(16.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, docela rád tu teď poslouchám takové řeči o tom, jak budeme počítat prstýnky, jak budeme počítat umělecká díla. Zaznělo tady jednoznačně, že se to má týkat majetků, které jsou nad 10 milionů. Možná by bylo dobré, aby vždycky ten, kdo o těchto věcech hovoří, řekl, jestli má nebo nemá rozpor zájmů, protože někteří z nás mohou mít majetky nad tuto hodnotu, a pak je to pochopitelné.

Ale důvodem může být i jiná věc. Může to být i ta věc, že zájem této nebo určité skupiny může být i v tom smyslu, aby do těchto vod nebylo vneseno světlo, a myslím, že i pro mnohé lidi to vůbec není otázka dělení nebo nedělení. Dnes existuje problém např. v oblasti sociální, kdy desetitisíce rodin prokazují, že mají nižší příjmy a mají nárok na sociální dávky. Otázka jakéhosi cenzu v této společnosti prostě existuje. Ale jde spíše o to, aby naopak tito lidé, kteří nabyli legálním způsobem majetek a mohou se tím vlastně pochlubit, že svou činností a svou prací došli k tomuto společenskému ocenění, že je vše v pořádku. Bohužel je to jeden ze způsobů, jak najít vyrovnání v této věci, aby se nemuseli neustále schovávat, a možná i vzniká pocit, že bohatství je něco řekněme nemravného. Jestliže bylo nabyto normálním, legálním způsobem - a tady myslím, že i zaplacení daní je jedna z podmínek legálnosti, a víme, a je to docela zajímavé, že právě poté, co opozice, KDU, US a ODS, přispěla k zamítnutí zákona o konkursu a vyrovnání, který měl vnést další světlo do oblasti vztahů mezi dlužníky a těmi, kteří naopak vlastně z tohoto systému tyjí, tak tady hledáme způsoby, jak tomu zabránit. Může to být také tím, že někteří z nás nebo některé strany tady přítomné možná jsou podporovány právě těmito kruhy, které nemají zájem na tom, aby se nějak tyto věci řešily. A jestliže se řešit mají, tak samozřejmě hledejme způsoby jak.

Nemyslím si, že je něco nemravného mít majetek a nemuset se za něj stydět. To je prostě normální věc. Ale měl by to být majetek legálně nabytý. Víme, že jsou země, kde např. majetek nebo prospěch, který získám - a jsou to země jako třeba Spojené státy - mi není zabaven, ale je zdaněn např. 90 % z ceny majetku apod. Nejde o nic víc než o to, aby v těchto věcech byly jasné vztahy, aby se ti, kteří majetek nabyli, nemuseli za něj stydět, aby naopak mohli jasně říci, ano, podnikali jsme legálně. Myslím, že u nás je spousta podnikatelů, kteří podnikají seriózně, mají dobré výsledky a obecný názor je, že si svůj majetek nakradli.

Je potřeba hledat způsob, jak tyto věci narovnat. Myslím, že by bylo docela zajímavé, a myslím, že zde přítomní bývalí ministři by docela přivítali - aspoň doufám - kdyby jejich podřízení např. vykazovali své majetkové příjmy před privatizací a po privatizaci, o které oni rozhodovali. Myslím, že by to bylo docela zajímavé čtení. Ale proč aspoň určitým způsobem u některých tyto věci nenarovnat dnes a nenajít způsob, jak tyto otázky řešit? Ale vnímám i ten odpor a chápu i důvody, které k tomu vedou. Princip jako takový je v tom, že je potřeba - a myslím, že je to v zájmu těch, kteří tento majetek mají - aby bylo v těchto věcech jasno. Není to otázka nějakého šikanování nebo něčeho podobného. Myslím, že v případech, kdy se jedná o legálně nabytý majetek, nikdo z těchto lidí nebude nic nabývat, aby měl i do budoucna určitou jistotu a mohl říci ano, patřím mezi ty, kteří byli úspěšní, a proto jsem bohatý.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Poslední písemně přihlášený je pan poslanec Jaroslav Gongol. (Hluk.) Prosím o relativní ubrání - pan poslanec Zahradil a spol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, tímto zákonem o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/92 Sb., o dani z příjmu, obecně řečeno zákona o přiznání majetku, se podle mne strhne v této sněmovně lavina diskusí pro a proti tomuto zákonu. Koneckonců, už to zde propuklo. Jen mě překvapilo, že těch argumentů pro je tak málo, těch proti je samozřejmě více.

Nelze o něm říci, že je zákonem apolitickým, neboť svým způsobem bude k němu přistupováno především - a to podotýkám - z pohledu stran a zejména kategorií voličů, v tom mi snad dáte zapravdu, které jednotlivé strany prezentují. Jistě na něj bude pohlížet jinak pravicová strana a jinak levicová. Je to legitimní a lze si jen přát, aby si toho všimli i občané, voliči. Ačkoliv nevím, jakou rétoriku si tentokrát zvolí pravicoví poslanci, neboť již zákon č. 337/92 ve svém § 42 o správě daní a poplatků ukládal povinnost podat přiznání k majetku právnické a fyzické osoby, jejichž majetek v souhrnné hodnotě činil více než 1 mil. Kč. Jistě z nás nikdo nepochybuje o tom, že tehdejší zákonodárný sbor byl výrazně pravicový, dokonce mnohem výrazněji než tento náš dnešní.

Mohu souhlasit s tím, že tehdejší hranice 1 mil. Kč byla příliš nízká, a tudíž to nebylo možné reálně administrativně zvládnout a stálo by to příliš prostředků. To je jistě pravda, ale to měli především zhodnotit tehdejší zákonodárci, z nichž mnozí zde ještě v této sněmovně jsou.

Řekl jsem, že hranici 1 mil. Kč i já pokládám za velmi nízkou, ta je však v dnešním návrhu zvýšena desetinásobně. Ale pokud znám některé slovní ekvilibristy v této sněmovně, zcela jistě si najdou spoustu jiných důvodů pro to, aby tento zákon zamítli a znesnadnili tak průkaznost daňových úniků u těch dnes bohatých, kteří se chtějí vyhnout placení daní a zejména prokazování často nelegálních příjmů.

Zatvrzelým antikomunistům pak chci připomenout, že tento zákon platil v podstatě po celou dobu existence tzv. první Československé republiky, to je od roku 1920, a byl teprve zrušen v roce 1948. I to může být pro některé důvodem, aby tento zákon byl podpořen.

Paní zpravodajka řekla, že to zvýší administrativní náročnost. Jistě, samozřejmě, je to logické. Je mi líto, že to opravdu některým občanům, kteří mají majetek přes 10 mil. Kč, zvýší administrativní náročnost. Ale musím říci, že více je mi líto těch, kteří musejí dnes tutéž administrativu, možná ještě složitější, podstoupit, aby dostali sociální dávky.

Samozřejmě že budou legitimní diskuse v dalším čtení o vymezení pojmů, jako např. kdo je poplatník, nebo vymezení majetku, limitu pro majetkové přiznání, to je 10 mil. Kč, či lhůty pro podání přiznání. Byl to i náš volební program. My chceme přispět k přijetí tohoto zákona a možná i k jeho vylepšení ve druhém čtení, do kterého doporučuji tento zákon propustit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP