhůtě pro předložení nového návrhu a v posledním hlasování bychom rozhodli o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Návrh procedury je tedy jasný. Na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásil. Prosím, aby ti z vás, kteří jste nezaznamenali mé gestikulace, se zaregistrovali.

Měli bychom podle mého názoru nejprve rozhodnout o návrhu procedury. Jenom bych požádal pana zpravodaje, aby poté, bude-li hlasován negativní návrh, byl formulován na zamítnutí v souladu s jednacím řádem. Pokud bychom vycházeli ze speciálního ustanovení k zákonu o jednacím řádu, tato možnost tam není, ale v obecné části je, a při této nejasnosti jsme minule přijali precedens, že tedy toto možné je. Ale jen bych poprosil o formulaci o zamítnutí.

 

K proceduře nyní žádné námitky nejsou, takže rozhodneme o návrhu na proceduru v hlasování pořadové číslo 242.

Návrh procedurálního hlasování byl předložen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 198 pro hlasovalo 194, proti byl jeden.

 

Prosím, abyste v duchu této schválené procedury, pane zpravodaji, předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Prvním návrhem, o kterém podle schválené procedury budeme hlasovat, je návrh pana poslance Václavka, který v bodu I. navrhuje schválit základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000, podle sněmovního tisku 376, a v dalším textu, který byl přednesen, uvádí hlavní charakteristiky tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 243. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 198 pro hlasovalo 98, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě budeme hlasovat o opačném stanovisku sněmovny, ve kterém Poslanecká sněmovna v bodu I. zamítá základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dříve než dám hlasovat, počkám, zdali nedošlo k chybě u předchozího hlasování. Vidím žádost o odhlášení. Jestli na tom trváte, odhlásím vás, ale není k tomu důvodu. Žádost již netrvá, takže je to v pořádku. Hlasování zřejmě proběhlo v pořádku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 244, ve kterém rozhodneme o návrhu, který přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 198 pro hlasovalo 101, proti 97. Návrh byl schválen. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o části usnesení II., ve které sněmovna doporučuje vládě následující změny:

První, která byla navržena, je snížit deficit státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto rozhodneme v hlasování. Počkám jenom, nebude-li námitek. Žádné námitky nevidím.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 245. Hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 198 pro 101, proti 93. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP